Reisverslag Anja Meulenbelt in Gaza

Gaza35of-1

Op haar weblog doet Anja Meulenbelt uitvoerig verslag van haar recente reis naar Gaza i.h.k. van de steun van de stichting Kifaia aan de Palestine Medical Relief  Society de organisatie die wij ook steunen.  lees hieronder de vijf afleveringen

Terug uit Gaza deel 1

Terug uit Gaza deel 2

Terug uit Gaza deel 3

Terug uit Gaza deel 4 

Terug uit Gaza deel 5

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aanvallen op Gazaanse vissers door Israëlische bezettingsmacht nemen toe

Verklaring Al Mezan Center For Human Rights

22 mei 2016

De Israëlische bezettingsmacht (IOF) zet de ernstige en systematische aanvallen op  Palestijnse vissers voor de kust van Gaza voort ondanks de aankondiging over de uitbreiding van de visserijzone van zes naar negen nautische mijlen. Israëlische schendingen betreffen onder andere het schieten op en de arrestatie van de vissers, verbeurdverklaring van de vissersboten en apparatuur en het blokkeren van de import van glasvezel dat nodig is om nieuwe boten te bouwen. De Israëlische autoriteiten vallen vissers dagelijks lastig en vernederen hen door hen te achtervolgen, ze dwingen zich uit te kleden en ze naar de marineboten te laten zwemmen. Ook is sprake van fysiek en verbaal misbruik. Deze praktijken beroven vissers van hun middelen van bestaan en van het recht om te werken. De aanvallen worden uitgevoerd in het kader van de sinds 2007 eenzijdig door Israël opgelegde blokkade van de Gazastrook.

De rapportage van Al Mezan Center for Human Rights laat een aanzienlijke escalatie van de schendingen tegen de vissers zien vanaf begin 2016. In de periode tussen 1 januari 2016 en eind mei heeft de Israëlische marine Palestijnse vissers 58 keer doelbewust aangevallen. In 17 afzonderlijke incidenten werden 65 vissers gearresteerd waaronder 10 minderjarigen, zes vissers raakten daarbij gewond. In 16 afzonderlijke incidenten werden 22 vissersboten in beslag genomen, en in 10 afzonderlijke incidenten werd de uitrusting vernietigd.

In een recente golf van aanvallen op zondag 22 mei 2016 arresteerde de Israëlische marine  10 vissers, waarvan één minderjarige, en nam vijf boten en 36 visnetten in beslag. Getuige Abdel Bari Mohamed Al Sultan vertelde Al Mezan dat de Israëlische marine de vissers achtervolgde terwijl ze ongeveer 300 meter uit de kust waren op ongeveer 1,5 kilometer van de noordelijke grens. In eerste instantie omsingelde de Israëlische marine twee vissersboten en dwong de vissers aan boord zich uit te kleden en naar het marineschip te zwemmen. De soldaten arresteerden de vissers en hun boten werden naar het marineschip gesleept. Ongeveer twee uur later werden nog twee vissersboten inclusief bemanning op de zelfde manier in beslag genomen. Dit bracht het totaal op vier in beslag genomen boten en acht gearresteerde vissers.

In een tweede incident op dezelfde dag, opende de Israëlische marine het vuur op Palestijnse vissersboten voor de kust van Al Waha, ten westen van Beit Lahia, in het district Noord-Gaza, en arresteerde twee vissers: Ahmed Mohamed Zayed, 32 jaar, en zijn broer Ibrahim, 21 jaar oud, en namen de boot in beslag. Het hoofd van de vissers Unie, Jihad Ahmed Mohamed Al Sultan, die op dat moment in het gebied aanwezig was, vertelde Al Mezan dat de Israëlische marine de vissers achtervolgde, terwijl ze op ongeveer 800 meter van de kust en ongeveer 2,5 kilometer van de noordelijke grens waren. De Israëlische marine omsingelde wederom de vissersboot en dwongen de vissers om hun kleren uit te trekken en naar het marineschip te zwemmen.

In een derde incident op 22 mei om 10:20 uur, opende de Israëlische marine het vuur op Palestijnse vissersboten voor de kust van Al Waha. Het veldonderzoek van Al Mezan  geeft aan dat de Israëlische marine boten de vissersboten achtervolgde maar dat de vissers aan de aanval wisten te ontsnappen. De vissers werden gedwongen om hun werk te staken en terug te varen naar de wal. Er vielen geen gewonden.

Al Mezan herhaalt zijn veroordeling van de voortdurende Israëlische schendingen tegen Palestijnse vissers. De daden van de Israelische bezettingsmacht vormen een collectieve straf voor de vissers en schenden hun recht op leven, fysieke veiligheid, menselijke waardigheid, en hun recht om te werken, en veroorzaken ernstige armoede in de vissersgemeenschap.

Al Mezan benadrukt dat de aanvallen worden uitgevoerd met het doel om de vissers lastig te vallen en te intimideren. De willekeurige detentie en confiscatie van hun boten en visgerei  is een vorm van wrede en vernederende behandeling. Na enkele uren in de gevangenis worden vissers vrijgelaten, omdat er geen rechtszaak tegen hen kan worden aangespannen. Al Mezan verklaard dat het ontbreken van een aanklacht tegen vissers bewijst dat deze Israëlische praktijken plaatsvinden in het kader van de collectieve bestraffing, die door Israel nu al negen jaar lang op de inwoners van de Gazastrook wordt toegepast. Al Mezan verklaard dat het recht van een visser op werk een mensenrecht is, en dat de Israëlische autoriteiten door hun herhaaldelijke aanvallen op de vissers zich schuldig maken aan systematische schendingen van het internationaal humanitair recht.

Al Mezan hekelt het stilzwijgen van de internationale gemeenschap en de veronachtzaming van wettelijke verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, met name de Vierde Conventie van Genève, aan de burgerbevolking van de bezette Palestijnse gebieden. Al Mezan stelt dat het stilzwijgen van de internationale gemeenschap Israël heeft aangemoedigd om de schendingen te laten escaleren. Dienovereenkomstig, herhaalt Al Mezan zijn oproep aan de internationale gemeenschap, met name de Hoge Verdragsluitende Partijen van de Vierde Conventie van Genève, om druk op Israël uit te oefenen om de naleving van het internationaal recht te waarborgen en het einde van de  blokkade van de Gazastrook te bewerkstelligen en de ernstige schendingen van de mensenrechten die ermee verbonden zijn.

verklaring in het Engels 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Artikel in Trouw over zelfmoorden in Gaza

De wanhoop in Gaza is zo groot door het gebrek aan perspectief als gevolg van de al negen jaar durende blokkade en het starre regime van Hamas dat het aantal zelfmoorden toeneemt zo blijkt uit een reportage van Monique van Hoogstraten gepubliceerd in Trouw lees hier

Hieronder de reactie op dit artikel die ons bestuurslid Johan Feitsma stuurde naar Trouw

Gaza

Monique van Hoogstraten schrijft in een artikel over de slechte leefomstandigheden in de Gaza strook.  ( Trouw 19 mei )  Er wordt duidelijk gemaakt dat de mensen er terecht veel kritiek hebben op de eigen Hamas autoriteiten.  Het Palestijns leiderschap als geheel wordt door Van Hoogstraten dramatisch genoemd.  Dit zal beide heel dicht bij de realiteit zijn.  De teneur van het artikel is echter dat het slechte Palestijnse leiderschap de oorzaak is van die slechte leefomstandigheden,  met in de kantlijn dat er ook nog een blokkade is.  Dit komt de facto neer op verdraaiing van de feiten.  De oorzaak is het keiharde blokkade beleid van de Israëlische regering. Dat Hamas deze leefomstandigheden beter zou moeten aanpakken  is wel waar maar pleit de Israëlische regering  niet vrij van hun verantwoordelijkheid voor de situatie.

Johan Feitsma Grijpskerk.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Tips en aankondigingen

most-wanted_3c-staand-portret-360x509

9 november bijeenkomst Tadamun Most wanted College Tour

Op  woensdag 9 november organiseren Stichting Groningen-Jabalya en Tadamun een lezing van voormalig anti-apartheidsactiviste Gadija Vallie uit Zuid Afrika.  Gadija vertelt hoe het is voor kinderen om onder Apartheid op te groeien, en wat internationale solidariteit heeft betekent.

Na de lezing van Ghadija, zoeken we met het publiek naar vergelijkingen met opgroeien onder de bezetting in Palestina en naar manieren om solidariteit met kinderrechten vorm te geven.

Dit naar aanleiding van het rapport Most wanted Justice waarin 429 Palestijnse kinderen zijn gevraagd naar hun ervaringen in Israelische gevangenschap. Driekwart van hen kreeg te maken met een wrede behandeling.

Verder lezen…

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wie bewijs verzamelt in Gaza, wordt bedreigd

Onder deze kop publiceerde NRC op vrijdag 2 september een artikel van correspondent Derk Walters over de moeizame pogingen om oorlogsmisdaden van het Israelische leger tijdens de aanval in 2014 aan te klagen bij het internationaal strafhof.

lees het artikel hier 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kwart over Gaza, nieuw boek van Anja Meulenbelt

voorkant Een kwart Gaza

Het jongste boek van Anja Meulenbelt Kwart over Gaza gaat over Gaza maar nog veel meer ‘over zionisme, antisemitisme en islamofobie’, zoals de ondertitel vermeldt. Het gaat meer over de wereld die toekijkt terwijl Gaza wordt vernietigd en haar bewoners de zee in worden gedreven, en het gaat vooral over een discussie die zo zelden een echte discussie mag heten.

lees verder

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kijktip: documentaire Team Gaza op 2DOC

teamgaza

Afgelopen maandag zond de Vara een 2doc documentaire uit over vijf spelers van een voetbal team in Gaza. Alle vier de hoofdpersonen proberen op hun eigen manier betekenis aan hun leven te geven in de hermetisch afgesloten landstrook waar oorlog en ellende elke dag op de loer liggen. De een wendt zich tot God, de ander grijpt naar wapens, een derde trouwt zijn nichtje en bouwt een burgerlijk bestaan op. Op het voetbalveld komen de verhalen samen, daar wordt het zware leven in Gaza voor even vergeten. Een indringende documentaire over een voetbalteam in de Gazastrook.

Voor wie het niet gezien heeft: kijk hier terug

kijk ook op deze interactieve site en volg alle hoofdrolspelers met extra beelden

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Steun de Palestijnen als consument

Dat kan op 2 manieren 1. koop producten van Palestijnse boeren.
Kijk hier voor verkoopadressen   en via webshops Propal  en Naar Ramallah 2.boycot Israelische produkten kijk hieronder welke merken het betreft

welke-merken-boycotten-207x300

klik voor grotere versie

 

Waarom boycot?

Anja Meulenbelt legt uit waarom Naomi Klein en anderen de  boycot van Israel bepleiten

kijk ook naar het betoog van Haidar Eid waarom boycot, desinvestment en sancties zo belangrijk zijn.
Lees hier ons protest naar aanleiding van het voornemen van Amsterdam om een stedenband aan te gaan met Tel aviv

Verder lezen…

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail