Over de Gazastrook

Achtergrondinformatie over de Gazastrook en Jabalya

GazaMap

klik op plaatje voor uitvergroting

De Gazastrook is zo’n 40 kilometer lang en gemiddeld 10 kilometer breed. Er wonen nu anno 2018 ongeveer 2 miljoen Palestijnen, de meerderheid ervan vluchtelingen. De Palestijnse bevolking zit dus bij elkaar gepropt op een oppervlakte twee keer zo groot als het eiland Texel. De Gazastrook is daarmee net zo dichtbevolkt als Manhattan. In het noorden zijn grote vluchtelingenkampen Jabalya en Shati (Beach Camp) in het midden van de strook de kleinere kampen Nuseirat, Bureije, Maghazi en Deir al Balah. En in het zuiden de grote vluchtelingenkampen bij Khan Yunis en Rafah. (zie voor het overzicht de site van UNWRA)
De enige twee toegangsmogelijk-heden voor de Gazanen zelf zijn bij Rafah in het zuiden en Erez in het noorden. Maar om Gaza uit te komen is er een vergunning nodig, en die wordt sinds de verkiezingsover-winning van Hamas in 2006  vrijwel niet gegeven. Als reactie op de verkiezingsuitslag sloot Israel de Gazastrook namelijk hermetisch af.  De grensposten zijn uitgestorven, alleen buitenlanders en diplomaten mogen er in en er uit, via de aparte ingang voor ‘VIP’s’ die de Palestijnen niet mogen gebruiken. Voor een beperkte groep Gazanen die naar het buitenland kunnen reizen gaat de route tegenwoordig via Egypte.

Een deel van de bevolking werkte tot 2005 in Israël, vaak als bouwvakker. Zij  zijn hun werk kwijtgeraakt omdat ze  Israel niet meer in mochten.  Hierdoor en door de vernietiging van de boomgaarden en landbouw gebieden en door de regelmatige ‘closures’ (afsluitingen van de Gaza-strip voor goederen) is het grootste deel van de bevolking werkloos.  De armoede is daardoor groot. De economie draait voornamelijk op de hulpgoederen van de UNWRA (de VN organisatie voor Palestijnse vluchtelingen) en op de tunneleconomie. Die tunnels bevinden zich bij de zuidgrens met Egypte. Ze worden door Israel gezien als smokkel route voor wapens, maar in werkelijkheid wordt bijna alles wat voor het dagelijks leven nodig is door de tunnels ingevoerd. De prijzen van deze goederen zijn voor veel Gazanen echter veel te hoog.

Het nieuwe vliegveld is vernietigd door het Israëlische leger, evenals het begin van de haven. De vissers mogen maar op een kleine strook van de zee, en het is gevaarlijk, er wordt vaak op de vissersbootjes geschoten. De visserij ligt daardoor vrijwel stil. Er is een tekort aan (schoon)drinkwater omdat Israel al meerdere keren de enige waterzuiveringsinstallatie heeft gebombardeerd. Door de hermetische afsluiting van de Gazastrook is de levensstandaard van de Gazanen nog verder gedaald, nu leven 5 op de 6 mensen beneden de armoedegrens van 2 Euro per dag. En dat terwijl de prijzen van gewone levensmiddelen net zo hoog zijn als in Europa, want alles wat de Gazanen niet zelf kunnen produceren (en dat is bijna alles) moet of via Israël  met veel vergunningen en extra belasting worden ingevoerd of komt via de tunnels aan de grens met Egypte Gaza binnen. Ook die goederen zijn duur.

gemeente Jabalya-Al Nazla

logo van de gemeente Jabalya-Al Nazla

De gemeente Jabalya – onderdeel van de Gazastrook – is sinds 1952 samengesteld uit de voormalige stadjes Jabalya en Al Nazla. Beiden stammen uit de Romeinse tijd. De naam Jabalya is te herleiden uit het surrealistische begrip ‘Jabalya’ dat ‘bergen van aardewerk’ betekent, of van ‘Jabla’ dat ‘aardewerk van klei’ betekent. Al-Nazla werd in de oudheid ‘Azalia’ genoemd. Bij de samenvoeging werden beide oude namen in de nieuwe naamgeving in ere gehouden.
Jabalya-Al Nazla is gesitueerd ten noorden van Gaza-stad, ten zuiden van de plaatsen Beit Lahiya en Beit Hanoun. In het westen ligt het aan zee en in het oosten grenst het aan Israël, ter hoogte van de Israëlische plaats Beer Sheba. Het oppervlak beslaat 13.500 dunums, het ligt gemiddeld 35 meter boven het zeeniveau en bestaat deels uit zand- en deels uit kleigrond. Er wonen zo’n 150.000 mensen in de gemeente Jabalya-Al Nazla.

Binnen haar grenzen ligt het grootste vluchtelingenkamp in de Palestijnse gebieden. Hier wonen bijna honderdduizend mensen in een gebied van ca. 3 km2.  Zij zijn deels afhankelijk van voedselpaketten en andere hulp van de VN organisatie UNWRA

Het oostelijk deel van de gemeente bestaat grotendeels tot aan de Israëlische grens uit landelijk gebied, tot een aantal jaren geleden  een groene oase van boomgaarden van olijfbomen en citrusvruchten. De afgelopen jaren zijn deze boomgaarden bijna allemaal vernietigd door het Israëlische leger. Langs de hoofdweg (de vroegere hoofdroute tussen Damascus en Cairo) bevindt zich een industriële zone. In de kernen van Jabalya en Al Nazla zijn vooral kleine bedrijven (winkeltjes en werkplaatsen) te vinden. In het westelijk deel zijn sinds 1994 grote woonwijken verrezen, om de sterk groeiende bevolking van goede woningen te voorzien.

Operatie Cast lead

Dat was de code naam voor de Israelische aanval op Gaza eind 2008 begin 2009.  Die aanval richtte grote schade aan in de hele Gazastrook , maar de gemeente Jabalya werd onevenredig getroffen. Veel woningen en wegen werden onherstelbaar vernield ook veel van de overgebleven industrie. Van de bijna 1400 doden vielen 250 ervan in Jabalya.  Vier jaar na de oorlog is de schade slechts gedeeltelijk  hersteld vanwege gebrek aan geld en de beperkte mogelijkheden om materialen in te voeren als gevolg van de blokkade.

Geen verkiezingen

De gemeenteraad van Jabalya bestond vanaf 1996 uit 13 door Yasser Arafat benoemde personen. Sindsdien zijn verscheidene keren verkiezingen voorbereid, maar steeds vanwege de onmogelijkheid dit onder de bezetting goed te organiseren, weer afgelast. Uiteindelijk zijn de verkiezingen nooit gehouden. De huidige leden van de raad zijn door Hamas benoemd. Dat geldt ook voor de burgemeester de heer Issam Jouda

Voor meer informatie over de situatie in de Gazastrook zie Al Jazeera website  of kijk dit filmpje hieronder

voor meer informatie over de gemeente Jabalya-Nazla zie  Presentation Of Jabalia Municipality