George Floyd was geen Palestijn. Maar zijn noodkreet, onder de knie van een witte politieman, is dezelfde als die van de Palestijnen die al 53 jaar onder de knie van de Israëlische bezetting naar adem happen.

In de afgelopen twintig jaar werden tienduizend Palestijnen gedood. Sinds 1967 werden vijftigduizend Palestijnse kinderen opgepakt en voor militaire rechters gebracht. In Gaza worden twee miljoen Palestijnen achter hekken opgesloten gehouden. Maar hun ‘I can’t breathe’ wordt niet gehoord. Israël kan straffeloos zijn gang gaan in het verstikken van de Palestijnse samenleving.

Wij, burgers van alle continenten, eisen van onze regeringen en politieke leiders dat zij de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen met alle beschikbare middelen een halt toeroepen. Dat zal alleen gebeuren als de hele wereld tegen het onrecht opstaat. Teken daarom de petitie. Palestinian Lives Matter!

Deze petitie zal worden aangeboden aan de regeringen van Israël, Nederland en alle andere landen waaruit de ondertekenaars afkomstig zijn, alsmede aan de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Ga naar de site van The Rights Forum waar je de hele tekst kunt lezen en de petitie kunt tekenen