Het Al Mezan Centrum voor Mensenrechten (Al Mezan) is verheugd haar nieuwste rapport te kunnen uitbrengen over de situatie van de Palestijnse landbouwgemeenschap in de “bufferzone”, het gebied dat door Israël eenzijdig is uitgeroepen tot militair gebied op het grondgebied van de Gazastrook.

Sinds september 2005 is de bufferzone – ook wel bekend als “beperkt toegankelijke gebied” (ARA) – het toneel van voortdurende aanvallen op Palestijnse burgers, eigendommen en objecten door het Israëlische leger. Door de jaren heen hebben Al Mezans monitoring en documentatie de schendingen van de internationale mensenrechten en het humanitair recht door Israël in het ARA gebied blootgelegd, waaronder het doden van mensen, vernietigen van eigendommen en bestaansmiddelen, en arrestaties.

klik op plaatje voor volledig rapport

Het 28 pagina’s tellende rapport, Landbouw in een bufferzone. De omstandigheden waarmee Gaza-boeren worden geconfronteerd door de afsluiting, documenteert de Israëlische schendingen tegen Palestijnse boeren in de bufferzone in de periode tussen 2018 en 2020. Het wordt ondersteund door documentatie uit de eerste hand die is verzameld door onderzoekers en veldwerkers van Al Mezan door middel van enquêtes, veldbezoeken, evenals interviews en verslagen van slachtoffers en getuigen.

De informatie van Al Mezan geeft aan dat tijdens de rapportageperiode de Israëlische strijdkrachten betrokken waren bij vier hoofdpatronen van schendingen die gericht waren op de Palestijnse landbouwgemeenschap in de bufferzone. Dit zijn:

1 Gebruik van dodelijk en ander buitensporig geweld;

2 Aanvallen op landbouwgrond met tanks en bulldozers;

3 Sproeien vanuit de lucht van herbiciden op de akkers

4 Opening van waterdammen.

Uit cijfers blijkt dat Israëlische troepen tussen 2018 en 2020 1150 keer het vuur openden op Palestijnse boeren in de bufferzone, waarbij vier boeren omkwamen die hun land aan het bewerken waren en vier boeren en zeven burgers die in het gebied woonden, gewond raakten. In dezelfde periode werd in totaal 5.236.297 vierkante meter Palestijns landbouwgrond getroffen door aanvallen van het Israëlische leger

Met name onthullen de bevindingen van Al Mezan dat in het afgelopen jaar Palestijnse boeren in de bufferzone te maken hadden met een toename van de Israëlische schendingen tegen hen in vergelijking met 2018 en 2019. Dit betekent dat, terwijl de wereld werd overweldigd door zorgen over de COVID-19-pandemie, de Israëlische autoriteiten het plegen van mensenrechtenschendingen tegen Palestijnse boeren en hun eigendommen in de bufferzone opvoerden.

Volgens de documentatie van Al Mezan gingen de schendingen in 2021 gestaag door. Op 21 februari sproeiden Israëlische troepen urenlang giftige herbiciden over landbouwgronden ten oosten van Khan Younis. Evenzo openden ze op 18 februari 2021 regenwaterdammen, waardoor Palestijnse landbouwgronden nabij de omheining ten oosten van Gaza-stad onder water kwamen te staan, wat grote materiële verliezen aan landbouwgewassen veroorzaakte. Het is vermeldenswaard dat dit niet de eerste keer was dat Israëlische troepen in 2021 regenwaterdammen openden, zoals op 20 januari. Hoewel de Israëlische autoriteiten weigerden te erkennen dat ze inderdaad de dammen hebben geopend, wijst Al Mezans onderzoek op het feit dat deze plotselinge waterstromen geen natuurlijke oorzaak kunnen hebben.

Wat uit dit rapport naar voren komt, is een duidelijk beeld van een agrarische gemeenschap die het doelwit is van bijna dagelijks buitensporig geweld. Al Mezan is met name bezorgd dat de frequentie van deze aanvallen ertoe zal leiden dat steeds meer Palestijnse boeren hun land zullen verlaten uit angst voor hun leven. Bovendien is een dergelijke volharding ook een indicatie van de intenties van Israël om de fysieke inperking van Palestijnen die in de Gazastrook wonen te behouden en te versterken – een praktijk die dient om de fragmentatie van het Palestijnse volk te bevorderen en daarmee hun onderwerping binnen het overkoepelende apartheidsregime van Israël te handhaven.

Dienovereenkomstig doet Al Mezan aan het einde van het rapport een aantal aanbevelingen aan de internationale gemeenschap en de Europese Unie en haar lidstaten, met het verzoek om:

1 Israël onder druk zetten om te stoppen met het aanvallen op burgers, eigendommen en objecten in de bufferzone;

2 Slachtoffers van dergelijke schendingen schadeloos te stellen en ervoor zorgen dat daders van ernstige mensenrechtenschendingen in de Gazastrook aansprakelijk worden gesteld; en

3 Ondersteuning van het internationale justitie mechanisme, inclusief de resoluties van de Mensenrechtenraad en een volledig onderzoek door het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina.

bron: Al Mezan