Jaarverslag 2021

Activiteiten
In het begin van 2021 begon in Gaza de eerste golf van de Coronapandemie en heerste in Groningen de tweede. Fysieke activiteiten waren daardoor niet mogelijk. Plannen voor een lezing en een filmavond moesten tot nader order uitgesteld worden. Ook het Bevrijdingsfestival, waar we jaarlijks staan, kon geen doorgang vinden.

In Palestina werden verkiezingen aangekondigd, zowel voor de Westoever als voor Gaza. De eerste ronde op 22 mei. Op basis daarvan besloten we een verkiezingsspecial van onze Nieuwsbrief uit te brengen.
Vanuit Jabalya liet de nieuwe burgemeester Mazen Al-Najjar weten graag Groningen te willen bezoeken, samen met gemeenteambtenaar Sadi Dabboor en twee gemeenteraadsleden. Enthousiast gingen we aan de slag om dat bezoek voor te bereiden met een officiële uitnodiging en het samenstellen van een programma, waarbij informatie over de verkiezingen onderdeel zou zijn. President Abbas besloot echter de verkiezingen af te blazen omdat Israël deze in Oost Jeruzalem niet wilde toestaan. In mei werd toch een Nieuwsbrief uitgebracht met een aangepaste inhoud.
Vanaf 6 mei kwamen demonstranten in Jeruzalem in protest tegen de uitzetting van Palestijnen in Sheikh Jarrah en tegen de politieaanvallen op de Al-Aqsa moskee. De demonstraties escaleerden en er was een brede staking van Palestijnen in zowel Israël als de bezette gebieden. Na bombardementen door Hamas op Israël begon het Israélische leger een oorlog van 10 dagen, waarbij raketaanvallen en luchtbombardementen op de Gazastrook werden uitgevoerd en grote vernielingen werden aangericht. Op 15 mei werd daarbij de mediatorenflat met de grond gelijkgemaakt waarin ook onze partner, het Gaza Center for Media Freedom, zijn kantoor had. Het door de gemeente Groningen gefinancierde Nama’a College bleef gespaard. We waren zeer bezorgd over het lot van onze samenwerkingspartners in de getroffen gebieden, omdat er vele honderden doden en gewonden vielen en veel gebouwen verwoest werden. Oproepen om geld te geven voor noodhulp resulteerde in extra donaties voor noodhulp voor de bevolking van Jabalya en voor medische hulp.

Ook in Groningen werd tegen de Israëlische bombardementen geprotesteerd. Op 16 mei was er op de Grote Markt een demonstratie, waarbij ook ons bestuurslid Johan Feitsma sprak. In de digitale editie van het Dagblad van het Noorden werd een artikel geplaatst van ons bestuurslid Lejo Siepe en ex-bestuurslid Jan Keulen n.a.v. de aanval op de media. Ook in de gedrukte krant verscheen een artikel waarin onze voorzitter werd geciteerd.
Onze partner, de Palestine Medical Relief Society (PMRS), deed een dringende oproep voor medische hulp; ook medici en medische gebouwen werden door de bombardementen niet gespaard. De gemeente Jabalya deed eveneens een oproep voor steun.
Het bestuur van de Stichting stuurde op 20 mei een brief aan de gemeenteraad met het verzoek om de bevolking van Jabalya te steunen. We vroegen de gemeenteraad op om – op basis van de jarenlange Groningse relatie met Jabalya – blijk te geven van betrokkenheid bij de stad Jabalya en haar inwoners. Tevens vroegen we de gemeenteraadsleden er via de eigen politieke partijen er bij de Nederlandse regering op aan te dringen om veel krachtiger stelling te nemen en alles in het werk te stellen om snel tot een staakt het vuren te komen. Kort na deze brief werd een staakt het vuren afgekondigd. Gemeenteraadsfracties en -leden hebben niet op onze brief gereageerd.

Zelf besloten we uit onze reserves een bedrag van € 1.500,- over te maken aan de gemeente Jabalya. En we stuurden solidariteitsverklaringen naar de gemeente en al onze partners. Op 15 mei plaatste het Dagblad van het Noorden een ingezonden brief van Vrouwen in het Zwart.
Op 6 juni was er weer een demonstratie waar wij bij vertegenwoordigd waren. Op 9 juli werd er opnieuw gedemonstreerd. Samen met een reeks andere organisaties en met vele honderden demonstranten protesteerden we tegen het gewelddadige optreden van Israël en betuigden we solidariteit met de Palestijnse bevolking in de getroffen gebieden.
De ambassadeur van Palestina mevrouw Rawan Sulaiman bracht op 10 en 11 juni een bezoek aan Groningen. Zij werd door burgemeester Koen Schuiling ontvangen en had gesprekken met diverse solidariteitsorganisaties (o.a. Groningen-Jabalya) en leden van de Palestijnse gemeenschap. In de contacten zijn samenwerkingsmogelijkheden, met name op gebied van ICT verkend. Er zijn contacten om aan het bezoek van de ambassadeur een vervolg te geven, met de actieve inbreng van Groningen –Jabalya. Samen met de studieverenigingen Siduri en Sib, de gemeente Groningen en oud-ambassadeur Erik Ader is een programma gemaakt voor een avondprogramma waarin de ambassadeur wederom door de burgemeester wordt ontvangen. Dit zal in 2022 plaats vinden
Na verkennende contact met het gemeentebestuur van Jabalya werd aan het gemeentebestuur van Jabalya een officiële uitnodiging gestuurd voor een werkbezoek aan Groningen. Omdat de gemeente Jabalya problemen met de visaverstrekking meldde hebben we contact gezocht met de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Vervolgens werd er een spelletje van het kastje naar de muur gespeeld dat de rest van het jaar voortduurde.
Ons bestuurslid Johan Feitsma werd voor de studie Journalistiek van de RUG geïnterviewd.
Eind oktober plaatste Israël zonder bewijs te leveren 6 Palestijnse NGO’s op de terrorismelijst. Diverse protesten daartegen zijn door onze Stichting mede ondersteund.
30 Oktober ontving Vrouwen in het Zwart in kleine kring de Israëlische vredesactivist Victor Friedman; wij waren daarbij ook vertegenwoordigd. Ook spraken we als bestuur met Mohammed Azaiza die gehuisvest was door Shelter City Deventer. Mohammed werkt in Gaza voor de Israëlische NGO Gisha. Hij bracht ons op de hoogte van de actuele situatie in Gaza en vertelde over hoe het in Jabalya gaat na de verwoestingen van eerder in het jaar. Voor zijn verhaal zie het interview in ons december nummer van de Jabalya nieuwsbrief. Hij vertelde o.a. over het Green girls project waarbij een aantal vrouwen het initiatief hebben genomen om groenten te verbouwen. Gisha heeft een aantal kleinschalige projecten in Gaza; voor één daarvan besloten wij een kleine bijdrage te leveren.

Gezien de situatie m.b.t. COVID leek een fysieke bijeenkomst weer mogelijk. We bereidden een activiteit in het Grand Theater voor eind december voor. Door de lockdown die in begin december werd ingevoerd kon dat niet doorgaan.

(Landelijke) samenwerking
Groningen-Jabalya maakt deel uit van de Raad van Aangeslotenen van BDS Nederland. Een bestuurslid woont de bijeenkomsten bij, en doet verslag. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven van BDS Nederland. Verder zijn er contacten met andere solidariteitsgroepen in Nederland en met Palestijnse activisten, met name in Noord en Oost Nederland.
In de stad Groningen zijn we nauw verbonden met Vrouwen in het Zwart. Om de twee weken (de oneven weken) organiseert Vrouwen in het Zwart een wake op het Waagplein bij de Grote Markt. De groep vrouwen en mannen wisselt van samenstelling, maar is iedere keer rond de 10-15 mensen groot. Met nieuwe teksten op de protestborden en banners (‘Palestinian lives matters’) wordt ingehaakt op actuele ontwikkelingen.

Inzamelingsacties
Onze inzamelingsactiviteiten voor de Palestine Medical Relief Society zijn vanwege de oorlog en de voortdurende Corona geïntensiveerd. In totaal is ruim € 13.000 overgemaakt. Een groot deel ervan wordt gedoneerd door een groep vaste donateurs. Ten tijde van de demonstraties in mei/juni kwam er door incidentele (extra) giften en via een fundraisingssite extra geld binnen.

Een nieuw initiatief, waarbij in de Marokkaanse gemeenschap gelden worden ingezameld voor het adopteren van weeskinderen via de Stichting Takween in Jabalya, wordt door onze Stichting gefaciliteerd. Kort na het opstarten ervan kwam meteen al bijna € 1100 binnen. Deze campagne wordt in 2022 voortgezet.

Nieuwsbrieven
Onze Nieuwsbrief verscheen 3 maal: in mei, in september en in december. Dankzij onze contacten met de onafhankelijke NGO, het Gaza Center for Media Freedom, hebben we in elk nummer informatie uit de eerste hand.

Website
Vanwege de lange periodes waarin het onmogelijk was via fysieke activiteiten Groningers te bereiken is er veel meer via de website www.groningen-jabalya.com en Facebook gecommuniceerd. Regelmatig is over actuele ontwikkelingen gepubliceerd. Ook plaatsten we oproepen voor petities en andere protesten. Regelmatig werden artikelen uit buitenlandse media vertaald en gepubliceerd. Door de samenwerking met the Rights Forum konden we artikelen van hen overnemen. Verslagen van onze partner Palestian Medical Relief Society (PMRS) zijn vertaald en geplaatst.

Theaterproject “van Groningen naar Gaza en weer terug”
Dit is een apart project waar we apart subsidie voor aanvragen en verantwoorden en een uitgebreid verslag maken. Daarin zal vermeld worden dat de geplande activiteiten door Corona moesten worden afgeblazen. En dat alleen 2 online workshops zijn gerealiseerd.

Eigen organisatie
We prijzen ons gelukkig dat we een nieuwe penningmeester konden aantrekken. In verband met de WBTR is een webinar gevolgd. Het Huishoudelijk Regelement is vanwege de WBTR aangepast.