De afgelopen 8 dagen en nachten werd de bevolking van Gaza geterroriseerd door een aanhoudend spervuur ​​van beschietingen door het Israëlische leger. De voortdurende poging om de Gazastrook door middel van genocide te onderdrukken heeft nieuwe niveaus van agressie en heftigheid bereikt. De Verenigde Naties stellen dat met de huidige agressie en pure vernietiging van menselijk leven de gewetenloze oorlogsmisdaden die Israël in de oorlog van 2014 heeft begaan, zijn overtroffen. Terwijl internationale instanties Israël hebben geadviseerd om maximale terughoudendheid te betrachten, was het antwoord van Israël dat het gewelddadige offensief “zo lang als nodig is zal voortduren”, wat aangeeft dat het niet de bedoeling van Israel is om zich aan internationale humanitaire wetten te houden, of dat er bezorgdheid is over het onnodige verlies van onschuldig Palestijns leven.

De Gazastrook staat al 15 jaar onder een strenge blokkade, met als enig doel de Palestijnse burgers af te snijden van de basisbehoeften die ze nodig hebben om in leven te blijven. Elk fundamenteel mensenrecht en elke schijn van waardigheid wordt hen op die manier dagelijks ontnomen. Als gevolg van de aanhoudende blokkade, de periodieke aanhoudende aanvallen en de afgelopen 13 maanden ontstane COVID-19 pandemie heeft de gezondheidsinfrastructuur, die al zwak was door de aanhoudende uitdagingen, nu een onhoudbaar niveau bereikt.

De rol van maatschappelijke organisaties bij het helpen verminderen van de ziektelast op de gezondheidsinfrastructuur is van cruciaal belang. Een belangrijk voorbeeld is de coördinatie van de doorverwijzingsroute tijdens de Grote Mars van Terugkeer, waarbij gebruik werd gemaakt van civiele bescherming- en dienstverlenende organisaties, wat heeft bijgedragen aan het verminderen van het aantal secundaire complicaties en een tastbare vermindering van het verlies aan mensenlevens. Bovendien zijn deze organisaties in veel gevallen de enige entiteiten die toegang hebben tot de gewonde burgers. Zonder hen zouden veel mensen niet worden verzorgd, wat zou resulteren in een hoger dodental en een hoger aantal secundaire complicaties zoals amputaties.

Volgens rapporten van het ministerie van Volksgezondheid uit Gaza blijkt dat door de huidige Israëlische militaire agressie alleen al in de afgelopen 8 dagen,
• 1235 Palestijnen zijn gewond geraakt – voornamelijk vrouwen en kinderen.
• 197 Palestijnen zijn gedood – waaronder 33 vrouwen en 59 kinderen, en twee artsen, en het aantal neemt met het uur toe.

Bovendien blijkt uit rapporten van het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid dat:
• Minstens 23 Palestijnen zijn omgekomen op de bezette Westelijke Jordaanoever – waarvan alleen op vrijdag al 11 doden zijn gemeld.
• 1 Palestijn is vermoord in de stad Lud.
• 2700 Palestijnen zijn gewond geraakt in bezet Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever – met al 1700 gewonden die vrijdag gemeld zijn, waarbij 188 van hen gewond raakten door scherpe munitie en ernstig gewond raakten.
• De hele bevolking, maar vooral de kinderen in Gaza, lijden door de voortdurende bombardementen aan ernstige psychologische stress, die kan worden omschreven als psychologische terreur.

De soorten verwondingen die worden waargenomen en behandeld zijn:

• Verwondingen door granaatscherven in het lichaam
• Brandwonden – meestal aan het bovenlichaam
• Meervoudig orgaanletsel en inwendige bloedingen
• Breuken
• Verlies van ledematen door explosie, naast amputatie als gevolg van complicaties
• Schaafwonden / snijwonden en kneuzingen
• Zicht- of gehoorverlies of beide
• Ademhalingscomplicaties, waaronder brandwonden aan luchtpijp en luchtwegen

Naast de menselijke schade zijn er materiële verliezen en schade aan de openbare infrastructuur en aan de huizen en boerderijen van burgers. De Israelische gevechtsvliegtuigen hebben tot dusver het volgende gebombardeerd:

• 500 woontorens en woningen.
• 7 hoge gebouwen met honderden appartementen en kantoren.
• 52 overheidscentra, met hoofdkantoren en faciliteiten van politie en veiligheid.
• 7 scholen
• 1 gezondheidskliniek
• Waterontziltingsinstallatie in Noord-Gaza
• Boerderijen en landbouwgronden die nodig zijn voor voedselvoorziening
• Putten, irrigatienetwerken
• Straten, elektriciteitsnetten, riolering en waterleidingen
• Wegen en straten waardoor de toegang tot ziekenhuizen ernstig is verhinderd

Volgens recente rapporten hebben deze organisaties geen voorraden of apparatuur om hun essentiële werk, het behandelen en redden van levens van Palestijnen in Gaza, voort te zetten. Terwijl de grenzen gesloten zijn voor essentiële levensreddende middelen, zoals

• Medische apparatuur en benodigdheden zoals medicijnen, geboortekits, stretchers, EHBO-benodigdheden, pijnstillers en anesthesie, zuurstof enz.
• Toegang tot gespecialiseerde diensten in ziekenhuizen op de Westelijke Jordaanoever. Momenteel zijn deze verwijzingen geblokkeerd.
• De instroom van andere voorraden zoals voedsel- en zorgpakketten, vooral voor degenen die nu hun huis zijn kwijtgeraakt – momenteel zijn dat 12.000 gezinnen (36.000 mensen)
• Civiel beschermingsmateriaal voor mensen die vastzitten onder het puin. Door de belegering van Gaza is er een ernstig tekort aan deze apparatuur.

We sporen de internationale gemeenschap daarom aan om voortdurend druk uit te oefenen op Israël om de grenzen en grensovergangen open te stellen om de broodnodige medische benodigdheden en apparatuur, doorverwijzingen naar ziekenhuizen buiten de Gazastrook en medische zorg mogelijk te maken. Verder vragen we de internationale gemeenschap van Israel te eisen dat het een einde maakt aan de etnische genocide op Palestijnen in Gaza, die de afgelopen 15 jaar hebben geleefd in wat herhaaldelijk is beschreven als “een openluchtgevangenis”, met een systematische en racistisch gemotiveerde strategie om Palestijnse rechten en levens uit te roeien.

Dr. Mustafa Barghouthi  President van de Palestinian Medical Relief Society

17 mei 2021

gewonde burgers worden behandeld door medewerkers van de PMRS

Het PMRS team biedt assistentie aan IDP’s op en UNWRA school in Beit Lahia op 17 mei 2021