Eindelijk is het zover: wat Palestijnen  al sinds de jaren negentig zeggen en Palestina activisten al heel lang wisten en wat andere mensenrechtenorganisaties ook al eerder vaststelden: Israel is een apartheidsstaat en nu ook volgens Amnesty International. In een vier jaar durend onderzoek komt Amnesty International tot die conclusie. De definitie van apartheid luidt: een geïnstitutionaliseerd regime van onderdrukking en overheersing van een raciale groep over een andere. Het is een ernstige mensenrechtenschending die is verboden volgens het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van elke Vorm van Rassendiscriminatie, het Statuut van Rome en het Verdrag inzake de Bestrijding en Bestraffing van het Misdrijf van Apartheid. Israël maakt zich volgens Amnesty ten aanzien van de Palestijnen schuldig aan een systematische en geïnstitutionaliseerde onderdrukking die neerkomt op apartheid. Nederland en andere staten dienen met spoed concrete maatregelen te treffen om een einde te maken aan dit onrecht. Medeplichtigheid en straffeloosheid dienen plaats te maken voor het respecteren van de internationale rechtsorde en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

 

volledige rapport

lees analyse op the rights forum