Een dringende noodoproep van de Palestinian Medical Relief Society  (17 oktober)

Tien dagen van wreedheden en toch is de stilte onder degenen die de macht hebben om dit te stoppen oorverdovend. PMRS doet een noodoproep aan al onze bondgenoten, supporters en aan hen die staan voor menselijkheid. PMRS doet een noodoproep aan iedereen die de capaciteit heeft om te lobbyen en te pleiten bij hun regeringen om te veroordelen wat er nu gebeurt in Gaza. PMRS doet een noodoproep om de aandacht te vestigen op de gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid die op dit moment in Gaza worden gepleegd en om van alle leiders te eisen dat ze deze misdaden erkennen en deze daden veroordelen. 

Op het moment van schrijven heeft PMRS vernomen dat het Baptistenziekenhuis in Gaza is gebombardeerd. Er is bevestigd dat er meer dan 500 doden en honderden gewonden zijn. Het aanvallen van een ziekenhuis of een gezondheidszorginfrastructuur of -personeel is een ernstige schending van het internationaal recht en kan een oorlogsmisdaad zijn onder artikel 8 van de Conventie van Genève. Dit verontrustende nieuws komt aan het einde van 10 opeenvolgende dagen van voortdurende aanvallen op de gezondheidszorg, in totaal 113 aanvallen (WHO) op de gezondheidszorg alleen.

De situatie is meer dan verwoestend en kan alleen maar worden beschreven als een nachtmerrie. In 10 dagen zijn er in totaal:

– 1030 kinderen gedood

– 3000 doden in totaal

– Meer dan 12.500 gewonden

– 1200 mensen vermist – waarvan 500 kinderen

– Meer dan 50.000 zwangere vrouwen worden beschouwd als hoog risico en 15.000 vrouwen kunnen elke dag bevallen

– Honderden kinderen zijn wees en/of worden als “onbekend” beschouwd omdat ze niet geïdentificeerd kunnen worden.

– De meerderheid van de Gazanen is gedwongen onveilig water of zeewater te drinken

– Voedsel raakt op

Vandaag heeft het ministerie van Volksgezondheid een noodoproep gedaan met het verzoek om alle brandstof die nog in Gaza aanwezig is aan het ministerie te geven om de werking van de overgebleven ziekenhuizen in Gaza te ondersteunen. Binnen een paar uur zullen de overgebleven ziekenhuizen geen stroom meer hebben, waardoor ze niet meer kunnen functioneren op een heel basaal niveau, en zoals een dokter het beschreef, zal het ziekenhuis veranderen in een massagraf. Hoeveel ziekenhuizen moeten er nog in een massagraf veranderen voordat de wereld woedend genoeg is om hier een einde aan te maken.

Terwijl water, voedsel, medische voorraden en brandstof de komende uren opraken, worden onze teams, collega’s en mensen achtergelaten om langzaam te sterven. Het is nu zo ver gekomen dat een bombardement in plaats van een langzame dood een zegen zou zijn. We zouden zulke opties of woorden niet hoeven te overwegen, en toch zijn we hier 10 dagen na de eerste dag van de aanval, nog steeds smekend om steun om een einde te maken aan de gruwelijke misdaden die tegen Palestijnen worden begaan.

De afgelopen tien dagen waren heel duidelijke voorbeelden van verschillende internationale wetten die werden overtreden. Zoals:

  1. Onwettige moorden: Dit omvat het doelbewust aanvallen van burgers en het onevenredig gebruik van geweld dat resulteert in burgerslachtoffers.
  2. Collectieve bestraffing: Het doelbewust aanvallen van een groep of gemeenschap als een vorm van bestraffing, die verboden is onder internationaal recht. Dit omvat het bombarderen van burgers en beperkte toegang tot water, voedsel en voorraden.
  3. Aanvallen op civiele infrastructuur: Opzettelijke aanvallen op civiele infrastructuur, zoals huizen, ziekenhuizen, scholen en watervoorzieningen die niet worden gerechtvaardigd door militaire noodzaak.
  4. Gebruik van verboden wapens: Het gebruik van wapens die willekeurig zijn of buitensporige schade toebrengen aan burgers, zoals witte fosfor waarvan bevestigd is dat het de laatste dagen tegen vrouwen en kinderen wordt gebruikt.
  5. Gedwongen verplaatsing en overbrenging van bevolking: De gedwongen verplaatsing van burgers of de verplaatsing van bevolking door een bezettingsmacht, zoals de 1 miljoen Palestijnen die gedwongen werden naar het zuiden van Gaza te verhuizen, terwijl ze ook gebombardeerd werden.
  6. Vernietiging van eigendom en cultureel erfgoed: De opzettelijke vernietiging van civiele eigendommen, waaronder huizen, culturele locaties en religieuze plaatsen.

10 dagen van wreedheden en toch is de stilte onder degenen die de macht hebben om dit te stoppen oorverdovend. PMRS doet een noodoproep aan al onze bondgenoten, supporters en aan hen die staan voor menselijkheid. PMRS doet een noodoproep aan iedereen die de capaciteit heeft om te lobbyen en te pleiten bij hun regeringen om te veroordelen wat er nu gebeurt in Gaza. PMRS doet een noodoproep om de aandacht te vestigen op de gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid die op dit moment in Gaza worden gepleegd en om van alle leiders te eisen dat ze deze misdaden erkennen en deze daden veroordelen.

Er is geen rechtvaardiging voor het afslachten van meer dan 1000 kinderen. Er is geen rechtvaardiging voor het achterhouden van humanitaire hulp of het bombarderen van de weg die voor die hulp gebruikt wordt om miljoenen Palestijnen in Gaza te bereiken. Er kan nooit een rechtvaardiging zijn voor genocide.

In 1 week is ’s werelds grootste openluchtgevangenis veranderd in een vernietigingskamp. We vragen u gehoor te geven aan deze noodoproep en actie te ondernemen om de uitroeiing van Palestijnen in Gaza te stoppen.

 

     Voor direct digitaal doneren gebruik de QR code hieronder