Jaarverslag 2014

Vooraf

2014 was voor Jabalya en Gaza een rampjaar. Het begon al met de slechtste weersituatie in zo’n 20 jaar met sneeuw, stormen en overstromingen. In een situatie waarin de infrastructuur (riolering; afwatering) niet werkte vanwege eerdere Israëlische aanvallen. Tienduizenden inwoners moesten worden geëvacueerd. Vervolgens viel Israël op 8 juli Gaza met een grote leger-, luchtmacht en vloot van alle kanten aan en binnen. Meer dan 2100 doden (grotendeels burgers), meer dan 10.000 gewonden en 1700 verwoeste gebouwen (aan Israëlische kant 73 doden, bijna allemaal militairen; meer dan 500 gewonden). Op 26 augustus werd een staakt het vuren voor onbepaalde tijd afgesloten. Omdat Israël zich niet hield aan de bepalingen (o.a. m.b.t. toegang van humanitaire hulp en bouwmaterialen voor de wederopbouw – en geen verlichting van de blokkade) bleef de situatie in Gaza penibel. Ook bij de contacten die Groningen-Jabalya onderhoudt vielen slachtoffers, zoals journalist Ali Abu Afash die een aantal artikelen voor onze Nieuwsbrief en de website schreef, en een vrijwilliger van de mensenrechtenorganisatie “Al Mezan”, een van onze informatiebronnen.
Door de oorlogssituatie vielen ook de fysieke contacten met Groningen stil. In mei lukte het Erik Ader uit Warffum van een bevriende stichting nog om Gaza te bezoeken en wat voorbereidend werk voor ons te doen, maar door de oorlog ging een gepland bezoek van een delegatie van Groningen-Jabalya niet door.
Na de gemeenteraadsverkiezingen trad een nieuwe Raad aan. De nieuwe commissieleden hebben wij een brief met een Palestijns presentje gestuurd. Tijdens de oorlog stuurde de burgemeester van Jabalya tweemaal een noodkreet om humanitaire hulp. Helaas ging de gemeente Groningen niet in op ons verzoek tot een gesprek om eventuele mogelijkheden te verkennen. In Amsterdam bleken plannen te bestaan om een stedenband met tel Aviv aan te gaan. Vanuit onze expertise heeft de Stichting Groningen-Jabalya de burgemeester van Amsterdam een negatief advies gestuurd.
Door de Belastingdienst werd ons met ingang van 1 januari 2014 de ANBI-status verleend.
In 2014 werd het bestuur uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden.

Activiteitenverslag
Zie ook onze website: www.Groningen-Jabalya.com.

Inzamelingsacties

Door de noodsituatie in Jabalya voelden wij ons genoopt om in 2014 veel aandacht aan inzamelingen ten behoeve van humanitaire hulp te besteden. De inzamelingsactie m.b.t. de gevolgen van de watersnood winter ‘13/14 bracht € 5000,- op. Ten behoeve van onze voorlichtingsfunctie heeft een docent van het Nama’a College op ons verzoek twee maal een artikel voor onze website en Nieuwsbrief geschreven.
Vanaf begin juli tot heden hebben we via diverse kanalen de Groninger bevolking gevraagd onze actie voor medische noodhulp te steunen. Daarop is goed gereageerd, o.a. met benefietacties (zoals kinderen die knutsels verkochten, benefietmaaltijd). T/m eind 2014 konden wij € 13.000,- overmaken
Er was veel aandacht in de media: artikelen in Groninger Gezinsbode, Dagblad van het Noorden, Groot Groningen, OOG radio en TV, radio en TV Noord.

Activiteiten

Bevrijdingsfestival 5 mei. Zoals elk jaar waren we weer aanwezig met een informatiestand op het Bevrijdingsfestival
Groninger Forum.
In het kader van de Europese verkiezingen waren we mede-organisator van een bijeenkomst op 19 mei in het Groninger Forum. Het Midden-Oosten was één van de drie thema’s die die avond aan de orde was. De bijeenkomst stond onder leiding van Sheila Sitalsing. Deskundigen/columnisten Chris Aalbertts, Jan Keulen, René Cuperus, Hans van Koningsbrugge en Jan Tromp leidden de diverse thema’s in, waarna kandidaat-Europarlementariërs Kati Piri, Fenna Feenstra en Judith Sargentini konden reageren. De avond trok 170 belangstellenden.

Op 23 mei spraken Muhanad Qaisy uit Bethlehem en Brechtje van Bergen van de Olijfbomencampagne voor een studentenpubliek.

Op 24 mei was de boekpresentatie van het boek “Olijfboom achter de muur – een teken van hoop” van Johan Feitsma, landbouwer te Grijpskerk in het Heerehuis. Andere programma-onderdelen waren de presentaties van Brechtje van Bergen en Muhanad Qaisy. Groningen-Jabalya was bij de organisatie betrokken. De bijeenkomst trok 80 belangstellenden. De bijeenkomst werd in diverse kranten aangekondigd.

Op 11 juni organiseerden we een filmvertoning van de film “Where should de birds fly”. Filmmaakster Fida Qishta uit Gaza bleek enige dagen in Nederland te verblijven en we slaagden er in om ook een vertoning in Groningen (niet alleen in de randstad) te organiseren. Het unieke van de film is dat de gevolgen van de Israëlische aanvallen voor het dagelijks leven in Gaza nu eens vanuit Gazaans perspectief worden getoond.

Tijdens de aanval op Gaza werden vanuit diverse initiatiefnemers vier maal een betoging/demonstratie georganiseerd, waar Groningen-Jabalya gevraagd werd een inbreng te hebben.

Op 12 en 14 september verzorgden we informatie en een lezing bij het Sociaal Centrum aan de Hereweg.
13 september verzorgden we een informatiebijeenkomst met de Palestijnse activist Mohammed Othman. Journalist Jan Keulen interviewde hem na zijn presentatie.

Op 24 september werd door “Vrienden van Sabeel” in het Noorden in het Heerenhuis de film “de Omslag” van Jacqueline de Bruijn vertoond. De film volgt verschillende Joden op leeftijd die in hun leven een omslag in hun denken gemaakt hebben. Groningen-Jabalya was aanwezig met onze noodhulpactie voor Jabalya.

Ook bij de film “the Attack” op 14 oktober in het kader van “Movies that matter” in Vera waren we aanwezig met informatie.

Op 22 oktober organiseerden we een boekpresentatie in de Holm van het boek van de Belgische schrijfster Inge Neefs, getiteld “Gaza op mijn hoofd”. Inge Neefs woonde een jaar in Gaza en beschrijft haar ervaringen met het dagelijks leven. Journalist Lejo Siepe interviewde haar.

Studium Generale organiseerde op 1 december een bijeenkomst getiteld “Israël, critical voices from within” met de Israëlische vredesactivisten Ronnie Barkan en Lion Vol. Dit werd gevolgd door een bijeenkomst “Palestine, critical voices from within” met Mohammed Khath en Jannie Kuik (Pax). Voor beide bijeenkomsten was grote belangstelling. Groningen-Jabalya was aanwezig met materiaal.
Ronnie Barkan en Liom Vol waren ook op 2 december in het Sociaal Centrum met hun presentaties.

Voortgang project Nama’a College.

Van de € 65.000,- te besteden aan projecten t.b.v. het Nama’a College was in 2013 € 20.000,- besteed aan de lift en € 10.000,- voor het eerste studiejaar van studenten uit achterstandssituaties in Jabalya. Begin 2014 maakten een aantal van hen een You tube-filmpje om Groningen te bedanken voor deze studiebeurs. De Groninger Gezinsbode besteedde er aandacht aan, en we hebben het toegestuurd aan de betreffende gemeenteraadscommissie. Helaas kon in 2014 geen voortgang geboekt worden. Vlak na het eerst studiejaar brak de oorlog uit, waardoor het dagelijks leven in Jabalya (dus ook het onderwijs) diepgaand werd verstoord. Na het staakt het vuren bleek de algehele slechte economische situatie ook zijn weerslag te hebben op het Nama’a College, dat financiëel aan de rand van de afgrond belandde. In die situatie was het ons inziens niet verantwoord meer gemeentelijk geld over te maken. Het heeft tot eind 2014 geduurd voordat het College er weer bovenop krabbelde. Ons bestuurslid mevr dr. Leila Jordens-Cotran heeft heel veel tijd besteed aan het onderhouden van contacten en het ondervragen daarvan om een zo helder mogelijk beeld van de situatie te krijgen.

Nieuwsbrief

Door de bezuiniging op onze gemeentelijke subsidie is onze Nieuwsbrief is dit jaar slechts 2 maal verschenen: in mei en in oktober. In deze Nieuwsbrief deden we verslag van de actuele situatie in Gaza en Jabalya, van internationale ontwikkelingen m.b.t. de situatie, en van activiteiten in Groningen. In mei waren de gevolgen van de watersnoodramp een belangrijk thema, in oktober uiteraard de gevolgen van de oorlog.
Website
De website was dit jaar het informatiemedium om verslag te doen van de actuele situatie.