jaarverslag 2017

Activiteiten

Op 24 februari 2017 bezochten Ahmad en Mohannad, twee jonge mannen uit al-Khalil (Hebron) Groningen. Zij zijn actief binnen ‘Youth Against Settlements’ (YAS), een actiegroep die zich verzet tegen de voortgaande overname van de stad door de Joodse kolonisten. Midden-Oosten specialist Robert Soeterik hield een korte inleiding, waarna Ahmad en Mohannad uitgebreid ingingen op de situatie.
Op 5 mei stonden we weer met een stand op het bevrijdingsfestival. De nieuwe quiz had weer tientallen deelnemers en er meldden zich 14 mensen als geïnteresseerden.
Op 13 mei organiseerde Vrouwen in ’t Zwart Groningen en de St Groningen-Jabalya een wake op het Waagplein ter herdenking van de Naqba, begonnen 15 mei 1948, en 50 jaar bezetting.
Op 7 juni organiseerden we samen met The Rights Forum in het Academiegebouw eveneens in het kader van 50 jaar bezetting een lezing door de Palestijns-Amerikaanse politicoloog en journalist Rami Khouri. Hij ging in op vragen als: “Waarom gedoogt de wereld vijftig jaar bezetting, onteigening en discriminatie? Waarom mislukt het vredesproces? Jan Keulen leidde de bijeenkomst
Op 5 juli verzorgde de Syrisch-Palestijnse vluchteling Mohammad Ramyd voor ons een lezing bij DWARS Groningen, de jongeren afdeling van GroenLinks.
Op 16 oktober organiseerde Stichting Groningen-Jabalya een avond met Ingrid Rollema over haar werk met de Stichting Hope in Gaza. Ingrid liet een film zien en werd geïnterviewd door Lejo Siepe. Ze haalde die avond voor haar Stichting € 120,- op.
Op 27 oktober nam ons bestuurslid Fennie Stavast vanwege verhuizing naar Nijmegen afscheid met een druk bezochte bijeenkomst in het GroenLinkspand waarbij ook uitgebreid (haar activiteiten voor) de Stichting aan bod kwamen.
Op 19 december organiseerden wij een avond met Johan Feitsma over zijn reis naar de Westbank om olijven te plukken. “Olijfboom achter de Muur” was het verslag van een solidariteitsbezoek van 70 internationale activisten, waaronder Johan, die Palestijnse boeren te hulp kwamen bij de olijfoogst. De boeren worden vaak ernstig gehinderd bij het bezoek aan hun eigen olijfboomgaarden en worden bij de oogst vaak lastig gevallen door Joodse kolonisten. Het internationale bezoek biedt hen enige bescherming.

Landelijke samenwerking
Op 20 februari was er in den Haag een bijeenkomst over het Gaza Reconstruction Mechanism, georganiseerd door UCP. Wij werden daar door een bestuurslid vertegenwoordigd.
In het voor- en najaar woonde een bestuurslid de bijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen van DocP bij

Inzamelingsacties
Het hele jaar zamelden we geld in voor medische hulp via de PMRS, de Palestine Medical Relief Society, in Gaza speciaal voor het werk in Jabalya. Bijna € 7.500, is overgemaakt.

Nieuwsbrieven
Onze Nieuwsbrief verscheen 2 maal: in mei vlak voor het Bevrijdingsfestival en in december.