Burgemeester Jouda van Jabalya heeft aan buitenlandse overheden een oproep gedaan om zijn gemeente te helpen met de problemen die voortkomen uit de elektriciteitscrisis. De gemeente kan haar taken niet meer uitvoeren en dat bedreigt de gezondheid van de bevolking. De tekst hieronder.

De oproep van burgemeester Jouda van Jabalya

Helaas zorgt de stroomcrisis in de Gazastrook voor verwarring voor onze gemeente. Het bedreigt alle diensten die door de gemeente aan de burgers worden geleverd, omdat ze allemaal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van elektriciteit, en dat terwijl we op de drempel staan van de zomer. Dit is een noodkreet over een naderende gezondheids- en milieuramp vanwege de essentiele taken die de gemeente heeft als het gaat om het (over)leven van de bevolking.

In het licht van de huidige electriciteitscrisis gebruikt de gemeente benzine als alternatief tijdens de stroomuitval om de waterputten te bedienen voor levering aan de bevolking, en ook om rioolwater over te brengen naar zuiveringsbasins. Daarnaast gebruikt de gemeente de brandstof voor het laten functioneren van vaste afvalstations. Deze taken komen in gevaar omdat als gevolg van de blokkade en de economische en financiele crisis het inkopen van brandstof voor de gemeente zo goed als onmogelijk is.

Het bedienen van de rioleringspompen voorkomt dat hele wijken overstromen en voorkomt ook dat ongezuiverd rioolwater in zee stroomt,  waardoor mensen in de zomer  de zee niet hoeven te mijden om te voorkomen dat er ernstige ziektes uitbreken. Het onvermogen van de gemeente om door te gaan met het aanbieden van deze basisdiensten bedreigt daarmee de gezondheid van de mensen op grote schaal.

 In het licht hiervan doen we een beroep op alle humanitaire instellingen in de Arabische en islamitische landen, met name de gemeenten om in aktie te komen en te helpen bij het inkopen van brandstof om op die manier gezondheidsrampen te voorkomen.

mr. Essam Jouda

burgemeester van Jabalya-Naslah