Jaarverslag 2019

Activiteiten

Op 23 januari ontvingen we Dareen Tatour. Zij is een Palestijnse dichter, fotograaf en social media-activist uit Reineh, Israël, die in het Arabisch, haar moedertaal schrijft. Zij werd veroordeeld wegens het schrijven van een verzetsgedicht, zat jarenlang in huisarrest en werd vervolgens als “terrorist” in een zwaar bewaakt deel van de gevangenis gezet. In het GroenLinkspand vertelde zij voor een gemêleerd publiek over haar ervaringen.

Op 25 april was NRC columnist Carolien Roelants te gast in het Heerenhuis. Voor een groot publiek deed zij wat zij in de krant ook altijd doet: feiten over Palestina/het Midden Oosten scheiden van fictie.

Van beide bijeenkomsten is een uitgebreid verslag te vinden op onze website www.groningen-jabalya.com

Op 5 mei stonden we weer op het bevrijdingsfestival samen met Vrouwen in het Zwart. Als activiteit hadden we dit jaar het monument voor de bevrijding van Palestina uit Haarlem laten komen. Een grote sleutel stond geëxposeerd op het festivalterrein. Vanaf een informatiestand er tegenover verspreiden we informatie en trokken we deelnemers voor de Gaza quiz, die weer enig tientallen malen werd ingevuld. We hebben ook veel gesprekken gevoerd.

Op 1 september waren we aanwezig bij een manifestatie in La Viola, Violenstraat Groningen. Naast sprekers werd daar de film “Gaza fights for freedom” vertoond. Obed Brinkman presenteerde zijn nieuwe single “Free Gaza”.

Op 16 september organiseerde de SIB een lezing van Peter Malcontent over de Israëlische verkiezingen.

Op 18 september presenteerde Veerle van Overloop (NNT) in Grand in het voorprogramma van “What lies beneath” een gesprek met de Israëlische journaliste Amira Hass.

Tussen 5 oktober en 3 november exposeerde de Palestijnse kunstenaar Suzanne Khalif Yusef in het Suign-Off programma van Noorderlicht.

1 en 2 november was het Arabisch Filmfestival in Assen, met een aantal Palestijnse films.

20 november was Mustafa Barghouti op onze uitnodiging in Groningen. Mustafa Barghouti is de voorzitter van de Palestine Medical Relief Society, een Palestijnse medische NGO waarvan we het werk in Gaza/Jabalya al vele jaren steunen. Hij werd vergezeld door Mouin Rabbani, een bekende Nederlands-Palsetijnse deskundige op het gebied van het Midden Oosten. Zij sprak met het bestuur en werden ontvangen door de Gemeente. ’s-Middags gaf Mustafa Barghouti een lezing op de Universiteit, die druk bezocht werd. Deze bijeenkomst was in samenwerking met de Afdeling Grensoverschrijdende juridische studies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG

28 november organiseerden we in het bioscooptheater van de USVA een vertoning van de film “Gaza fights for Freedom”.

In samenwerking met Vrouwen in het Zwart en gesteund door het X -Y ACTIE Fonds

Om de twee weken (de oneven weken) organiseert Vrouwen in het Zwart een wake op het Waagplein bij de Grote Markt. Dankzij de steun van X – Y konden er dit jaar vaker en mooiere flyers gemaakt worden, en konden de protestborden aangevuld en opgekalefaterd. Zoals op 30 maart toen aandacht werd besteed aan het feit dat “de grote mars van de terugkeer” al 1 jaar werd gehouden. De wake is toen uitgebreid tot een manifestatie, waarbij we ook geluidsversterking konden inschakelen. Hetzelfde voor de wake op 11 mei, ter herdenking van de Nakba (15 mei). Daarvoor had Vrouwen in het Zwart ook op het Bevrijdingsfestival van 5 mei zich kunnen presenteren.

Landelijke samenwerking

Groningen-Jabalya maakt deel uit van de Raad van Aangeslotenen van DocP. Een bestuurslid woont de bijeenkomsten bij, en doet verslag. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven van DocP.

Inzamelingsacties

Al jaren zamelen we geld in voor medische hulp via de PMRS, de Palestine Medical Relief Society, in Gaza speciaal voor het werk in Jabalya. In 2019 werd een bedrag van € 11.287,15 opgebracht.

Nieuwsbrieven

Onze Nieuwsbrief verscheen 3 maal: in januari, in mei vlak voor het Bevrijdingsfestival en in december. Dankzij onze contacten met de onafhankelijke NGO, het Gaza Center for Media Freedom, hebben we elk nummer informatie uit de eerste hand.

Website

De website www.groningen-jabalya.com is weer het hele jaar actueel gehouden.

Theaterproject “van Groningen naar Gaza en weer terug”

Dit is een apart project waar we subsidie voor aanvragen en verantwoorden en waarvoor we een uitgebreid verslag maken. Kort samengevat: van 10 juli tot 15 juli verzorgden Groningse theatermakers David van Griethuysen en Lard Adrian een toneelworkshop voor acteurs van Theatre Day Productions in Gaza. Ze werkten ook mee aan de voorbereiding van de nieuwe productie van TDP: “Hamlet”. Op 17 november werd een voorstelling van Hamlet vanuit Gaza naar Groningen gelivestreamd, als onderdeel van het Jonge Harten festival. Helaas verhinderden de Israëlische bombardementen rond 14 november de geplande tweede workshop van twee Groningse actrices.