De stichting

engels

Wat wil de stichting Groningen-Jabalya bereiken?

Op lange termijn is het ons streven om diverse  contacten te laten ontstaan tussen burgers van Groningen en burgers van Jabalya. Met deze doelstelling maken we het onszelf niet gemakkelijk want uitwisseling en contact met mensen in de Gazastrook is door de blokkade erg lastig. Een gevolg van alle gebeurtenissen die sinds de Palestijnse verkiezingen in 2006 in Gaza plaatsvonden  omdat die een overwinning van Hamas opleverden waarop Israel met instemming van de VS en Europa een totale blokkade van Gaza uitriep.

Weer contacten sinds 2011

Sinds ons bezoek aan Gaza in 2005 was het daarom niet meer gelukt om een tweede bezoek te brengen.  Alle contacten  die wij er hadden opgebouwd gingen verloren. Maar sinds 2011  is er weer positief nieuws te melden. Er zijn weer contacten met de huidige gebruikers van het door de gemeente Groningen gefinancierde jeugdcentrum. Een jeugdcentrum zoals oorspronkelijk de bedoeling was, is het niet geworden; het gebouw wordt nu gebruikt door een school op MBO/HBO niveau, het Nama’a College for Science and Technology. Twee bestuurders van de school zijn begin 2012 in Groningen op bezoek geweest om te onderzoeken op welke manier zij konden samenwerken met partners in Groningen. Dat heeft geleid tot een Memorandum of Understanding met de Hanze-hogeschool waarin het uitwisselen van kennis centraal staat. Meer over contacten met het Nama’a College op pagina uitwisseling.

contact met gemeentebestuur hersteld  

logo van de gemeente Jabalya-Nazla

Logo van de gemeente Jabalya-Nazla

Na een aantal jaren waarin er geen directe contacten waren kregen wij weer contact met het gemeentebestuur van Jabalya. De burgemeester van Jabalya de heer Issam Jouda heeft zijn voornemen bekend gemaakt om in Groningen op bezoek te komen. Dat bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden al is niet de burgemeester gekomen, maar een ambtenaar de heer Sadi Dabboor. Hij is in april  2013 op bezoek geweest en heeft kennisgemaakt met zowel onze stichting als met de stad en vertegenwoordigers van politieke partijen. Ons voornemen om zelf  een tegenbezoek te brengen is als gevolg van de ontwikkelingen in Egypte voorlopig uitgesteld.

 

Aktiviteiten in Groningen

Naast het onderhouden van contacten met de mensen in de Gazastrook zijn we ook in Groningen aktief . Door het bemensen  van informatiestands tijdens publieksevenementen, het organiseren van informatieavonden, en door aandacht te genereren in de lokale media voor de moeilijke situatie van de Palestijnen in Jabalya. De Stichting geeft ook een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit met nieuws uit Jabalya maar ook over onze aktiviteiten in Groningen.  Zie voor uitgebreid overzicht het jaarverslag.

 

 

Het bestuur

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

Bert Giskes,  voorzitter                                                Betsy van Oortmarssen,   penningmeester
Pieter van Niekerken, secretaris

Algemene leden:

Johan Feitsma, agrarisch ondernemer
Prof.dr.Mohsin Harakeh,  KVI-CART emeritus hoogleraar RUG Groningen
Dr. Jan Jongbloed, UMCG
Lejo Siepe, journalist