De Palestinian Medical Relief Society is ontzet en bedroefd over de laatste aanvallen op humanitaire hulpverleners en de moord op humanitaire hulpverleners van de WCKitchen gisteren in Gaza.
De PMRS dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om een volledig, diepgaand onderzoek in te stellen naar de niet aflatende aanvallen op de humanitaire sector, inclusief de opzettelijke ontmanteling van het gezondheidszorgsysteem in Gaza. Het zou nu duidelijk moeten zijn dat deze voortdurende aanvallen op de gezondheidszorg en gezondheidswerkers in Gaza een opzettelijke strategie is om diegenen te schaden die genezen en om te voorkomen dat Palestijnen die gevangen zitten in Gaza, in het dodelijkste conflict van de 21ste eeuw, toegang krijgen tot gezondheidszorg. Ondanks de uitspraak van het ICJ en de expliciete instructies aan Israël om verdere schade te voorkomen, gaat de oorlogszuchtige en genocidale campagne van Israël door, met dagelijks bloedbaden.
Op dit moment zijn er nergens in de Gazastrook volledig functionerende ziekenhuizen. Een bevolking van 2,3 miljoen mensen, waarvan 85% nu ontheemd is, heeft geen toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg die rechtvaardig is, alleen al door de omvang van de verwoesting van het hele gezondheidssysteem.100 Gezondheidszorginstellingen zijn getroffen, waarvan 30 ziekenhuizen opzettelijk zijn beschadigd. 685 Gezondheidswerkers zijn gedood bij gerichte aanvallen op gezondheidswerkers en 118 gedocumenteerde gevallen van medisch personeel dat illegaal werd vastgehouden, van wie velen tijdens hun detentie worden gemarteld.
Op dit moment is slechts 28% van de ziekenhuizen in Gaza gedeeltelijk functioneel, met een bedbezetting van 323%. Slechts 2 veldziekenhuizen worden als volledig functioneel beschouwd, maar ze zijn niet zonder beperkingen en uitdagingen die in de 21e eeuw niet zouden mogen voorkomen. Ook de eerstelijnsgezondheidszorg ligt voortdurend onder vuur, waardoor slechts 20 van de 82 (24,4%) PHC-faciliteiten volledig functioneel zijn.
De decimering van deze voorzieningen moet worden gezien tegen de achtergrond van een sterke stijging van de medische behoeften, waaronder de behoeften van bijna 75.000 mensen die gewond zijn geraakt, de onbegrijpelijke stijging van niet-overdraagbare ziekten zoals infecties aan de luchtwegen die zijn opgelopen tot 586.402 gevallen en andere infectieziekten.
De infrastructuur van de gezondheidszorg is ook verstikt door het feit dat Israël opzettelijk de toegang van humanitaire hulp verhindert, waarbij sommige medicijnen zoals insuline en anesthesie helemaal niet binnen mogen komen. De infrastructuur van de gezondheidszorg wordt op alle mogelijke manieren vernietigd, in een doelbewuste poging om ervoor te zorgen dat nog meer Palestijnen sterven door ziekte en hongersnood.
Het feit dat dit allemaal te voorkomen is en door mensen is veroorzaakt, zou voor de internationale gemeenschap voldoende moeten zijn om te handelen op een manier die in overeenstemming is met dezelfde humanitaire principes die ze voor hun eigen volk verwachten. Maar ondanks de uitspraak van het ICJ in januari dat de acties van Israël neerkomen op een plausibel geval van genocide, heeft de internationale gemeenschap ervoor gekozen om te zwijgen of medeplichtig te zijn.
De misdaden die door Israël worden begaan gaan niet alleen door, ze zijn zelfs verergerd, met de voortzetting van hun collectieve bestraffing via uithongering, met het snelste kindersterftecijfer als gevolg van uithongering ooit. Een toename van seksueel geweld en marteling, het doelbewust aanvallen van mensen die humanitaire hulp ontvangen of geven. De oorlogvoerende Israëlische staat heeft geen enkele poging gedaan om zijn genocidale bedoelingen te verbergen, maar de internationale gemeenschap blijft stil.
Alle wapens en militaire financiering van Israël moeten worden stopgezet. Israël moet worden gesanctioneerd. Israël moet worden gestopt met het voortzetten van de enige genocide in de geschiedenis die live op sociale media wordt gestreamd. Israël mag niet doorgaan met het bombarderen van ziekenhuizen, het vermoorden van gezondheidswerkers en het viseren van een bevolking die voor 70% uit vrouwen en kinderen bestaat. PMRS dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om alle mogelijke methoden te onderzoeken om een einde te maken aan de meest flagrante misdaad tegen de menselijkheid, en om op te roepen tot het beëindigen van de illegale apartheid in Palestina.