Ruim €11.000 ingezameld voor het Palestine Medical Relief Society    

Op zondagmiddag 25 maart is tijdens de benefietmanifestatie het eindbedrag onthuld dat is ingezameld ten behoeve van de Palestine medical Relief Society.(zie hieronder)  Aan wethouder Peter Verschuren de eer dit bedrag bekend te maken. De opbrengst kwam in totaal uit op ruim €11.000. Dat was mede te danken aan de wethouder die namens de gemeente met een donatie van €2.500 ook een flinke duit in het zakje deed. Daarna overhandigde hij het geld symbolisch aan de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap de heer Zaid Tayem. Tijdens de manifestatie benadrukten verschillende sprekers o.a. stichtingsvoorzitter Jan Keulen en de Palestijnse ambassadeur Mevr Somayya El Barghouti de extreme situatie waarin de bevolking van Gaza op dit moment verkeert. Tachtig procent van de mensen leeft onder de armoedegrens als gevolg van de internationale boycot van de Palestijnse regering. Elke hulp is dan ook zeer welkom.

De heer Weijenberg oud- ambassadeur in het Midden- Oosten, uitte scherpe kritiek op de westerse media. Israel wordt stelselmatig voorgesteld als een beschaafd westers land met een legitieme veiligheidsbehoefte.  Dat zij structureel het internationale recht schenden door de bezetting van Palestijns gebied en door collectieve strafmaatregelen tegen een heel volk, heeft geen gevolgen voor dat positieve imago. Volgens Weijenberg is dat het gevolg van bewust PR beleid van Israelische kant. Ze worden daarbij geholpen door het feit dat in de Verenigde Staten er een taboe bestaat op  kritiek op Israel. Geen enkele nieuwsredactie zal het aandurven om een ander verhaal te brengen dan het traditionele beeld van de enige democratie in de regio die bedreigd wordt door extremisten.

Na de pauze liet Harry Cock, fotograaf bij het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant, de foto’s zien die kinderen in Gaza van hun eigen leefwereld hadden gemaakt door ze een fotocamera mee te geven. Veel foto’s tonen huiselijke taferelen en ook veel huisdieren. Volgens Cock ben je als fotograaf niet in de gelegenheid om zulke foto’s te maken. Het levert een heel ander beeld op van het dagelijks leven dan de harde nieuwsfoto’s of foto’s van het openbare leven.

Waarom een benefiet voor de PMRS?

In 2005 heeft een delegatie van de Stichting een werkbezoek gebracht aan Jabalya. Daarbij hebben ze een aantal onafhankelijke organisaties bezocht. Eén daarvan was de Palestine Medical Relief Society (PMRS). De PMRS verzorgt in Jabalya een groot aantal medische voorzieningen waaronder eerstelijns gezondheidszorg, speciale programma’s voor vrouwen en jeugd, mobiele klinieken voor noodsituaties en fysiotherapie en gehandicaptenzorg. De benadering is niet alleen puur medisch, maar behelst ook aandacht voor hygiëne, sport, kunst en muziek. Omdat de reguliere medische hulp via het Ministerie van Gezondheid door de blokkade van de financiële geldstromen aan de Hamas-regering en de afsluiting van Gaza voor een groot deel wegvalt, is bij de PMRS de vraag naar noodhulp enorm toegenomen. De Israëlische aanvallen versterken die vraag nog meer. Ook de PMRS heeft daardoor gebrek aan middelen. Uit alle macht probeert men de noodhulp overeind te houden. Daarvoor heeft de PMRS behoefte aan generatoren om de medische hulpposten in Jabalya in werking te houden; aan medicijnen en verband voor eerste hulp. Verder is er veel geld nodig voor ambulances en mobiele klinieken. Vanuit Groningen wil de stichting de PMRS daarin ondersteunen. U kunt storten op Giro 66 87 678 t.n.v. St Groningen-Jabalya o.v.v. “PMRS”. Voor meer informatie over de Palestine Medical Relief Society bezoek de website

Wethouder Peter Verschuren toont eerst het bedrag dat de stichting bijeengebracht heeft en maakt dan tot veler verrassing de bijdrage van de gemeente bekend 

Stichtingsvoorzitter Jan Keulen (links) en de Palestijnse ambassadeur mevr Somayya El Barghouti uitten beiden hun zorg over de humanitaire nood van de Gazanen.

oud-ambassadeur Jan Weijenberg toont het verlies van Palestijns grondgebied sinds 1948

Het culturele gedeelte werd verzorgt door stadsdichter Rense Sinkgraven en door een optreden van Hanien die Palestijnse muziek ten gehore bracht

In de pauze werd er nog geld ingezameld o.a door de verkoop van lootjes. Ook waren er sieraden en andere produkten uit Palestina te koop

Fotojournalist Harry Cock vertelt over zijn fotoproject met kinderen uit Gaza                 

De trekking van de lootjes die in de prijzen vielen