Dries van Agt op bezoek in Groningen

Donderdag 11 maart 2010

Lezing en debat met studentenpanel en publiek n.a.v. publicatie Een schreeuw om recht, de tragedie van het Palestijnse volk

19.30-21.00 uur

Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof, Groningen

gratis toegang,  geen reservering

Organisatie: Studium Generale, SIB, St. Groningen-Jabalya, Een Ander Joods Geluid, Vrouwen in ’t  Zwart

toelichting

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. Sinds eind jaren negentig zet hij zich actief in voor de rechten van de Palestijnen. Op 10 december 2009 richtte hij ‘The Rights Forum’ op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering. In de Raad van Advies zitten verscheidene voormalige ministers van Buitenlandse Zaken: Hans van den Broek (CDA) Pieter Kooijmans (CDA) en Hans van Mierlo (D66). Vorig jaar publiceerde Van Agt zijn boek ‘Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk’.

Er is veel onwetendheid over wat de Palestijnen de afgelopen decennia is overkomen, vindt oud-premier Dries van Agt. Dit zorgt volgens hem voor onverschilligheid en zelfs afkeer van dit verdreven en verdrukte volk.

De oprichting van de staat Israël in 1948 ging gepaard met de verdrijving of vlucht van 750.000 Palestijnen. In 1967 veroverde Israël de rest van Palestina en volgde de bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westoever van de Jordaan en Gaza, met nog eens honderdduizenden vluchtelingen als gevolg. Het planten van nederzettingen in de bezette gebieden zorgde voor grote onrust en is vierkant in strijd met het internationale recht. De Palestijnse samenleving is door de bezetting en de beperkte bewegingsvrijheid volledig ontwricht geraakt. De Palestijnse economie sterft af en massale werkloosheid en armoede zijn het gevolg. Omstandigheden die Van Agt met grote gedrevenheid onder de aandacht brengt.

Alleen een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht kan volgens Van Agt tot duurzame vrede leiden. Amerika en de Europese Unie kunnen dit bevorderen. Maar de EU treedt niet effectief op, mede door de opstelling van de Nederlandse regering. Nederland is daardoor medeverantwoordelijk voor het voortdurende onrecht in Palestina.

bekijk ook het verslag van Anja Meulenbelt

meer informatie over de standpunten en aktiviteiten van Dries van Agt zie website Dries van Agt

kijk hier voor de recensie van het boek op pagina 3 van onze nieuwsbrief.