Al-Haq, het Al Mezan Centrum voor de Mensenrechten en het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten hebben de eerste officiële initiële rapportage afgerond over de periode van 7-28 oktober 2023. Het rapport heeft betrekking op de eerste fase van de vijandelijkheden onmiddellijk voorafgaand aan de grondinvasie. Sinds 7 oktober 2023 voeren Israëlische strijdkrachten een grootschalig en ongekend militair offensief uit vanuit de lucht, het land en de zee, waarbij burgers en burgerobjecten als doelwit worden genomen, en waarbij duizenden Palestijnen worden gedood en gewond. Er zijn gruwelijke massamoorden gepleegd tegen Palestijnen in de ziekenhuizen, kerken en schuilplaatsen van Gaza. Duizenden huizen zijn verwoest en 70 procent van de bevolking is uit hun huizen verdreven. Verder hebben de Israëlische autoriteiten de elektriciteit, het voedsel, het water en de brandstof voor de bevolking van Gaza afgesloten.

Dit militaire offensief kwam als vergeldingsactie, uren na een militaire aanval uitgevoerd door Palestijnse facties op dezelfde zaterdagochtend van 7 oktober. De facties verklaarden dat dit een reactie was op de escalerende Israëlische schendingen van het Palestijnse volk, waaronder de sluiting en blokkade van Gaza, de dagelijkse militaire aanvallen op steden op de Westelijke Jordaanoever, de bestorming door kolonisten van de Al-Aqsa-moskee, aanvallen op Palestijnse steden in de Palestijnse gebieden. De Westelijke Jordaanoever, massale willekeurige arrestaties en de onmenselijke behandeling van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, evenals de moordpartijen,[1] toe-eigening van land en natuurlijke hulpbronnen, en de sloop van huizen.

Naar aanleiding van de meedogenloze en ernstige Israëlische bombardementen, systematische vernietiging en verplaatsingsbevelen die ongeveer 1,4 miljoen Palestijnen troffen, waaronder de teamleden van onze organisatie, en de verstoring van telecommunicatie- en internetdiensten, hebben de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Mezan, Al-Haq, en de PCHR aanzienlijke moeilijkheden ondervonden bij het documenteren van de zich ontvouwende misdaden en het rapporteren daarover. Onze organisaties zijn sinds 12 oktober 2023 niet meer in staat om de gebruikelijke persberichten uit te brengen over dagelijkse gebeurtenissen, maar we zijn schendingen op beperkte wijze blijven monitoren en documenteren, afhankelijk van de beperkte beschikbare middelen.

Gelijktijdig met het wijdverbreide offensief tegen Gaza hebben Israëlische strijdkrachten en kolonisten hun criminele daden en ernstige mensenrechtenschendingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, geëscaleerd. In de verslagperiode, tussen 7 en 28 oktober, hebben ze 113 Palestijnen gedood en ruim 2.000 gewond, en ongekende massa-arrestaties uitgevoerd. Dit gebeurde te midden van ophitsing en geweld van kolonisten, die zo ver zijn gegaan dat ze pamfletten verspreidden waarin werd geëist dat inwoners van de Westelijke Jordaanoever naar Jordanië zouden migreren.

Op vrijdagavond 27 oktober 2023 sloten Israëlische troepen op een ongekende manier de telecommunicatie- en internetdiensten in Gaza volledig af, een stap die werd gezet om de interne communicatie ernstig te beperken en Gaza van de buitenwereld te isoleren. De verbinding werd twee dagen later, op 29 oktober 2023, hersteld. Deze afsluiting ging gepaard met hevige bombardementen op de Gazastrook vanuit de lucht, over land en over zee. De meedogenloze aanvallen duurden uren en lieten grote verwoestingen en een groot aantal slachtoffers achter die moeilijk te kwantificeren zijn. De verstoring van de telecommunicatie en het internet legde het gezondheidszorgsysteem, de ambulancediensten en de medische teams volledig lam.

Op 27 oktober 2023 hield de woordvoerder van het Israëlische leger een persconferentie waarin hij redenen gaf ter rechtvaardiging van de aanval op het Al-Shifa Ziekenhuis, het grootste ziekenhuis in Gaza, dat naast behandeling van gewonden en zieken ook wordt gebruikt als een onderdak bieden aan tienduizenden ontheemde Palestijnen. Als voorwendsel werd de vermeende aanwezigheid van tunnels onder het ziekenhuis gebruikt, een bewering die herhaaldelijk door de Israëlische autoriteiten werd geuit en die niet is onderbouwd. De woordvoerder herhaalde deze motivering vervolgens.

De Palestijnse mensenrechtenorganisaties uiten hun ernstige bezorgdheid dat dit een opmaat zou kunnen zijn om de aanval op het ziekenhuis te rechtvaardigen, zoals bij eerdere incidenten is gebleken, wat mogelijk tot een aanzienlijk aantal slachtoffers zou kunnen leiden.

Dit rapport heeft tot doel de Israëlische misdaden en schendingen gedurende de eerste 21 dagen van het wijdverbreide Israëlische offensief onder de aandacht te brengen, gebaseerd op getuigenissen uit de eerste hand, gedocumenteerd bewijsmateriaal en informatie gepubliceerd door officiële overheidsbronnen.

Aanbevelingen

In reactie op het voortdurende Israëlische offensief, in het bijzonder met de dreiging van een grootschalige invasie op de grond en het voortdurende beleid van collectieve bestraffing dat de inwoners van Gaza beperkt in het genieten van hun economische en sociale rechten, waaronder het recht op gezondheid, doen de drie Palestijnse mensenrechtenorganisaties nu een dringende oproep voor:

Een onmiddellijk staakt-het-vuren en een einde aan het Israëlische offensief op Gaza;

Een onmiddellijke opening van de Rafah en alle andere grensovergangen en het veiligstellen van dringende humanitaire corridors (met garanties voor het recht op terugkeer), en het garanderen van de onvoorwaardelijke en onbeperkte toegang van alle essentiële voorraden tot Gaza – voedsel, water, brandstof en medicijnen;

Toestemming voor gewonden om te reizen voor behandeling;

Toestemming voor medische teams om Israël binnen te komen;

De internationale gemeenschap om er bij Israël op aan te dringen de water- en elektriciteitsvoorziening aan de burgerbevolking in Gaza te herstellen en ervoor te zorgen dat de levering van humanitaire hulp en bijstand niet aan voorwaarden wordt gebonden of wordt beperkt tot de zuidelijke districten van Gaza. Humanitaire hulp moet alle gebieden bereiken, inclusief de noordelijke districten van Gaza, en eerlijk verdeeld worden onder alle inwoners van Gaza, ziekenhuizen en andere civiele voorzieningen, op plaatsen van hun keuze.

Alle VN-instanties die betrokken zijn bij het verlenen van hulp en bijstand – waaronder de WHO, het WFP, OCHA en UNICEF – om zich te houden aan de humanitaire beginselen van neutraliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en menselijkheid en om de door Israël opgelegde voorwaarden om Palestijnen onder dwang over te brengen van het noorden naar het zuiden van Gaza, categorisch af te wijzen.

De aanklager van het Internationaal Strafhof om niet met twee maten te meten en selectieve politieke agenda’s te vermijden in zaken met betrekking tot oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide, evenals etnische zuivering, en om passende mechanismen in te stellen om deze misdaden te onderzoeken en de daders ter verantwoording te roepen.

De internationale gemeenschap – in het bijzonder de Hoge Verdragsluitende Partijen bij de Vierde Geneefse Conventie van 1949 – om druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om hun offensief onmiddellijk te staken, een einde te maken aan het beleid van collectieve bestraffing van burgers, hun wettelijke verplichtingen tegenover de inwoners van Gaza na te komen, met inbegrip van patiënten, en te zorgen voor passende en veilige mechanismen voor hun reizen om behandeling buiten Gaza te ontvangen.

bron: Al Mezan Center for Human Rights – Initial reporting on the ongoing Israeli retaliatory attacks on Gaza: (Reporting Period, 7-28 October 2023) based on preliminary documentation