Al Mezan pleit voor oplossing van de elektriciteitcrisis, en voor onmiddellijke vrijlating van vreedzame demonstranten

Sinds het begin van de winter is de elektriciteitsuitval in de Gazastrook verder verslechterd. Er is gemiddeld vier uur stroom per dag maar wanneer die stroom beschikbaar is is van te voren niet bekend. Soms is er midden in de nacht plotseling stroom en staat iedereen op om bijvoorbeeld kleren te gaan wassen. De kwetsbare bevolkingsgroepen die in de honderden hoogbouw appartementen wonen hebben het bijzonder moeilijk, met name ouderen, zieken en gehandicapten, omdat liften onbruikbaar zijn. De elektriciteitcrisis, die wordt verergerd door het gebrek aan alternatieven op de markt zoals brandstof, heeft de ernstige humanitaire crisis, als gevolg van de afsluiting van de Gazastrook, verder verdiept. Zelfs het fundamentele recht op leven komt in gevaar zoals blijkt uit de toename van het aantal sterfgevallen, met name onder kinderen. Oorzaak zijn o.a. branden die uitbreken na het gebruik van onveilige alternatieven een fenomeen dat vooral onder families voorkomt die onder de armoedegrens leven.

In reactie op deze situatie, gingen duizenden bewoners de afgelopen twee dagen de straat op om hiertegen te protesteren. Echter, de autoriteiten in Gaza verantwoordelijk voor de interne veiligheid reageerde door tientallen mensen voor ondervraging te dagvaarden en door huizen binnen te vallen en mensen te arresteren en hen te dwingen tot het ondertekenen van onduidelijke documenten waarmee zij verklaren “respect voor de wet” te hebben en zich te onthouden van het verstoren van de zogenaamde “openbare veiligheid”.
Al Mezan is zeer bezorgd over deze reactie van de autoriteiten, die er niet in slaagt om het ernstige elektriciteitsprobleem aan te pakken, en veroordeelt ook de acties tegen de vreedzame protesten. Dergelijke acties schenden zowel het Palestijns recht als mede het internationaal humanitair recht, met name het recht op vrijheid van meningsuiting, expressie, en vreedzame vergadering.


Volgens waarnemers van Al Mezan verzamelden duizenden mensen zich in de avonduren van donderdag 12 januari 2017 in het Jabalya vluchtelingenkamp. Vandaar liepen de demonstranten door de belangrijkste straten van Jabalya naar het elektriciteitsbedrijf. De politie reageerde met geweld op de demonstranten door in de lucht te schieten en door op de demonstranten in te slaan met knuppels. Als gevolg daarvan, liep Mohammed Al Baba, een journalist van Agence France Presse, een snee boven zijn linkeroog op en werd zijn camera in beslag genomen die hij later weer terug kreeg. Ook journalist Fares Akram Al Ghoul van Associated Press werd door de politie aangevallen. Zes andere mensen liepen kneuzingen op. Ook arresteerde de politie een aantal mensen die ook een dagvaarding kregen.
Al Mezan benadrukt dat ieder mens het recht heeft om vreedzaam te protesteren en druk uit te oefenen op beleidsmakers om hun leven te verbeteren; ook over problemen rond de elektriciteitsvoorziening. Artikel 26 van de Palestijnse grondwet geeft de Palestijnen het recht om deel te nemen aan het politieke leven, zowel individueel als collectief, en met name artikel 2 van de Wet op de Openbare Vergadering uit 1998, bepaalt dat burgers het recht hebben om vrijelijk openbare bijeenkomsten te organiseren. Wetshandhavers moeten handelen in overeenstemming met de wet en binnen de autoriteit die door de wet is toegekend met betrekking tot de bescherming van de publieke en persoonlijke rechten. Het is wetshandhavers daarom verboden hun macht op dit gebied te misbruiken.
Volgens het Internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten, mogen er geen beperkingen worden opgelegd aan de uitoefening van deze rechten, die in overeenstemming zijn met de wet en niet in strijd zijn met het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid, de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen-criteria waaraan in dit geval niet is voldaan.

Al Mezan veroordeelt de aanhoudende stroomcrisis en wijst op de Israëlische blokkade en de afwezigheid van Palestijnse politieke eenheid als katalysatoren van de crisis, los van de kwestie van de vorming van een regering van nationale eenheid. De twee Palestijnse regeringen moeten prioriteit geven aan de belangen van hun burgers zoals het waarborgen van basisdiensten boven politieke meningsverschillen. De regeringen, betrokken autoriteiten en de politieke partijen moeten serieuze en doeltreffende maatregelen nemen om de elektriciteitcrisis die elk jaar erger wordt, op te lossen.

AL Mezan roept op
·Beëindig de dagvaarding- en arrestatiecampagne, die mensen dwingt om onduidelijke en illegale afspraken te ondertekenen, en laat de gevangenen onmiddellijk vrij;
· Beëindig de dubbelhartigheid van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de energiesector, verenig de Energy and Natural Resources Authority, en zoek praktische oplossingen voor het probleem en bescherm het tegen politieke belangen;
· Vorm een nationale technische commissie om het elektriciteitsdossier te volgen. Informele sociale groepen moeten de werkzaamheden van de commissie volgen om ervoor te zorgen dat het comité geen besluiten neemt die de crisis zou kunnen verergeren;
· Zoek onmiddellijk naar oplossingen voor de crisis, en voorzie burgers van elektriciteit rond de klok; en
· Respecteer de wet en garandeer het recht op vreedzame vergadering en de vrijheid van mening en meningsuiting, zodat burgers in staat worden gesteld om aan bestuurders hun problemen voor te leggen.

Press Release Link:
http://www.mezan.org/en/post/21740