Dodental komt op  1032 Palestijnen; 77.5% Burgers; 219 kinderen en 117 vrouwen

 

Verklaring Al Mezan 27 juli

355De Israëlische bezettingsmacht (IOF) heeft de militaire aanval hervat nadat de 12-uurs humanitaire wapenstilstand eindigde om 08:00 gisteravond, zaterdag 26 juli. Scènes van enorme vernietiging domineerden de Gazastrook. De wapenstilstand is ​​door medische reddingsteams gebruikt om tientallen lichamen te bergen. Veel slachtoffers die alsnog werden geborgen waren doodgebloed omdat de IOF dagenlang verhinderde dat ambulances toegang kregen tot het gebied. Met veel moeite en met behulp van het Internationale Comite van het Rode Kruis lukte het alsnog om toegang te krijgen tot het gebied. Vanaf 12:00 vandaag, 27 juli, heeft het Al Mezan Centrum voor Mensenrechten vastgesteld dat 110 dode lichamen zijn teruggevonden uit deze gebieden, waarmee het totale Palestijnse dodental op 1032 komt sinds het begin van Operatie Beschermende Rand, waaronder 219 kinderen en 117 vrouwen. Volgens het eerste voorlopige onderzoek zijn 800 slachtoffers burgers (77,5%). Vele andere slachtoffers waren weliswaar lid van Palestijnse facties, maar namen niet deel aan de strijd op het moment dat zij gedood werden.

Ten minste 481 (46,6%; 156 kinderen en 98 vrouwen) mensen werden in hun huizen gedood; twee gehandicapte vrouwen werden gedood bij een aanval op een revalidatiecentrum voor mensen met ernstige en complexe stoornissen. 126 andere mensen werden gedood in de buurt van hun huizen; bijvoorbeeld wanneer ze hun huizen probeerden te ontvluchten als gevolg van de IOF-aanvallen.

Minstens 4382 mensen zijn in dezelfde periode gewond geraakt ; van wie ten minste 1220 kinderen en 879 vrouwen. Tenminste,  3998 huizen werden verwoest of beschadigd tijdens deze periode; waarvan 500 volledig werden verwoest. De aantallen slachtoffers en vernietigde huizen zijn nog niet definitief.  Ze zullen naar verwachting stijgen omdat de verificatie van de aantallen nog gaande is. Het IOF heeft tot nu toe bij aanvallen ook  61 scholen, 88 moskeeën, een ambulance centrum, 21 NGO kantoren, 46 vissersboten en 8 ziekenhuizen beschadigd of vernietigd.

De IOF bloedbad in Shejai’ya op 20 juli 2014 werd uitgevoerd door willekeurige artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. De  aanslagen waren hevig en intens, de ergste tot nu toe die direct gericht waren op burgers in huizen en op vluchtende burgers . Op zaterdag 26 juli, dat wil zeggen zes dagen na de aanslagen in Shejai’ya, was de wijk weer toegankelijk voor bewoners en reddingsteams. Al Mezan was in staat was om de wijk te bereiken en te rapporteren over de tientallen mensen – de overgrote meerderheid van hen zijn burgers – die onder het puin vandaan konden worden gehaald waar ze al zes dagen lagen te ontbinden.

GAZA2014banner (1)

Al Mezan veroordeelt met klem de ernstige schendingen van het internationaal recht door het IOF, met inbegrip van de uitgebreide, gewapende aanvallen op burgerdoelen. Al Mezan is verontwaardigd over de aanvallen op huizen en op vluchtende burgers. Al Mezan veroordeelt met klem de aanvallen op civiele objecten, zoals ziekenhuizen, IDP schuilplaatsen, elektriciteit faciliteiten, ambulances, en huizen.

Al Mezan is zeer verontrust door het onvermogen van de internationale gemeenschap om een behoorlijke bescherming te bieden aan de burgerbevolking in de Gazastrook, en haar onvermogen om de flagrante schendingen van het internationaal recht door het IOF duidelijk te veroordelen. Deze mislukking moedigd het voortduren van ernstige schendingen van het internationaal recht aan; de overtredingen worden weerspiegeld in mensenlevens.

Al Mezan doet daarom een ​​beroep op de internationale gemeenschap om:

– In de krachtigste bewoordingen de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) in het kader van Operatie Protective Edge door Israël te veroordelen ;

– Om onmiddellijke, effectieve maatregelen te nemen om te voorzien in een behoorlijke bescherming van burgers in de Gazastrook tegen militaire aanvallen en vervolging;

– Ondubbelzinnige steun uitspreken en een positieve rol spelen bij het waarborgen van de uitvoering van een geloofwaardig, onafhankelijk onderzoek naar de vermoedelijke schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het kader van de operatie Protective Edge zodat verantwoording is gewaarborgd voor degenen die de schendingen hebben begaan, en gezorgd wordt voor het schadeloos stellen van de slachtoffers

– Druk op Israël uitoefenen om een onmiddellijk einde te maken aan de onrechtmatige afsluiting en blokkade van de Gazastrook.

Lijst met slachtoffers 

Engelse tekst verklaring