Jaarverslag 2015

Vooraf

Na de oorlog van zomer 2014 was de schade in Gaza groot: meer dan 2100 doden, bijna 11.000 gewonden, meer dan 17.000 gebouwen verwoest. Tienduizenden mensen waren gevlucht voor het geweld en verbleven in (nood)opvang elders in het gebied. Bij het Staakt het vuren was echter o.a. overeengekomen dat Israel humanitaire hulp en materiaal voor de wederopbouw toe zou laten in Gaza. Op een donorconferentie werd meer dan 4 miljard toegezegd voor de wederopbouw.
In de praktijk kwam hier weinig tot niets van terecht. De blokkade door Israël bleef gehandhaafd en de internationale gemeenschap nam geen verantwoordelijkheid; weinig van het toegezegde geld werd echt uitgekeerd. Door het afsluiten van de aanvoertunnels door Egypte werd de situatie zelfs penibeler.
Het jaar 2015 bracht de bevolking van Gaza en Jabalya veel frustratie. Velen zien geen uitweg meer en zouden weg willen, als dat mogelijk was. Hoop op een betere toekomst vervliegt.
Het einde van de oorlog maakte wel een herstel van de fysieke contacten met Groningen mogelijk. Hoewel er via sociale media en Skype een intensief contact is met onze partners zijn persoonlijke bezoeken van groot belang om de daarbij opgedane kennis in te kleuren en te toetsen. Van 15 – 24 juni bezocht een delegatie van het bestuur bestaande uit Jan Keulen en Lejo Siepe Jabalya. Zij hadden gesprekken met o.a. het gemeentebestuur, het Nama’a College, de PMRS, Theatre Day Productions, e.a. In een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester Peter den Oudsten is o.m. verslag gedaan van dit bezoek. Ook is een artikel in het Dagblad van het Noorden geplaatst.

Activiteitenverslag

Inzamelingsacties

Het eindevan de oorlog betekende niet het einde van ellende, zoals hierboven aangegeven. Ook na het Staakt het vuren hebben via diverse kanalen de Groninger bevolking gevraagd onze actie voor medische noodhulp te steunen. Daarop is goed gereageerd, en we konden begin 2015 € 4.500,- en halverwege het jaar nog eens € 3.000,- overmaken.

Activiteiten

Daoud Nassar. Door twee PKN-gemeentes in Groningen i.s.m. “vrienden van Sabeel”- Noord werd op 2 februari Daoud Nassar uitgenodigd. Hij hield ’s-middags in Buitenpost en ’s-avonds in Loppersum een lezing over de kracht van geweldloos verzet. Zijn bedrijf in de buurt van Bethlehem, de “Tent of Nations”, wordt al jarenlang bedreigd door de nederzettingen in de buurt en de plannen van de Israëlische overheid om het gebied te verjoodsen. Door zijn bedrijf een ontmoetingsplek te laten zijn voor moslims, christenen en joden werkt Daoud geweldloos aan verzoening. Wij waren aanwezig bij deze bijeenkomsten.
Israeli Apartheid and International Law. Op 18 maart organiseerden docP en het NPH samen met studenten van de RUG een lezing van Michael Deas, coördinator van de BDS-campagne in Europa. Wij gaven bekendheid aan deze lezing bij onze achterban en waren erbij aanwezig.
Bevrijdingsfestival 5 mei. Zoals elk jaar waren we weer aanwezig met een informatiestand op het Bevrijdingsfestival. Door zeer slecht weer moest dit voortijdig worden opgebroken. We gaven informatie d.m.v. een quiz en door de verkoop van Palestijnse producten.
Filmavond 9 juni In het kader van het Palestijns filmfestival was bestuurslid Lejo Siepe actief in de landelijke werkgroep. In Groningen werden in samenwerking met Verazienema twee films vertoond: “le fils d’autre” (hoofdfilm) en “Nation Estate”. In “le fils de l’autre” van Lorraine Levy ontdekt Joseph bij zijn keuring voor militaire dienst dat hij niet de biologische zoon is van zijn ouders; bij zijn geboorte blijkt hij verwisseld te zijn met Yacine, zoon van een Palestijnse familie. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend.
Bezoek bestuursdelegatie 15 – 24 juni. Bestuursleden Jan Keulen en Lejo Siepe bezochten van 15 tot 24 juni Jabalya. Ze hadden gesprekken met het bestuur van het Nama’a College, het gemeentebestuur van Jabalya, Theatre day Productions (TDP). mensenrechtenorganisatie Al Mezan, de Palestine Medical Relief Society PMRS, het Gaza Centre for Media Freedom, de mensenrechtenorganisatie Palestinian centre for Human Rights, de tweede man van de Palestijnse ambassadeur in Den Haag, en het hoofd van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah, Peter Mollema. Daarnaast zien zij veel tijdens hun rondrijden in het gebied. Belangrijkste resultaten: bestemming van de laatste € 20.000,- voor het Nama’a College, voortgang van de financiële steunacties voor de PMRS en een nieuwe samenwerking met het TPD.
Defence for Children Palestine 3 juli Op 3 juli spraken Ivan Karkashian en Brad Parker van DCIP over misdaden tegen kinderen tijdens de Gaza-oorlog, op basis van het door hun organisatie uitgebrachte rapport. Na de presentatie van hun rapport voor de VN in Genève bracht hun tournée hen door Europa en de VS. We waren blij dat we hen ook naar Groningen konden halen voor een zeer geïnteresseerd publiek. Als tweede onderdeel van de avond deed bestuurslid Jan Keulen verslag van de reis naar Jabalya.
September/oktober Van half september tot half oktober werd in wijkcentrum “het Dok” in Lewenborg de fototentoonstelling “Gaza binnenste buiten” geëxposeerd. De bekroonde Franse foto- en videograaf Anne Paq fotografeert als sinds 2006 in Israël en Palestina. Van de na-oorlogse situatie van verwoesting en ellende in Gaza maakte zij verschillende exposities. Uit deze tentoonstellingen is voor Nederland de selectie “Gaza binnenste buiten” gemaakt. Tegelijkertijd was in de OB van Lewenborg een boekentafel ingericht. De Groningse activiteit was onderdeel van een landelijk project dat werd geïnitieerd en mogelijk gemaakt door Gate 48 – een platform van in Nederland wonende Israëli’s tegen de bezetting.
Op 11 september was in Amsterdam de afsluiting van het theaterproject “10 ways to know us”. Zo’n 40 Nederlandse organisaties, vooral theatergroepen, steunden dit project van 10 voorstellingen van Theatre Day Productions (onze nieuwe partner) uit Gaza zowel vanuit hun deskundigheid (elke voorstelling had minstens één Nederlandse begeleider) als financiëel. Deze voorstellingen werden in Gaza door 150.000 jongeren bezocht. Vanuit Groningen participeerden het NNT en Het Houten Huis. Omdat beide theatergroepen op 11 september verhinderd waren naar Amsterdam te komen nam de St Groningen-Jabalya de honneeurs waar.
College tour Veel tijd is besteed aan het organiseren in Groningen van de landelijke College tour van Palestine Link (organisatie van Palestijnen in Nederland) langs Universiteitssteden in Nederland. Op 6 oktober zou Salma Karmi-Ayyoub een gastcollege voor juridische studenten en een openbare lezing houden over “Palestina op weg naar het Internationaal Strafhof”. Helaas moest dit op het laatste moment door ziekte worden geannuleerd.
“Open Bethlehem”op 11 december. In samenwerking met Palestine Link werd in “de Holm” die avond de film “Open Bethlehem” vertoond waarbij de maakster Leila Sansour te gast was. “Open Bethlehem” is het verhaal van de thuiskomst van Leila naar het beroemdste stadje in de wereld. De film toont de stad over een reeks van jaren in al haar aspecten: schoonheid, maar ook het leven onder de bezetting zoals de veranderingen die de bouw van de muur met zich meebrengt. Voor deze bijeenkomst was grote belangstelling, o.a. van een groep (Palestijns)-Syrische vluchtelingen uit diverse opvang rond Groningen. Na afloop konden zij nog lang met Leila napraten.

Voortgang project Nama’a College.

Van de € 65.000,- te besteden aan projecten t.b.v. het Nama’a College was al € 20.000,- besteed aan de lift en € 25.000,- voor studies van studenten uit achterstandssituaties in Jabalya. Na een moeilijke periode mede veroorzaakt door de gevolgen van de Israëlische aanval van 2014 was het Nama’a College er weer bovenop gekomen. Ons bestuurslid mevr. dr. Leila Jordens-Cotran begeleidt dit project intensief en wist ons steeds van goede informatie te voorzien.Onze delegatie heeft in juni het College bezocht en kon haar bevindingen bevestigen. Daarop is besloten om de resterende € 20.000,-. ook te besteden aan de studies van studenten uit achterstandsgroepen. Een eerste voorschot van € 10.000,- is overgemaakt.

Nieuwsbrief

Onze Nieuwsbrief verscheen dit jaar twee maal (door de bezuiniging op de gemeentelijke subsidie is meer niet mogelijk): in mei en in november. In deze Nieuwsbrief deden we verslag van de actuele situatie in Gaza en Jabalya met artikelen van onze verslaggevers ter plaatse en bezoekers, een analyse van de verkiezingsuitslag in Israël door Max Wieselmann van Een Ander Joods Geluid, van internationale ontwikkelingen m.b.t. de situatie, en van activiteiten in Groningen. In mei waren de naweeën van de oorlog een belangrijk thema, in november het bezoek van de bestuursdelegatie aan Jabalya.
Website
Aan de website is dit jaar flink gewerkt dit medium voor informatie en verslag te doen van de actuele situatie actiever in te zetten en uit te breiden. Maar de resultaten daarvan zullen pas in 2016 merkbaar worden.