Geachte heer / mevrouw,

Als sympathisant / sponsor van de Olijfbomencampagne ‘Houd Hoop Levend in Palestina’ werd ik onlangs attent gemaakt op het volgende:

Op zondag 31 augustus 2014 kondigde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu aan dat Israël een gebied van ruim 400 hectare land van Palestijnen in de door Israël militaire bezette Westbank zal confisqueren. Het gebied ligt ten zuidwesten van Bethlehem.
Boeren uit vijf dorpen worden het slachtoffer van deze onteigening. Het grootste deel van de grond is van boeren uit het dorp Al Jabaa. Maar ook boeren uit Wadi Fukin, Nahaleen, Safa en Husan wroden getroffen. Als het plan uitgevoerd wordt, zal Al Jabaa compleet van de buitenwereld afgesloten raken.
De Olijfbomencampagne, een actie die ondersteund wordt door de Nederlandse organisaties ICCO, Cordaid, de YMCA Nederland en de Nederlandse YWCA, heeft in dit gebied ruim 7000 olijfbomen aangeplant. Al die bomen zijn gesponsord door buitenlandse sponsors onder wie veel Nederlanders. Deze campagne probeert de hoop levend te houden voor Palestijnse boeren die voor de bouw van de muur en de nederzettingen in de afgelopen tien jaar ruim een half miljoen olijfbomen zijn kwijtgeraakt. Ook steunen zijn de boeren in hun geweldloze verzet tegen landonteigening door de Staat Israël.
Het bouwen van nederzettingen in de door Israël bezette Westbank is illegaal. De Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende mogendheid om delen van zijn eigen burgerbevolking over te brengen naar bezet gebied. De vestiging van honderdduizenden Israëlische kolonisten in de bezette gebieden, gestimuleerd en gesubsidieerd door opeenvolgende Israëlische regeringen, is een ernstige schending van deze conventie.

Ook ik heb een olijfboom gesponsord met als doel de hoop op een betere toekomst levend te houden. Zolang Israël olijfbomen blijft kappen en Palestijnse landbouwgrond blijft innemen voor exclusief joods gebruik, zal er geen weg zijn naar vrede. Ik roep u daarom op om bij de Israëlische autoriteiten de protesteren tegen deze voorgenomen landonteigening en ik verzoek u de druk op Israël op te voeren om zich te houden aan het internationaal recht.

Graag hoor ik van u op welke manier u dit bij de Israëlische autoriteiten onder de aandacht gaat brengen.

Met vriendelijke groeten,

 

——————————————————————————————–

E-mail adressen:

Minister Buitenlandse Zaken Timmermans: M@minbuza.nl

Commissie Buitenlandse Zaken: cie.buza@tweedekamer.nl

Tweede Kamerleden in de commissie:

r.vlaar@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, b.vojik@tweedekamer.nl, m.servaes@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, Pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, s.gunal@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, m.verheijen@tweedekamer.nl

Nederlandse ambassade in Tel Aviv: TEL-cdp@minbuza.nl
Adres: PO Box 1967 – Ramat Gan 52118
Tel: +972 3 75 40 777, Fax: +972 3 75 40 748

Nederlandse vertegenwoordiger in Ramalla: ram@minbuza.nl
Adres: 12 Hollanda Street, El Bireh, Ramallah (off Nablus road)
Tel: (+972) (02)2406639 / (+972) (02)2409797 Fax: (+972) (02)2409638

Israëlische ambassade in Den Haag: info@hague.mfa.gov.il
Contact formulier: http://embassies.gov.il/hague/AboutTheEmbassy/Pages/contact-us.aspx
Adres: Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag
Tel: +31-(0)70-3760500, Fax: +31-(0)70- 3760555