Uitwisseling

1 Contacten met Nama’a  College

Na zes jaar kregen wij in 2012 weer contacten met partners in Jabalya. In februari van dat jaar brachten twee functionarissen van het Nama’a College for science and Technology een bezoek aan Groningen. Het doel was om te onderzoeken welke mogelijkheden tot samenwerking konden worden gerealiseerd. Het was bekend dat er nog geld op de begroting van de gemeente Groningen gereserveerd was dat ooit bedoeld was voor het vorige project Jeugd in Jabalya. Opzet was destijds om een jeugdcentrum te bouwen. Dat centrum is door verschillende oorzaken niet van de grond gekomen, maar het gebouw is wel gerealiseerd en wordt nu gebruikt door het Nama’a College. (zie ontstaansgeschiedenis hieronder bij uitwisselingsprojekt jeugd in Jabalya ) Daarom leek het ons goed om dat gereserveerde geld alsnog te besteden aan deze onderwijsinstelling. De gemeente Groningen was het hiermee eens en in november 2012  kregen wij bericht van de gemeente Groningen dat wij € 65.000 ontvingen om te besteden aan een onderwijsuitwisselingsproject met Nama’a College for science and Technology.

Het geld zal worden gebruikt voor drie doelen:

1. Beurzen voor arme studenten zodat zij kunnen studeren aan het College.  Inmiddels is de eerste termijn van € 10.000 overgemaakt zodat voor tien studenten het eerste studiejaar betaald kan worden. zie de presentatie van enkelen van hen.

2. Beurzen voor studenten die aan de Hanze hogeschool een vervolgcursus volgen nadat zij aan het Nama’a College zijn afgestudeerd. Gezien de grote problemen voor de studenten om de Gazastrook uit te reizen is het waarschijnlijk niet mogelijk om dit te realiseren. We zullen met de gemeente in overleg gaan over een alternatieve besteding.

3. Het installeren van een lift in het gebouw. De bouw van de lift is inmiddels klaar! zie de foto’s hieronder. Over de samenwerking met het Nama’a College zie ook hier 

IMG_3571 IMG_3577 IMG_3578IMG_1754

 


 

2. Contacten met gemeente Jabalya

In april vorig jaar bracht gemeenteambtenaar Sadi Dabboor een werkbezoek aan Groningen. Het was het eerste bezoek van een vertegenwoordiger van de gemeente sinds het bezoek van oud-burgemeester Khaleel A. Samarah in 2005.  Later dat jaar overleed hij. Sinds 2006, toen Hamas de verkiezingen won, sloot Israel de Gazastrook compleet van de buitenwereld af en gingen ook onze andere contacten bij de gemeente Jabalya verloren. Dit contact heeft nog niet geleid tot een concreet project


3.  uitwisselingsprojekt Jeugd in Jabalya (2001-2006)


4.schrijfproject jongeren i.s.m Nieuwsblad van het Noorden (2001)