5 januari 2022

De Union of Agricultural Work Committees (UAWC) is geschokt en bedroefd door het besluit van de Nederlandse regering stopt haar financiering voor UAWC. Met dit noodlottige besluit is de Nederlandse regering niet gewoon de UAWC verlaten, maar het Palestijnse maatschappelijk middenveld in het algemeen. Dit is de eerste keer dat een regering haar financiering voor het Palestijnse maatschappelijk middenveld beëindigt op basis van politieke conditionaliteit. Hiermee schaadt Nederland zijn reputatie als betrouwbare donor en zijn status van een op waarden gebaseerd land dat internationaal recht herbergt en promoot.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vandaag zijn besluit bekend na een opschorting van de financiering die 18 maanden duurde en ernstige schade veroorzaakte aan onze organisatie, projecten en begunstigden. Het UAWC is ook onderworpen aan een extern onderzoek, dat onze organisatie in 2021 heeft belast. Dit onderzoek was vanaf het begin politiek gemotiveerd en reageerde op druk van de Israëlische overheid en de bij haar aangesloten kwaadwillende organisaties. Terwijl het onderzoek werd gestart na een incident, namelijk de arrestatie van twee voormalige medewerkers van UAWC die door de Israëlische autoriteiten worden verdacht van betrokkenheid bij een aanslag, nam de Nederlandse overheid haar toevlucht tot een brede en algemene onderzoeksvraag om eventuele ‘mogelijke verbanden tussen UAWC en de PFLP’ te identificeren.

Vanwege ons strategische werk om Palestijns land te beschermen dat wordt bedreigd door Israëlische annexatie, is UAWC een
jarenlang doelwit van Israëlische lastercampagnes die onze organisatie proberen te associëren met de PFLP. Hoewel we ons zorgen maakten dat het Nederlandse onderzoek dergelijke campagnes zou kunnen voeden, hebben we zonder uitstel besloten om mee te werken, op basis van ons vertrouwen in de Nederlandse overheid, die een belangrijke donor is geweest van UAWC sinds 2013.

Zoals de Nederlandse regering vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd, heeft dit onderzoek, uitgevoerd door Proximities Risk Consultancy, vastgesteld dat er:
• geen financiële stromen tussen UAWC en de PFLP zijn
• geen aanwijzingen zijn voor organisatorische eenheid tussen UAWC en de PFLP
• geen aanwijzingen zijn gevonden dat de PFLP de UAWC aanstuurt
• geen verband bestaat tussen UAWC en de gewapende vleugel van de PFLP
• geen aanwijzingen gevonden zijn dat bestuur en stafleden hun functie bij UAWC hebben gebruikt voor terroristische doeleinden

Daarnaast heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld dat het onderzoek van Proximities geen basis biedt om te concluderen dat UAWC enige organisatorische banden heeft met het PFLP.  Al deze bevindingen weerspiegelen de status en het bestaan ​​van UAWC als een onafhankelijke organisatie, die geen politieke of religieuze band met een partij of politieke organisatie onderhoudt.

Het is schokkend en diep verontrustend dat de Nederlandse regering desondanks heeft besloten haar financiering voor
UAWC te beeindigen. Het deed dit op basis van een aantal “individuele links” die Proximities identificeerde – vermeende
verbindingen op persoonlijke titel van bestuur- en stafleden van UAWC met de PFLP. Toen de Nederlandse overheid haar onderzoek aankondigde, hebben wij direct duidelijk ons ​​bezwaar kenbaar gemaakt tegen de uitbreiding van het onderzoek naar individuen. Op basis van de Palestijnse wet en fundamentele mensenrechten normen kan en wil UAWC niet interfereren met de persoonlijke politieke overtuigingen en voorkeuren van haar werknemers en bestuursleden. Zoals ook bevestigd door Proximities, heeft UAWC een solide intern beleid om haar organisatorische onafhankelijkheid en politieke neutraliteit te behouden binnen de door de Palestijnse wet en mensenrechten gestelde beperkingen.
Het onderzoek van Proximities wordt gekenmerkt door een verbluffend gebrek aan transparantie. We leerden pas in
een laat stadium dat leden van bestuur en staf van UAWC deel uitmaakten van het onderzoek. Verder hebben we meerdere feitelijke onjuistheden vastgesteld, waaronder verkeerde identiteiten, die we hebben gemeld. Het is ons niet duidelijk of en hoe deze correcties zijn toegepast op het eindrapport dat door Proximities is ingediend bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

We zijn geschokt dat de Nederlandse regering haar financiering aan een toonaangevende Palestijnse maatschappelijke
organisatie en een langdurige partner zoals UAWC heeft stopgezet, gebaseerd op vermeende individuele links die lijken op de giftige beschuldigingen van Israëlische groepen zoals NGO Monitor. Dit besluit is ook in strijd met de letter en de geest van de toezegging
die de Europese Unie heeft gegeven aan het Palestijnse maatschappelijk middenveld, toen ze in maart 2020 opheldering gaf
in een brief aan PNGO dat het “geen enkele maatschappelijke organisatie vraagt ​​… om natuurlijke personen te discrimineren”
op grond van zijn/haar politieke gezindheid.”

Na vele jaren van nauwe en toegewijde samenwerking, komt het besluit van de Nederlandse regering om haar financiering te beëindigen voor UAWC neer op een vertrouwensbreuk, die waarschijnlijk tot ver buiten onze organisatie zal resoneren. Het komt
op een moment dat het Palestijnse maatschappelijk middenveld ongekend wordt aangevallen. De Israëlische regering zal dit besluit aangrijpen om haar totale aanval op het Palestijns maatschappelijk middenveld verder te laten escaleren volgend op het besluit
in oktober vorig jaar om zes Palestijnse NGO’s te labelen als terroristische organisaties. Meer in het bijzonder legitimeert en moedigt het besluit de Israëlische tactiek aan om Palestijnse NGO’s aan te vallen door vermeende politieke voorkeuren van leden van bestuur en staf. Dit alles leidt internationaal de aandacht af van Israëls diefstal en confiscatie van meer Palestijns land en de brute onderdrukking van Palestijnen die onder militaire bezetting leven.

We zijn bijzonder bedroefd dat het proces dat heeft geleid tot het besluit van vandaag is geïnitieerd door voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, die getuige is geweest van de relevantie van ons werk en de vitaliteit van UAWC tijdens haar bezoek aan de Westelijke Jordaanoever in februari 2020. Niemand begrijpt de context en de gevolgen van dit besluit van de Nederlandse regering beter dan mevrouw Kaag.

We zullen juridische stappen overwegen om de schadelijke en oneerlijke beslissing van de Nederlandse regering van vandaag
die geen geldige gronden heeft, aan te vechten.
Op dit kritieke moment roepen we andere donoren op om hun steun aan UAWC en andere Palestijnse maatschappelijke organisaties. te behouden en te vergroten.  Laat ons niet in de steek.

zie Engelse tekst