Jaarverslag 2016

Op 3 maart 2016 vertoonde Stichting Groningen- Jabalya de film Born in Gaza, in de USVA, Munnekeholm in Groningen. Hier was een goede opkomst en de film indrukwekkend.

In het kader van haar studie aan het Noorderpoort B. & A. deed Busra Teker voor ons een communicatie-onderzoek. Mede daardoor kwam er een nieuw intitatief: de e-mail Nieuwsbrief.

In samenwerking met Studium Generale werkte Stichting Groningen-Jabalya aan de komst van de historicus Ilan Pappé van de Universiteit van Exeter UK naar Groningen. Het bleef bij pogingen; afstemming agenda en bereikbaarheid van de professor lieten te wensen over. Toch willen wij doorgaan om Pappé te strikken voor een avond in Groningen met een lezing en debat. Wordt vervolgd.

In april 2016 heeft Stichting Groningen-Jabalya in samenwerking met de gemeente Groningen een kandidaat voorgedragen om via Justitia & Pax in Den Haag mee te doen aan het Shelter City programma van de Nederlandse overheid. Nagham Mohanna werkt bij het Gaza Media Freedom Centre en heeft het voortdurend lastig om haar journalistieke werk te doen onder Hamas. Om op adem te komen is het Shelter City programma bedacht voor mensen in nood. In het najaar van 2016 arriveerde Nagham daadwerkelijk in Groningen en verblijft hier tot eind december onder de hoede van Justitia & Pax.

Op 5 mei  tijdens Bevrijdingsdag stond Stichting Groningen-Jabalya met een kraam om informatie te geven over de situatie in Jabalya/ Gaza. Het festival trekt duizenden bezoekers.

Op 14 mei organiseerden wij samen met Vrouwen in ’t Zwart de Naqbaherdenking op de Grote Markt.

Op 28 juni waren wij te gast op een bijeenkomst van Dwars Groningen.

Eind eerste semester 2017 studeren de laatste door de gemeente Groningen gesponsorde studenten aan het Nama’a College af en kunnen we het project afronden.

Op 20 oktober  organiseerde Stichting Groningen- Jabalya een avond met en rond de schrijfster Anja Meulenbelt in centrum de Holm in Groningen. Aanleiding is haar recent verschenen boek Kwart over Gaza. De zaal was goed gevuld. Meulenbelt werd geinterviewd door journalist Lejo Siepe en vertoonde haar film die zij in opdracht van Stichting Kifaya maakte in Gaza.

Op 9 november organiseerde de Stichting in het kader van de “Most wanted College Tour” een bijeenkomst over Tadamun met Gadija Vallie en Mieke Zagt.

Op 19 december interviewen wij Nagham Mohanna in centrum de Holm in Groningen voor een groot publiek.

In november/december treffen wij voorbereidingen om debatten/ lezingen en voorstellingen te organiseren voor 2017. Wij proberen Shir Heever naar Groningen te halen, een wetenschapper uit Israel die aan de Universiteit van Berlijn werkt en kritische boeken heeft geschreven. Ook willen wij journalist Derk Walters van NRC Handelsblad benaderen voor een lezing; hij werkt in Palestina. Daarnaast proberen wij Mustafa Barghouti van de PMRS, medische organisatie in Gaza naar Groningen te halen.

We brachten twee maal een Nieuwsbrief uit en vertegenwoordigers van het bestuur bezochten landelijke bijeenkomsten van o.a. DocP en UCP en OxfamNovib.

Gedurende het hele jaar zamelden we weer geld in voor de PMRS o.a. met een benefietmaaltijd op 15 oktober in het kader van “Eten bij de buren” in Drielanden.
In 2016 werd in totaal € 5.000,- overgemaakt.