P4190052

Op vrijdag 19 april was ter gelegenheid van het bezoek van gemeente ambtenaar Sadi Dabboor een bijeenkomst georganiseerd voor het geinteresseerde publiek. Na een inleiding van de heer Dabboor waarin hij benadrukte hoe belangrijk zijn gemeente het contact met Groningen vind en vertelde welke problemen zijn gemeente heeft vooral na de Israelische aanval van eind 2008/ begin 2009 waarbij Jabalya zwaar getroffen is zowel wat betreft verlies aan mensen levens als aan  materiele schade. Voor de gemeente is de schade aan de infratructuur een groot probleem want men heeft nauwelijks middelen om reparaties uit te voeren en er kan ook geen materiaal worden ingevoerd als gevolg van de blokkade. Er zijn grote problemen met de levering van (schoon) water en elektriciteit. Dat heeft weer gevolgen voor de gemeente want de inkomsten komen in principe alleen van een belasting op water. Er is elke dag maar een paar uur stroom en bovendien heeft de bevolking nauwelijks inkomen genoeg om te overleven laat staan dat ze belasting kunnen betalen. Om te illustreren hoe groot de financiele problemen bij de gemeente zijn  gaf hij aan dat hij zelf net als alle andere ambtenaren al een paar maanden geen salaris meer had ontvangen en dat hij het geld voor zijn vliegticket noodgedwongen had moeten lenen.

Democratie in  Gaza

P4190054

De aanwezigen kregen de gelegenheid vragen te stellen bijvoorbeeld  over het lokale bestuur in Gaza en hoe dat functioneert. Dat leverde interessante nieuwe informatie op. Het blijkt dat het besturen van een gemeente niet zoals bij ons wordt uitgevoerd door leden van politieke partijen, maar vooral een uitvoerende taak  is van ambtenaren die zich niet met politiek bemoeien.  Daarom was de heer Dabboor aanvankelijk ook verbaasd dat hij hier in Groningen allemaal gesprekken moest voeren met politieke partijen. Er was ook een vraag over hoe lokale verkiezingen worden georganiseerd en of iedere inwoner stemrecht heeft. Er worden inderdaad verkiezingen gehouden en iedereen heeft stemrecht maar het gaat wel anders dan in Nederland. De heer Dabboor vertelde dat de gemeente Jabalya is verdeeld in dertien districten en dat elk jaar in ieder district een bijeenkomst wordt gehouden waar iedereen mag komen om gezamenlijk te bepalen wie er namens dat district wordt afgevaardigd naar de gemeenteraad. Hoe dat dan precies wordt bepaald werd niet helemaal duidelijk maar wel bleek dat de laatste jaren deze procedure was opengesteld voor vrouwen en dat er daarom nu ook  een aantal vrouwen lid zijn van de gemeenteraad waar dat daarvoor niet het geval was.

P4190060

De bijeenkomst werd afgesloten met het gevoel dat dit soort bijeenkomsten erg nuttig is om meer te weten te komen over  de samenleving daar en hoe het dagelijkse leven  georganiseerd is. De heer Dabboor kreeg nog een aandenken mee in de vorm van een miniatuur versie van de Martinitoren en een Gronings T shirt met logo

 

 

zie dit artikel over zijn aankomst in Groningen

Hieronder het document dat Sadi Dabboor had meegenomen en waarin de gemeente zich presenteert

Presentation Of Jabalia Municipality