Een open brief aan de internationale gemeenschap

Wij, Joodse Israëli’s, verzetten ons tegen de acties van de Israëlische regering en verklaren hierbij onze inzet om deze acties te bestrijden. We weigeren het regime van Joodse supremacie te accepteren en roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk in te grijpen ter verdediging van de Palestijnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem, Galilea, de Negev, al-Lydd, Yafa, Ramleh, Haifa en in heel historisch Palestina.

Joodse suprematie is de hoeksteen van het Israëlische regime en het consequente doel ervan is om het Palestijnse volk, hun geschiedenis en hun nationale identiteit uit te wissen. Dit doel komt tot uiting in voortdurende daden van etnische zuivering door middel van uitzettingen en vernielingen van huizen, brute militaire bezetting, ontkenning van burgerrechten en mensenrechten, en het maken van een reeks racistische wetten die culmineren in de Wet op de Natie Staat, die de staat definieert als ‘de exclusieve Natie Staat van het Joodse Volk”, en alleen van hen.

Al het bovenstaande vormt in feite een apartheidsregime dat Bantustan-achtige en getto-achtige gebieden creëert voor Palestijnse inheemse gemeenschappen. Wij geloven dat zionisme een onethisch principe van bestuur is dat inherent leidt tot een racistisch apartheidsregime dat al meer dan zeven decennia oorlogsmisdaden begaat en de Palestijnen fundamentele mensenrechten ontzegt. Dergelijke misdaden en schendingen omvatten: de vernietiging van honderden steden en dorpen en het ontvolken van 750.000 Palestijnen in 1948, naast het actief voorkomen van de terugkeer van deze vluchtelingen; de systematische onteigening van het land van Palestijnen en het overdragen ervan aan Joden onder auspiciën van de staat; de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan hoogvlakte en de toepassing van een koloniserend militair regime dat regeert over miljoenen Palestijnen; de geleidelijke annexatie van de gebieden die in 1967 werden bezet door middel van gewelddadige demografische ontwikkelingen; de aanhoudende belegering van de Gazastrook en de aanhoudende slachtingen onder de bevolking van Gaza door de Israëlische luchtmacht; politieke vervolging van Palestijnen in heel Palestina en de voortdurende ophitsing tegen haar politieke leiders en de samenleving in het algemeen; Al deze gruweldaden vinden plaats vanwege de straffeloosheid die Israël geniet dankzij de internationale gemeenschap en vooral dankzij de Verenigde Staten.

In de afgelopen weken heeft de Israëlische regering haar pogingen om Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem in beslag te nemen (vooral in de wijk Sheikh Jarrah) en Joodse kolonisten daarin ondergebracht, opgeschaald met als doel de judaïsering van de stad, die in 1967 begon, te voltooien. In de maand Ramadan intensiveerden Israëlische troepen hun gewelddadige aanval op de Al Aqsa-moskee, terwijl ze de kolonisten het groene licht gaven om Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem en in de ’48-gebieden aan te vallen en fysiek te verwonden. Menigten van kolonisten handelen onder auspiciën en in coördinatie met de Israëlische politie. Israëlische media nemen deel aan de losgeslagen opruiing tegen Arabische burgers van Israël. Het resultaat is dat de Joodse bendes straffeloosheid genieten voor hun geweld, terwijl honderden Palestijnse burgers van Israël worden gearresteerd omdat ze hun huizen en gemeenschappen beschermen, of gewoon omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.

Terwijl we deze verklaring schrijven, pleegt Israël weer een bloedbad in het getto van Gaza. Israël heeft verschillende aanbiedingen van derden om te onderhandelen over een staakt-het-vuren met Hamas-functionarissen afgewezen en is doorgegaan met het bombarderen van buurten in Gaza. De onmenselijke belegering van ongeveer twee miljoen mensen gaat door.

Als individuen die tot de kant van de onderdrukker behoren en die jarenlang hebben geprobeerd de publieke opinie in Israël te verschuiven om de grondslagen van het huidige regime te veranderen, zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om het regime van joodse supremacie te veranderen zonder tussenkomst van buitenaf.

We roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk in te grijpen om de huidige agressie van Israël een halt toe te roepen, om de eisen van de Palestijnse beweging voor boycot, desinvestering en sancties over te nemen; te werken aan de verwezenlijking van het Palestijnse recht op terugkeer en historische gerechtigheid tot stand te brengen; om een​​ rechtvaardige en democratische oplossing voor iedereen te bereiken, gebaseerd op de dekolonisatie van de regio en het stichten van een staat voor al zijn burgers.

#IsraelisAgainstApartheid

bekijk de link hieronder voor lijst van ondertekenaars

bron: Israeli Jews Call: “Stop Israel’s Apartheid!”