De vooraanstaande Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft op 12 januari een position paper gepubliceerd waarin Israël als apartheidsstaat bestempeld wordt. Het is voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis van de organisatie dat het de term apartheid gebruikt om de situatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden te beschrijven. Deze verandering in aanpak kon volgens B’Tselem niet langer vermeden worden. De mensenrechtenorganisatie beargumenteert dat het Israëlische regime structureel wetgeving maakt en geweld inzet om de suprematie van Joodse Israëli’s over Palestijnen te bewerkstelligen. Daarnaast benadrukt B’Tselem dat er geen sprake meer is van verschillende regimes in verschillende gebieden. Het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee is georganiseerd volgens één principe: het verder uitbreiden en verankeren van de suprematie van de ene groep, de Joden, over een andere groep, de Palestijnen.  ‘Wat er in de bezette gebieden gebeurt kan niet langer los worden gezien van de realiteit in het hele gebied onder Israëlische controle’, schrijft B’Tselem. ‘De terminologie die we de afgelopen jaren hebben gebruikt om de situatie te beschrijven, zoals “langdurige bezetting” of een “een staat-realiteit” – zijn niet langer toereikend.’

lees hier de nederlandse vertaling van het rapport