Deze week keerde noodarts Dr.Tarek Loubani, die in 2018 door Israëlische troepen in Gaza werd neergeschoten, terug naar de VN-Mensenrechtenraad om te benadrukken dat internationale passiviteit aangaande het afleggen van verantwoording voor het geweld tegen de Palestijnse gezondheidswerkers hen in de vuurlinie houdt.

Dr. Loubani sprak de Raad eerder toe in 2019, maanden nadat hij door beide benen was geschoten terwijl hij medische zorg bood aan demonstranten tijdens de ‘Great March of Return’ protesten in Gaza. Destijds waarschuwde hij de VN-lidstaten dat: “Als u hier niet zinvol handelt, de kans groter is dat er gewonden en sterfgevallen onder hulpverleners vallen.”

Hij keerde met Medical Aid for Palestinians (MAP) terug naar van de Raad op 24 februari 2021 in een online bijeenkomst, om als onderdeel van een interactieve dialoog met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN te spreken over de bevindingen van haar rapport getiteld Zorgen voor verantwoording en gerechtigheid voor alle schendingen van het internationaal recht in het bezette Palestijnse gebied.

Nadenkend over het voortdurende probleem van aanvallen op gezondheidswerkers, zelfs tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie, en het gebrek aan verantwoordingsplicht voor de daders, zei dr.Loubani tegen de lidstaten: 

“Ik ben één van de 810 gezondheidswerkers die zijn neergeschoten, gewond of gedood tijdens de‘ Great March of Return ’protesten van 2018-2019 in Gaza door Israëlische troepen. Ik heb twee jaar geleden de Raad toegesproken en gewaarschuwd dat zonder actie van de internationale gemeenschap de gezondheidszorg in het bezette Palestijnse gebied letterlijk onder vuur zou blijven liggen. Sinds die dag zijn nog eens 169 gezondheidswerkers aangevallen. De lidstaten moeten verantwoording afdwingen voor aanvallen op medisch personeel en faciliteiten om gerechtigheid voor de slachtoffers te waarborgen, verder geweld af te schrikken en een einde te maken aan straffeloosheid.”

klik op plaatje voor het volledige rapport

Vooruitlopend op de twee onderwerpen op de agenda van de Raad over de mensenrechtensituatie in het de bezette gebieden, heeft MAP ook twee schriftelijke verklaringen ingediend waarin de chronische straffeloosheid voor aanvallen op de Palestijnse gezondheidszorg en de belemmeringen van het recht op gezondheid in de bezette Palestijnse gebieden tijdens de pandemie worden beschreven. MAP is met name bezorgd over het feit dat de schendingen van Palestijnse gezondheidswerkers en -faciliteiten voortduren, zelfs onder toenemende druk van COVID-19. MAP beveelt aan dat VN-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de volgende dringende maatregelen nemen om de Palestijnse gezondheidszorg te beschermen:

1. eisen dat Israël zich houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationale humanitaire recht en de mensenrechten, als bezettingsmacht in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem;

2. dringt er bij Israël op aan onmiddellijk een einde te maken aan de illegale afsluiting van Gaza en de scheiding tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem;

3. Stappen te ondernemen om de achteruitgang van de gezondheidszorg in Gaza ongedaan te maken door middel van bilaterale en multilaterale hulp;

4. Verantwoording bewerkstelligen voor alle vermoedelijke schendingen van de internationale mensenrechten en het humanitair recht, met inbegrip van aanvallen op medisch personeel, om gerechtigheid voor de slachtoffers te waarborgen en herhaling te voorkomen;

5. Onafhankelijk toezicht houden op, beoordelen en openbaar maken van bevindingen over de interne onderzoeken van Israël met betrekking tot de belangrijkste internationale normen over onafhankelijkheid, onpartijdigheid, grondigheid, effectiviteit, transparantie en snelheid; en de mate waarin deze onderzoeken hebben geleid tot wettelijke aansprakelijkheid en gerechtigheid voor slachtoffers, overlevenden en hun families; en

6. Inspanningen ondersteunen om de naleving van het internationaal recht met betrekking tot de bescherming van personeel en infrastructuur in de gezondheidszorg te versterken, onder meer door toezicht te houden op de naleving van Resolutie 2286 (2016) van de VN-Veiligheidsraad over gezondheidszorg in gewapende conflicten te waarborgen.

bron: site Medical Aid for Palestinians

kijk hieronder naar een filmpje waarin Dr Tarek Loubani vertelt over zijn ervaringen