het gezondheidscentrum van de Palestine Medical Relief Society in Jabalya

Organisatie

De Palestine Medical Relief Sociaety PMRS is één van de grootste NGO’s op het gebied van de gezondheidszorg in Palestina en werkt vanuit de vrijwilligersnetwerken in de gemeenschappen, zowel op de Westoever als in Gaza. De PMRS werkt samen met de UMWRA (VN-organisatie), het Palestijns ministerie van gezondheidszorg en andere NGO’s.

In Gaza heeft de PMRS vijf eerstelijnsgezondheidscentra (waaronder het Dr. Haider Abd Al-Shafi centrum) met 105 werknemers. Deze hebben een breed aanbod zoals spreekuren, gezondheidsprogramma’s voor vrouwen, kinderen en chronisch zieken, laboratorium onderzoek, revalidatieprogramma’s gebaseerd op reïntegratie in de gemeenschap, en noodhulpactiviteiten (mobiele klinieken, EHBO-trainingen, humanitaire hulp), en gezondheidsvoorlichtingsprogramma’s (o.a. op scholen).

 De situatie in Gaza in 2013

De Israëlische blokkade, die al zes jaar duurt, maakte de bevolking van Gaza afhankelijk van de invoer door de tunnels vanuit Egypte. Nu Egypte bezig is de tunnels te vernietigen en Israél de wapenstilstandsovereenkomst van november 2012 om de blokkade te versoepelen niet nakomt ontstaan in Gaza tekorten aan brandstof, electriciteit en bouwmaterialen. Dit heeft een grote negatieve gevolgen voor de verstrekking van basisvoorzieningen aan de bevolking, zoals gezondheidszorg. Maar het is ook rampzalig voor de economische situatie: duizenden mensen hebben de laatste tijd als gevolg van de tekorten hun bron van inkomsten verloren. Electriciteit is voor de inwoners van Gaza maar twaalf uur per dag beschikbaar. Door de sluiting van de grensovergang bij Raffah kunnen medische patienten, die een behandeling buiten Gaza nodig hebben, het land niet uit.

Gezondheidssector

Gebrek aan brandstof treft ook de continuïteit in het werk van de ziekenhuizen. Instrumenten die worden aangedreven door elektrische generatoren zijn meer vatbaar voor defecten.

 Dr. Haidar Abd Al-Shafi centrum

Dit centrum, dat bedoeld is voor medische hulp voor de 120.000 bewoners van het vluchtelingenkamp in Jabalya, heeft ook te lijden van de bovengenoemde situatie. Maar het werk gaat door. De medische staf van ongeveer 20 personen werkt in twee ploegen. Patienten worden in de kliniek behandeld, maar er zijn ook programma’s voor preventieve gezondheidszorg in het vluchtelingenkamp, gericht op jongeren, vrouwen en families, en het programma voor revalidatie binnen de gemeenschap. De eerste tien maanden van 2013 bezochten ongeveer 36.000 personen de kliniek.  Dit jaar startte een programma gericht op huiselijk geweld tegen vrouwen, zowel op het gebied van onderzoek als preventie.