De Palestijnse groepen die eind november in Cairo bijeen waren hebben de centrale Palestijnse verkiezingscommissie opgeroepen verkiezingen voor te bereiden voor het eind van 2018. Dat zijn  verkiezingen voor een nieuwe president, een nieuw parlement en, niet minder belangrijk, een nieuwe  Palestijnse Nationale Raad, het parlement van de PLO waarin ook de Palestijnen van buiten de bezette gebieden een stem hebben. Zij lieten de keuze voor de data aan de huidige Palestijnse president Mahmoud Abbas

Dit kwam na twee dagen van besprekingen onder toeziend oog van Egypte over de precieze uitvoering van ”nationale verzoeningsakkoord” dat Fatah en Hamas  op 12 oktober met Egyptische hulp bereikten.