Hieronder volgt de vertaalde tekst van een feitenrapport van de mensen rechten organisatie Al Mezan over de gevolgen van de pandemie voor dagloners in Gaza. Vooral de industrie is hard getroffen. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat die bijna is verdwenen. Van de ruim 21.000 werknemers die voor de corona uitbraak werkzaam waren in die sector zijn er nu nog maar een kleine 4000 aan het werk. ruim 18.000 mensen hebben dus hun baan verloren en dat betekent dat zij geen inkomen meer hebben.

De impact van de pandemie op dagloners in de Gazastrook

Feiten onderzoek

De corona pandemie heeft de reeds bestaande sociaal-economische crises in de Gazastrook versterkt en het levensonderhoud van een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking ondermijnd, met name de dagelijkse loonarbeid.

Op 24 augustus 2020 legden de lokale autoriteiten in Gaza een verplichte lockdown op om de verspreiding van het virus tegen te gaan nadat de eerste bevestigde gevallen buiten de quarantaine faciliteiten waren ontdekt. De sluiting en de daaropvolgende avondklok sloten de kostwinners op in hun huizen, wat hun bestaansmiddelen verder in gevaar bracht en nog meer economische onrust veroorzaakte. Deze factsheet werpt licht op de gevolgen van de pandemie voor dagloners in Gaza en presenteert een aantal aanbevelingen die hun veerkracht zouden kunnen vergroten in het licht van deze ongekende omstandigheden.

Feiten en cijfers
– Eind 2019 bedroeg het aantal mensen met een baan in de Gazastrook 261 duizend, van wie 115 duizend in de privésector en dus geclassificeerd zijn als “loontrekkenden”
– Het gemiddelde reële dagelijkse loon in de particuliere sector van Gaza in 2019 was ongeveer 43 sjekel
– Ongeveer 80 procent van de loontrekkenden in de privésector van Gaza verdiende minder dan het minimumloon (van 1.450 sjekel per maand), met een mediaan van slechts 660 sjekel.
– Het ministerie van Arbeid definieert dagloonarbeiders als personen die dagelijks voor hun diensten worden betaald. Of ze nu in dienst zijn of als zelfstandige, ze verdienen geen inkomen op dagen dat ze geen werk hebben.
– In april 2020 voerde het Ministerie van Arbeid in Gaza een online registratie uit van dagloonarbeiders die door de pandemie waren getroffen, en registreerde dienovereenkomstig 158.611 personen die zich als zodanig identificeerden (18,48 procent van hen vrouwen) na uitsluiting van vermeldingen die niet voldoen aan de gestelde criteria.

gevolgen industrie

De door pandemie veroorzaakte economische crisis heeft de verwerkende industrieën in Gaza onevenredig zwaar getroffen. Slechts 87 fabrieken blijven operationeel, vergeleken met 2.065 vóór de pandemie. Dienovereenkomstig daalde het aantal van hun werknemers van 21.790 naar 3.690 werknemers, waardoor 18.100 mensen werkloos werden.

Aanbevelingen

Internationale steun en snelle overheidsinterventies zijn dringend nodig om de nare gevolgen van de pandemie voor de economie te compenseren en het lijden van de bevolking te verlichten. Tot slot doet Al Mezan een aantal aanbevelingen en roept op tot actie aan de internationale gemeenschap en Palestijnse autoriteiten:

Aan de internationale gemeenschap:
1- De internationale gemeenschap moet haar morele en wettelijke verplichtingen nakomen door snel en effectief in te grijpen om de Israëlische sluiting en blokkade op te heffen, en om de Israëlische autoriteiten onder druk te zetten om handelsbeperkingen op te heffen en het verkeer van goederen en mensen toe te staan.
2- De internationale gemeenschap moet bijdragen aan het creëren van een omgeving voor duurzame ontwikkeling in de Gazastrook door duurzame projecten te financieren en langetermijninvesteringen aan te moedigen.

Aan Palestijnse autoriteiten:
3- De autoriteiten moeten steun mobiliseren en noodhulpmiddelen toewijzen om dagloners en hun gezinnen te helpen, sociale beschermingsprogramma’s te verbeteren en een nationaal fonds op te richten om hen zonder onderscheid te ondersteunen.
4- De autoriteiten moeten kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen door middel van belastingvrijstellingen en toegang tot zachte leningen.

Bron: http://mezan.org/en/uploads/files/1601804099821.pdf