Na vijftien jaar leven onder de blokkade geeft vier van de vijf kinderen in de Gazastrook aan dat ze leven met depressie, verdriet en angst, volgens verontrustende bevindingen vrijgegeven door Save the Children.
Uit het onderzoek bleek dat het mentale welzijn van kinderen, jongeren en verzorgers dramatisch is verslechterd sinds een soortgelijk onderzoek in 2018. Het aantal kinderen dat zegt te lijden aan emotionele stress is gestegen van 55% naar 80%. Deze cijfers tonen opnieuw aan dat het handhaven van de blokkade een negatieve invloed heeft op het welzijn van kinderen en op hoop op een betere toekomst.

Het rapport, getiteld Trapped constateert een enorme toename van kinderen die aangaven zich angstig te voelen (84% vergeleken met 50% in 2018), nerveus (80% t.o.v. 55%), verdrietig of depressief (77% vergeleken met 62%) en rouwgevoelens ervaren. (78% vergeleken met 55%). Het concludeert ook dat meer dan de helft van de kinderen in Gaza zelfmoord heeft overwogen en drie van de vijf vertoont zelf destructief gedrag.

Het is nu belangrijker dan ooit dat de regering van Israël de blokkade van de Gazastrook opheft en dat lokale autoriteiten, de internationale gemeenschap en donoren de snelle versterking van kinderbescherming en van de mentale gezondheid ondersteunen voor de getroffen kinderen aldus Save The Children.

In de afgelopen 15 jaar hebben kinderen in de Gazastrook zes belangrijke momenten meegemaakt – vijf escalaties van geweld en de COVID-19-pandemie – evenals een levens beperkende land-, lucht- en zeeblokkade opgelegd door de regering van Israël. Van de 2 miljoen inwoners van Gaza is 47% kind waarvan meer dan 800.000 nooit een leven zonder blokkade hebben gekend.
Naast fysieke schade, economische deprivatie en gebrek aan toegang tot essentiële diensten zoals
gezondheidszorg, heeft de blokkade geleid tot een geestelijke gezondheidscrisis voor kinderen en jongeren, blijkt uit het onderzoek dat op 15 juni 2022 is gepubliceerd.
Amr, 14 jaar, herinnert zich nog hoe bang hij was tijdens de escalatie van geweld vorig jaar: “’s nachts kon ik niet slapen omdat ik een nachtmerrie had. Ik was echt bang dat ze ons huis zouden bombarderen of opnieuw bij onze buren. Ik stond op scherp. Ik vertelde mijn vader over de nachtmerries en hij stelde mij gerust door te zeggen dat het niet zou gebeuren. Dan ging ik terug naar bed en probeerde weer te slapen.”

Voor het rapport heeft Save the Children 488 kinderen en 168 ouders en verzorgers geraadpleegd in de Gazastrook, een herhaling van een soortgelijk onderzoek door de kinderrechtenorganisatie in 2018.
Mantelzorgers beschreven gedrag bij kinderen en jongeren, met een toename van 79% van bedplassen in de afgelopen jaren en 78% meldt dat hun kinderen zelden hun taken voltooien. Ongeveer 59% meldt een toename van problemen met spraak, taal en communicatie, waaronder tijdelijk reactief mutisme, wat een symptoom is van trauma of misbruik. Al deze gedragingen hebben een enorme impact op zowel korte- als lange termijn op de ontwikkeling, het leren en de sociale interactie van kinderen, zegt Save the Children.

Mantelzorgers ervaren volgens het rapport ook meer emotionele stress. 96% van de kinderen geeft aan zich constant ongelukkig en angstig te voelen. Jason Lee, directeur voor Save the Children in de bezette Palestijnse gebieden, zegt: “De kinderen die we spraken voor dit rapport beschreven hun leven als een voortdurende staat van angst, zorgen, verdriet en wachten tot de volgende ronde van geweld losbarst, en het gevoel te hebben niet te kunnen slapen of concentreren. Het fysieke bewijs van hun nood – bedplassen, verlies van het vermogen om te spreken of om basistaken te voltooien – is schokkend en zou moeten dienen als een wake-up call voor de internationale gemeenschap.”
“Vijf jaar geleden zeiden verzorgers dat hun vermogen om hun kinderen te ondersteunen onder druk kwam te staan door de blokkade, door chronische armoede en onzekerheid, en zou hoogstwaarschijnlijk volkomen worden vernietigd in het geval van een nieuwe geweldsescalatie. Onze bevindingen laten zien dat de zorgen van zorgverleners helaas zijn uitgekomen.”
“We roepen alle partijen op om de grondoorzaken van dit conflict aan te pakken en stappen te ondernemen om iedereen te beschermen: kinderen en gezinnen die het verdienen om in veiligheid en waardigheid te leven. We hebben een onmiddellijk einde nodig van het conflict en de economische ontbering die enorme stressoren zijn in het leven van kinderen, evenals actie om het coping-potentieel en de veerkracht van kinderen en hun families te ondersteunen in de Gazastrook.

Ameera, 14 jaar vertelt aan Save the Children hoe haar leven zou veranderen als de blokkade zou worden opgeheven zeggende dat ze “zich meer verbonden zou voelen met de hele wereld. Ik zou kunnen doen wat ik wil en gaan naar waar ik wil. Ik zou informatica studeren en specifiek een graad in virtueel ontwerp kunnen behalen. Dit is wat ik echt in mijn leven wil doen, maar ik kan het hier in Gaza niet doen, omdat wij zo’n studie hier niet hebben.”

Save the Children roept de regering van Israël op om onmiddellijk stappen te ondernemen om de blokkade van de Gazastrook op te heffen in het kader van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1860 uit 2009 en roept de internationale gemeenschap op om Israël dringend op te roepen deze stappen te nemen, en samen te werken met alle partijen om voorwaarden te scheppen voor hernieuwde gesprekken tussen de partijen in het conflict om tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Bron: After 15 years of blockade, four out of five children in Gaza say they are living with depression, grief and fear (wafa.ps)