persverklaring 31 mei 2010

Vanmorgen heeft Israël met grof geweld de Gaza flotilla, de vloot van schepen van de Free Gaza Movement die met humanitaire hulpgoederen op weg was naar Gaza, tegengehouden. Daarbij zijn ten minste negen doden en tientallen gewonden gevallen. Deze aanval op ongewapende mensenrechtenactivisten vond plaats in internationale wateren, waarmee vast staat dat de aanval een schending is van internationaal zeerecht. Bovendien was de Israëlische aanval gericht tegen een vreedzame poging om een volgens internationaal recht illegale blokkade van Gaza te doorbreken.
De Stichting Groningen-Jabalya is zeer geschokt en verontwaardigd over deze gewelddadige actie van Israël. Wij roepen onze regering op om deze aanval scherp te veroordelen en ook eindelijk consequenties te verbinden aan de al jarenlange voortdurende agressie van de Israëlische staat. Agressie waaronder de Palestijnen al jarenlang dagelijks te lijden hebben, maar zoals nu gebleken is ook in toenemende mate gebruikt wordt tegen vredesactivisten en demonstranten.

Al sinds 2007 heeft Israël een complete blokkade van Gaza ingesteld om de bevolking van Gaza te straffen voor hun steun aan Hamas bij de Palestijnse verkiezingen. Internationale waarnemers hebben destijds verklaard dat deze verkiezingen eerlijk zijn verlopen. De winnaar Hamas moet daarom worden beschouwd als de legitieme vertegenwoordiger van de Palestijnen. Dit heeft Israël en helaas ook de VS en de EU nooit willen aanvaarden hoewel zij zelf hadden aangedrongen op deelname van Hamas. Vanaf begin 2007 heeft Israël in samenwerking met het Egyptische regime van dictator Moebarak een vrijwel complete blokkade om Gaza gelegd, daarin gesteund door de VS en de EU. Dit heeft geleid tot ernstige tekorten aan alle basisbehoeften. De aanval door Israël op de Gazastrook tussen 27 december 2008 en 20 januari 2009 heeft de situatie nogmaals doen verslechteren. Deze aanval veroorzaakte ruim 1400 Palestijnse doden en verwoesting op grote schaal van vooral burgerdoelen zoals huizen, scholen, moskeeën en regeringsgebouwen. ( zie complete lijst van verwoesting) Ondanks de acute nood die deze aanval veroorzaakte is tot vandaag de blokkade niet versoepeld. Ook bouwmateriaal komt de Gazastrook niet binnen waardoor wederopbouw niet mogelijk is. Deze collectieve strafmaatregel tegen 1,5 miljoen mensen is volkomen in strijd met elk internationaal verdrag. Het hulpkonvooi van de Free Gaza Movement was bedoeld om die illegale situatie aan de kaak te stellen en te doorbreken.