23 augustus, 2014

De Palestijnen waren geschokt toen Israel na een acht dagen durend staakt het vuren haar aanvallen weer hervatte. Tijdens het staakt het vuren heeft de gemeente Jabalya de gevolgen onderzocht van het grondoffensief met name voor de gebieden aan de grens. Deze invasie veroorzaakte urgente humanitaire noden. Al eerder stuurde de gemeente enkele noodoproepen. Sommige internationale organisaties en partnergemeenten reageerden op de oproep. Anderen kozen er echter voor om te wachten op het einde van de oorlog zodat de grensovergangen open zouden zijn om de behoeften te lenigen. Toch zal uitstel de situatie in Gaza, die al is verslechterd als gevolg van de hervatting van de oorlog, alleen maar verergeren. Het is tijd voor alle betrokkenen om alles in het werk te stellen om ons te helpen om de gevolgen van deze voortdurende oorlog te verlichten.

Onze prioriteit is nu om de diensten die wij gewend waren te verlenen aan de burgers van Jabalia weer te kunnen bieden. Als een wapenstilstand wordt bereikt zullen veel gevluchte burgers terugkeren naar hun huizen. Dit verplicht de medewerkers van de gemeente om weer klaar te staan voor het verlenen van de gemeentelijke diensten. Deze diensten zijn afhankelijk van elektriciteit die herhaaldelijk wegvalt als gevolg van de schade aan de belangrijkste energiecentrale. Herstel of nieuwbouw van de centrale zal zeker een jaar duren

Verschillende organisaties hebben een aantal generatoren ter beschikking gesteld inclusief de brandstof die nodig is om ze te bedienen, maar de gemeente heeft meer hulp nodig. We hebben middelen nodig voor het verwijderen van het puin van de verwoeste huizen en technische meetapparatuur die nodig is om exact de lokatie van de huizen te bepalen die werden weggevaagd door de Israëlische oorlogsmachine.

Wij doen een beroep op u om het Palestijnse volk te steunen om deze acute benarde situatie te overleven. De mensen zijn standvastig, maar hoe meer ondersteuning ze ontvangen hoe meer standvastig ze zullen zijn.

Uw steun, onze standvastigheid

met vriendelijke groet,

burgemeester Issam .M .Jouda