Nu het dodental in Gaza in een maand tijd de 10.000 overschrijdt, roepen Palestijnse organisaties op tot onmiddellijke beëindiging van Israëls genocidale oorlogsvoering tegen Palestijnen 

Datum: 7 november 2023

Vandaag wordt een onpeilbare tol geëist in de wraakzuchtige militaire campagne van Israël tegen Gaza: in de afgelopen maand heeft het ministerie van Volksgezondheid gemeld dat meer dan 10.000 Palestijnen zijn gedood in Gaza, waaronder meer dan 4.000 kinderen. In totaal bestaat meer dan twee derde van de Palestijnen die sinds 7 oktober in Gaza zijn gedood uit kinderen, vrouwen en ouderen. Het aantal Palestijnse kinderen dat in één maand in Gaza is gedood, overtreft ruimschoots het jaarlijkse aantal kinderen dat sinds 2019 in conflictgebieden over de hele wereld is gedood. Terwijl we schrijven, zitten er nog steeds duizenden Palestijnen vast onder puin, waaronder ongeveer 1.300 kinderen, van wie de meesten vermoedelijk dood zijn. Ongeveer 24.000 Palestijnen in Gaza raakten in dezelfde periode ook gewond, van wie velen in kritieke toestand verkeren, terwijl het ingestorte gezondheidszorgsysteem van Gaza niet in staat is om voor hen te zorgen.

Volgens onze veldmonitoring – die zeer beperkt is omdat de meeste van onze medewerkers ontheemd zijn en/of hun huis hebben verloren als gevolg van de Israëlische aanvallen – is de overgrote meerderheid van de Israëlische aanvallen gericht op burgers en civiele objecten, en de hevigheid ervan blijft toenemen. In de eerste dagen van de aanhoudende aanval waren de Israëlische luchtaanvallen meestal gericht op woonhuizen met de bewoners er nog in. In de afgelopen weken ging het Israëlische leger nog verder en bombardeerde en verwoestte het hele buurten en woonblokken zonder rekening te houden met de honderden burgers die erin woonden, wat een flagrante schending is van de internationale humanitaire rechtsbeginselen van onderscheid, noodzakelijkheid en proportionaliteit.

Het meest in het oog springende voorbeeld van dit duidelijke beleid en aanvalspatroon van de Israëlische strijdkrachten zijn de aanvallen met een serie raketten op een woonwijk in het vluchtelingenkamp Jabalya op 30 oktober 2023. De aanval resulteerde in de totale vernietiging van ten minste 20 wooneenheden met de bewoners erin en bracht ernstige schade toe aan tientallen andere woonhuizen. De aanval heeft naar verluidt 150 Palestijnen gedood en 200 anderen verwond, terwijl honderden vermist blijven onder het puin, volgens onze voorlopige velddocumentatie. In de daaropvolgende dagen werden beschietingen en bombardementen op de woonwijken van het kamp herhaald, waarbij omvangrijke vernielingen werden aangericht en meer slachtoffers vielen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn er meer dan duizend Palestijnen gedood, gewond of vermist geraakt door deze luchtaanvallen.

Nog een bewijs van de volstrekt willekeurige aard van de Israëlische aanvallen is het feit dat meer dan 260.000 wooneenheden – ongeveer 50 procent van de totale woningvoorraad van Gaza – zijn vernietigd of beschadigd of onbewoonbaar zijn geworden als gevolg van de Israëlische aanvallen. In het bijzonder bevindt een aanzienlijk deel van de getroffen wooneenheden zich in dichtbevolkte Palestijnse vluchtelingenkampen, bewoond door vluchtelingen die opnieuw te maken hebben met gedwongen ontheemding, een toestand die ze sinds de Nakba van 1948 herhaaldelijk hebben moeten doorstaan.

De feiten ter plaatse zijn overduidelijk: nergens in Gaza is het veilig.

Op 26 oktober 2023 begonnen Israëlische troepen met de grondinvasie. Op 29 oktober werden de grondoperaties uitgebreid naar drie belangrijke gebieden: Noord-Gaza, Noordwest-Gaza en Zuidoost-Gaza. De invasie wordt uitgevoerd te midden van intense artilleriebeschietingen, wijdverspreide vernietiging van burgerobjecten en hevige botsingen met Palestijnse verzetsgroepen. Als gevolg van de grondinvasie werd de Salah al-Din weg, die alle vijf Gaza districten met elkaar verbindt, versperd door Israëlische troepen, waardoor Gaza Stad en het noorden van Gaza geïsoleerd werden van de rest van de Strook. Dit belemmerde de beweging van de burgerbevolking en voertuigen die zuidwaarts gingen, omdat Israëlische troepen veel voertuigen, waaronder ambulances, onder vuur namen, waardoor burgerslachtoffers en gewonden vielen.

Volgens onze eerste waarnemingen zijn er honderden gewonde Palestijnen in kritieke toestand, waaronder mensen met amputaties of met zeer ernstige brandwonden. Als gevolg van de totale afsluiting en blokkade door de Israëlische autoriteiten en de beperkte aanvoer van medische voorraden en humanitaire hulp, die de ziekenhuizen in het noorden van Gaza niet heeft bereikt, ondervinden de medische teams enorme moeilijkheden bij de behandeling van deze gevallen. OCHA van de VN meldde dat op 2 en 3 november 84 gewonde Palestijnen met 66 begeleiders naar Egypte mochten reizen voor behandeling, na bijna drie weken vanaf het begin van het militaire offensief.

Op het moment van schrijven zijn 14 van de 35 ziekenhuizen in Gaza gestopt met functioneren en zijn 51 van de 72 eerstelijnsgezondheidszorgfaciliteiten in Gaza gesloten vanwege schade door directe of indirecte aanvallen of gebrek aan brandstof. Van de 102 aanvallen op de gezondheidszorg die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn geregistreerd, waren er 83 in de Gaza- en Noord-Gaza-districten. Een van de ziekenhuizen die hebben aangekondigd hun activiteiten te staken wegens gebrek aan brandstof en elektriciteit is het Turks-Palestijnse Vriendschapsziekenhuis, het enige ziekenhuis in heel Gaza dat kankerpatiënten behandelt. Op 2 november 2023 kondigde het MOH de dood aan van vier kankerpatiënten door gebrek aan toegang tot adequate medische zorg in Gaza.

Het Israëlische militaire offensief heeft in zo’n korte tijd de grootste massale verplaatsing van Palestijnen veroorzaakt sinds de Nakba van 1948: ongeveer 1.500.000 Palestijnen, of ongeveer 65 procent van de bevolking van Gaza, zijn nu binnen Gaza ontheemd. Hun ontheemding is veroorzaakt door Israëlische ‘evacuatieorders’ en niet aflatende bombardementen vanuit de lucht, vanaf het land en vanaf zee. Honderdduizenden Palestijnen zijn meer dan eens ontheemd geraakt door de onophoudelijke Israëlische aanvallen die hen van plaats naar plaats jagen in elk gebied van de Gazastrook. Terwijl we dit schrijven, blijft de dreiging van massale gedwongen verplaatsing naar Egypte en etnische zuivering van meer dan twee miljoen Palestijnen op de loer liggen.

Wat er gebeurt in Gaza vertegenwoordigt een van de donkerste bladzijden en een ongekend niveau van lijden in de geschiedenis van het Palestijnse volk. Meer dan twee miljoen Palestijnen staan op de rand van honger en dorst, met duizenden die worstelen om toegang te krijgen tot basisbehoeften zoals brood en water. In Gaza staan mensen tot zes uur in de rij voor de weinige bakkerijen die nog werken, omdat veel bakkerijen gebombardeerd zijn of gesloten wegens gebrek aan brandstof, elektriciteit of meel. Sommige rijen bij bakkerijen zijn zelfs het doelwit geworden van Israëlische aanvallen, wat een weerspiegeling is van onmenselijke pogingen om het lijden en de honger van de bevolking te verergeren. Honderdduizenden Palestijnen hebben moeite om toegang te krijgen tot schoon water, om nog maar te zwijgen van water voor persoonlijke hygiëne. Velen zijn gedwongen om besmet water te drinken, waardoor hun gezondheid gevaar loopt.

Vanaf 6 november is het aantal hulpvrachtwagens met voornamelijk voedsel, medicijnen, medische voorraden, gebotteld water en hygiëneproducten, maar geen brandstof zoals voorgeschreven door Israël, dat Gaza is binnengekomen via de grensovergang Rafah met Egypte sinds 21 oktober gemiddeld minder dan 34 vrachtwagens per dag. Vóór 7 oktober kwamen er elke werkdag gemiddeld 500 vrachtwagens Gaza binnen via de grensovergangen Rafah en Kerem Shalom. Niet alleen is deze hoeveelheid hulp enorm ontoereikend om te voldoen aan de behoeften van een burgerbevolking van 2 miljoen mensen aan wie Israël sinds 9 oktober de toegang tot water, voedsel, elektriciteit, brandstof en medicijnen ontzegt, maar er is ook geen hulp gedistribueerd in het noorden van Gaza, inclusief Gaza Stad, waar zich de grootste medische complexen van Gaza bevinden, waaronder de Al-Shifa en Al-Quds ziekenhuizen.

Parallel aan de gruwelijke schendingen in Gaza hebben de Israëlische strijdkrachten en kolonisten hun misdaden en schendingen op de Westelijke Jordaanoever geïntensiveerd. Volgens de voorlopige documentatie van Al-Haq hebben aanvallen door kolonisten of Israëlische troepen tussen 7 oktober en 6 november 2023 158 Palestijnen gedood, waaronder 46 kinderen, en 2.300 anderen verwond, van wie er 40 in kritieke toestand verkeren. Bovendien meldt OCHA dat ten minste 905 Palestijnen, waaronder 356 kinderen, uit meer dan 15 herders- of bedoeïenengemeenschappen met geweld zijn verdreven als gevolg van het geweld van de Israëlische kolonisten en de toegenomen bewegingsbeperkingen.

Het aantal Palestijnse gevangenen in de Israëlische massa-arrestatiecampagnes die werden uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever en gericht waren tegen alle segmenten van de samenleving, is gestegen tot meer dan 2.200 Palestijnen, vanaf de ochtend van 7 november 2023. Er zijn schokkende getuigenissen opgedoken over de wrede martelingen en onmenselijke behandeling die hen is aangedaan, en dat alles onder een oorverdovende stilte van de internationale gemeenschap die neerkomt op medeplichtigheid.

Al Mezan, Al-Haq en het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) benadrukken dat het Palestijnse volk in Gaza een genocide te wachten staat, evenals massale gedwongen verplaatsing en etnische zuivering. Om te voorkomen dat deze gebeurtenissen zich voltrekken, is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap onmiddellijk actie onderneemt om de wraakzuchtige militaire campagne van Israël tegen Gaza te stoppen, de poging tot gedwongen verplaatsing van Palestijnen te voorkomen en een einde te maken aan alle Israëlische misdaden tegen Palestijnen aan beide zijden van de Gaza linie.

De internationale gemeenschap moet ook zorgen voor de onmiddellijke, voortdurende, voldoende en ongehinderde levering van humanitaire hulp, waaronder brandstof, en deze eerlijk verdelen onder alle burgers in Gaza. Elke humanitaire interventie moet het binnenbrengen van brandstof en voldoende hoeveelheden water, voedsel en medische voorraden omvatten om te worden gedistribueerd over Gaza, inclusief het noorden, waar zich de belangrijkste ziekenhuizen bevinden, om de huidige humanitaire catastrofe veroorzaakt door het Israëlische beleid van collectieve bestraffing tegen burgers in Gaza te verzachten. Staten moeten Israël onder druk zetten om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke overdracht van patiënten uit Gaza toe te staan voor medische behandeling buiten de Strook, inclusief via de grensovergangen Erez en Kerem Shalom.

De misdaden en wreedheden van Israël tegen het Palestijnse volk moeten onmiddellijk ophouden en mogen nooit worden herhaald. Daartoe moet de internationale gemeenschap niet alleen Israël en de Israëlische autoriteiten ter verantwoording roepen, maar ook Israëls koloniale en apartheidsregime ontmantelen en ervoor zorgen dat alle discriminerende en onmenselijke wetten, beleidsmaatregelen en praktijken tegen het Palestijnse volk voor eens en altijd worden afgeschaft. De internationale gemeenschap moet er ook bij Israël op aandringen zich onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te trekken uit de bezette Palestijnse gebieden en het Palestijnse volk in staat stellen zijn onvervreemdbare recht op zelfbeschikking volledig uit te oefenen en terug te keren naar hun huizen van waaruit ze in 1948 met geweld werden verdreven.

bron: Al Mezan Center for Human Rights – As the death toll in Gaza exceeds 10,000 in a month, Palestinian organizations call for an immediate end to Israel’s genocidal warfare against Palestinians