De Palestinian Medical Relief Society roept de hele internationale gemeenschap op, zowel degenen die direct betrokken zijn als degenen die dat niet zijn, om op te komen voor de Palestijnen, in het bijzonder degenen in Gaza die, zoals wij schrijven, het slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden. PMRS vraagt deze gemeenschap om zich niet te laten afleiden door de maalstroom van westerse media veroorzaakt door schaamteloze Israëlische propaganda die Palestijnen wil ontmenselijken en om gefocust te blijven op de kwestie van mensenrechten. Sinds 7 oktober zijn we collectief getuige geweest van genocide in actie en de etnische zuivering van Palestijnen uit Gaza.
Vanochtend nog, nadat 1,1 miljoen Gazanen het ultimatum was gegeven om Noord-Gaza te verlaten, werden degenen die probeerden te vluchten gebombardeerd. Gazanen hebben de afgelopen 16 jaar in een openluchtgevangenis gezeten en we vrezen, nu we updates ontvangen, dat dit gebied nu een executiekamp is geworden.
Met afschuw melden we dat Israël de afgelopen 7 dagen Gaza heeft gebombardeerd met 5000 explosieven. Dat is meer dan de VS Afghanistan heeft gebombardeerd in 1 jaar. We zijn geschokt door het bericht dat is bevestigd dat ze witte fosfor gebruiken op een bevolking die voor het merendeel uit vrouwen en kinderen bestaat. We zijn verontrust door het feit dat we moeten melden dat sinds het begin van de slachting van de mensen in Gaza, Israël voedsel, water, elektriciteit en alle humanitaire hulp voor de mensen van Gaza heeft afgesneden. Het hoofd van het Al Shifa ziekenhuis heeft gemeld dat als ze niet snel stroom krijgen, het ziekenhuis een massagraf zal worden. We maken ons zorgen dat er geen internationale journalisten ter plaatse zijn en dat onze journalisten en degenen die sociale media gebruiken om te documenteren, binnenkort geen batterij meer zullen hebben om te documenteren wat duidelijk oorlogsmisdaden zijn.

We zijn teleurgesteld dat we de internationale gemeenschap eraan moeten herinneren dat deze wreedheden plaatsvinden tegen de achtergrond van 75 jaar oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal recht. We zijn verbijsterd dat ondanks de overduidelijke onevenwichtige machtsverhoudingen en verwoestingen die zijn aangericht tegen de Palestijnen, we in plaats van te mogen rouwen en rouwen, gedwongen worden om in plaats daarvan onze gelijkwaardigheid als mens te bewijzen, om te bewijzen dat we het recht hebben om te leven, om de wereld voor te lichten over ons lijden, dat in de afgelopen 7 dagen een collectief hoogtepunt heeft bereikt.
In 7 dagen:
    2217 doden
    650 baby’s en kinderen gedood
    8700 gewonden
    1,1 miljoen binnenlandse ontheemden
    De meeste van de 2,3 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater
    Geen brandstof
    Stroomuitval heeft ernstige gevolgen voor medische voorzieningen, sanitatie en voedselbewaring
    65.607 gebouwen, voornamelijk residentieel, waaronder ziekenhuizen, klinieken, universiteiten en kleuterscholen zijn verwoest of zwaar beschadigd.
    42 door de WHO gedocumenteerde aanvallen op de gezondheidszorg
    De 13 ziekenhuizen in de Gazastrook functioneren slechts gedeeltelijk, terwijl bij vele de bedden volledig bezet zijn.
De internationale gemeenschap moet haar stem laten horen om in eerste instantie een einde te maken aan het misdadige geweld en een staakt-het-vuren te eisen. De internationale gemeenschap moet zorgen voor een veilige doorgang van humanitaire hulp naar Gaza. De internationale gemeenschap moet stelling nemen tegen de gedocumenteerde misdaden tegen de menselijkheid en oproepen tot beëindiging van de apartheid en vervolging. Er bestaat geen excuus meer voor de wereld om te beweren dat ze niet wisten of begrepen dat wat er in Gaza gebeurt een misdaad is. 
—————————————-