jaarverslag 2020

Activiteiten
De geplande en zo goed als voorbereide activiteiten in begin 2020 moesten vanwege COVID 19 geannuleerd worden. Zo was er van 18 t/m 20 maart een Israël apartheidsweek gepland, waaraan wij medewerking zouden verlenen. Zelf hadden we voor 21 maart in News Café een boekpresentatie van het boek “Ik zal niet haten” in kannen en kruiken. De schrijver, Dr. Izzeldin Abulaish komt uit Gaza en verloor drie dochters toen een Israëlische raket in 2021 hun slaapkamer trof. Hij zou geïnterviewd worden door Jan Keulen, maar moest zijn tournee door Nederland annuleren. Ook het bevrijdingsfestival op 5 mei ging niet door. De manifestatie Free Gaza op 26 juli, met deelname van ons bestuurslid Johan Feitsma, kon wel doorgang hebben.
Op afstand (soms beeldtelefoon) was er contact met Christoph Glanz van BDS Oldenburg en de nieuwe burgemeester van Jabalya: Mazen Najjar. Ook werkten we mee aan het tot stand komen van de goedkeurende accountantsverklaring door PricewaterhouseCoopers van onze partnerorganisatie de Palestinian Medical Relief Society.
Ook in Gaza brak COVID 19 uit en Israël liet maar mondjesmaat beschermende kleding en medische apparatuur toe. Op 29 maart stuurden we onze regering een brief met het verzoek druk uit te oefenen. Vanwege het zogenaamde vredesplan Trump en de annexatie van Palestijns gebied door Israël is een brief namens ons in het Dagblad van het Noorden verschenen. Naar aanleiding daarvan verschenen er nog enige artikelen. Ons bestuurslid Johan Feitsma plaatste op persoonlijke titel op 1 juli een artikel in Trouw. Op 3 augustus hadden we een bemoedigend kennismakingsgesprek met burgemeester Koen Schuiling, onze portefeuillehouder bij de gemeente.
Eind augustus ontvingen we van de gemeente Jabalya een dringend verzoek om hulp vanwege de nijpende situatie. We hebben dit doorgestuurd naar de gemeente, maar geen reactie gekregen. Een beetje teleurstellend gezien het positieve gesprek dat we eerder hadden. Zelf hebben we uiteindelijk € 1.000,- bij elkaar kunnen halen.
Voor RUG-student Adinda Wisse hebben we contact gelegd met dr Aed Yaghi van de PMRS in het kader van haar scriptie over de gezondheidszorg in Gaza.
Op 29 oktober konden we eindelijk een fysieke bijeenkomst organiseren i.s.m. het Groninger Forum. Mads Witteman van de Noorderlingen presenteerde zijn ervaringen als trainer met acteurs van Theatre Day Productions. Eind februari had hij in Gaza een workshop gegeven. Daarna werd de prijswinnende documentaire Gaza vertoond. Het aantal stoelen was vanwege corona beperkt tot 30 dus de zaal was snel uitverkocht.

Landelijke samenwerking
Op 28 januari waren we vertegenwoordigd bij een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger met Ahmed Abu Artema, de initiatiefnemer van de Grote Mars van de terugkeer. Groningen-Jabalya maakt deel uit van de Raad van Aangeslotenen van de stichting  Diensten en onderzoek centrum Palestina.(DocP) Een bestuurslid woont de bijeenkomsten bij, en doet verslag. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven van DocP.

Inzamelingsacties
Vanwege Corona hebben we onze inzamelingsactiviteiten voor de Palestinian Medical Relief Society geïntensiveerd. In totaal is bijna € 18.000,- overgemaakt.

Nieuwsbrieven
Onze Nieuwsbrief verscheen 2 maal: in juni en in december. Dankzij onze contacten met de onafhankelijke NGO, het Gaza Center for Media Freedom, hebben we in elk nummer informatie uit de eerste hand.

Website
Vanwege de lange periodes waarin het onmogelijk was via fysieke activiteiten Groningers te bereiken is er veel meer via de website www.groningen-jabalya.com gecommuniceerd. Van onze partner, de mensenrechtenorganisatie Al Mezan, is veel materiaal vertaald; o.a. persoonlijke ervaringen uit Jabalya en Gaza, factsheets over de waterschaarste en de situatie van plattelandsvrouwen. Daarnaast ook van veel andere bronnen.

Theaterproject “van Groningen naar Gaza en weer terug”
Dit is een apart project waar we apart subsidie voor aanvragen en verantwoorden en een uitgebreid verslag maken. Daarin zal vermeld worden dat er eind februari een workshop in Gaza is gegeven door theatermakers van NNT en de Noorderlingen; op 26 november werd online vanuit NNT een tutorial georganiseerd voor staf en personeel van TDP in Gaza, en op 16 december werd vanuit Groningen het theaterstuk Ik….eh ik gestreamd naar acteurs en leerlingen van TDP in Gaza.