Op woensdag 16 mei bood een delegatie van de Stichting Groningen-Jabalya en het Midden Oosten Platform (Vrouwen in ’t Zwart, Rood, Een Ander Joods Geluid, COS Groningen, en de Internationale Socialisten) op het stadhuis aan burgemeester Wallage van Groningen een olijfboom aan. Hiermee nodig(d)en de initiatiefnemers de gemeente en provinie Groningen en haar inwoners uit de aanplant van een olijfboom in de bezette Palestijnse gebieden te sponsoren. In dezelfde week werd in 11 andere provincie(hoofd)steden in Nederland op dezelfde wijze aandacht gevraagd voor het feit dat het 40 jaar geleden is dat de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezet werden.
Van 1 mei tot 9 juni wordt door allerlei maatschappelijke organisaties, waaronder bovengenoemde organisaties die actief zijn in Groningen, 40 dagen lang stil gestaan bij die nu al 40 jaar durende bezetting. Met het aanbieden van een olijfboom vragen wij aandacht voor het in de laatste jaren op grote schaal vernielen van Palestijnse olijfbomen door het Israëlische leger in verband met bijvoorbeeld het aanleggen van de zogeheten “verdedigingsmuur”, het bouwen van Joodse nederzettingen of de aanleg van infrastructuur om deze nederzettingen vanuit Israël bereikbaar te maken. Hiervoor ontvangen de boeren geen compensatie.
De olijfboom, het symbool voor vrede, is voor veel Palestijnse boeren een onmisbaar middel van bestaan. Op initiatief van de YWCA en YMCA van Palestina is daarom in 2004 de campagne “Houd Hoop Levend” gestart die particulieren over de gehele wereld de mogelijkheid biedt om een olijfboom te sponsoren. De gesponsorde olijfbomen worden op velden van getroffen boeren geplant. Wil je een olijfboom sponseren ? Haal dan een folder op het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat of ga naar de website:
www.planteenolijfboom.nl.