Op 21 maart werden de eerste gevallen van COVID 19 in Gaza bevestigd. Op  26 maart kwamen er weer 9 gevallen bij. In een brief van woensdag 25 maart schrijft de Palestijnse ambassadeur in Nederland:

“….Bovendien verslechtert de situatie in Gaza, er is grote angst voor de verspreiding van het virus gezien de bevolkingsdichtheid en met name de bestaande onmenselijke levensomstandigheden; het gebrek aan toegang tot water en sanitaire voorzieningen en slechte gezondheids- en medische voorzieningen. Hierdoor blijven de Palestijnen die in Gaza wonen in een precaire situatie.”

Michael Lynk, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in het bezette Palestijnse gebied (oPt), zei: “Ik maak me vooral zorgen over de mogelijke impact van COVID-19 op Gaza. Het zorgstelsel stortte al in voor de pandemie. De voorraden essentiële medicijnen zijn chronisch laag. De natuurlijke bronnen van drinkbaar water zijn grotendeels vervuild. Het elektrische systeem levert sporadisch vermogen. In de hele Gazastrook heerst diepe armoede te midden van erbarmelijke sociaal-economische omstandigheden. Het is daarom van belang de blokkade te beëindigen en het beleg in Gaza op te heffen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de toegang van alle goederen en medische apparatuur mogelijk maken die de uitbraak van het virus kunnen voorkomen en de gezondheid en het welzijn van de Palestijnen in Gaza kunnen behouden.”

Wij moeten aan deze oproep gehoor geven en onze Nederlandse regering vragen om Israël onder druk te zetten om, gezien de huidige omstandigheden, de blokkade op te heffen. Dat kan via het verzenden van onderstaande voorbeeldbrief, of via een eigen schijven.

post adres
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

online

ga naar deze pagina en onderteken de onderstaande brief

of stuur een twitter bericht

Blok https://twitter.com/ministerblok
Kaag https://twitter.com/sigridkaag.
https://www.facebook.com/ministeriebz/

 

Wilt u doneren aan het Palestinian Medical Relief Society? klik op onderstaande banner

__________________________________________________________________________

Voorbeeld brief

Aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok
en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag

Groningen, … maart 2020.

Geachte minister Blok,

Geachte minister Kaag,

De eerste gevallen van COVID-19 werden deze week in Gaza bevestigd. Hoewel het virus wereldwijd een verwoestende impact heeft, zijn de meer dan 1,8 miljoen inwoners van Gaza bijzonder kwetsbaar. Het is van cruciaal belang dat Israël NU het beleg op Gaza beëindigt.

Het kwetsbare gezondheidszorgsysteem van Gaza is al belast tot het breekpunt. Dertien jaar van een illegaal opgelegde blokkade, herhaalde Israëlische bombardementen en het opzettelijk verminken van demonstranten van de Grote Mars van Terugkeer, hebben het systeem ondraaglijk onder druk gezet.
Functionarissen van hulporganisaties waarschuwen dat inperking en behandeling van COVID-19 onder de huidige Israëlische belegering onmogelijk zal zijn. Als de blokkade wordt voortgezet, betekent dat voor talloze Palestijnen een zekere en onnodige dood. Volgens het Palestijnse Ministerie van Gezondheid heeft de gezondheidszorg in Gaza dringend behoefte aan meer beademingsapparatuur, ict units, medicijnen, mondkapjes, veiligheidsbrillen en beschermende kleding.
Op verzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft Israël weliswaar op 18 maart een beperkte hoeveelheid test kits, beschermende jassen en veiligheidsbrillen Gaza binnengelaten, maar veel te weinig. Voorts zijn er in de dichtbevolkte strook slechts 60 werkende beademingsapparaten en 2800 ziekenhuisbedden. Het is goed eraan te herinneren dat Israël als bezettende mogendheid, volgens artikel 55 en 56 van de Vierde Conventie van Geneve een primaire verantwoordelijkheid heeft de bevolking van Gaza te beschermen tegen de verspreiding van besmettelijke ziektes.
Palestijnen moeten toegang hebben tot gezondheidszorg en we hebben als Nederland de verantwoordelijkheid om hen te steunen door een einde te maken aan de Israëlische beperkingen.
Acht jaar geleden waarschuwde de VN dat Gaza in 2020 onbewoonbaar zou worden. De crisis in Gaza is niet nieuw, maar komt voort uit de onduldbare beperkingen die Israël aan deze kuststrook oplegt. De bevolking de toegang tot basismiddelen – inclusief medicijnen – ontzeggen, is een vorm van collectieve bestraffing en is in strijd met het internationaal recht. Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen en erop aandringen dat de afsluiting van het gebied wordt beëindigd.

We hebben de macht om duizenden levens te redden, maar dit vereist dat u onmiddellijk actie onderneemt door erop te staan ​​dat Israël de illegale blokkade van Gaza beëindigt. Nederland moet ervoor zorgen dat de Palestijnen toegang hebben tot de medische zorg die ze nodig hebben. Wij verwachten van u daarom een gepaste reactie.

Hoogachtend,

___________________________________________________

lees ook hieronder het artikel op Alja zeera