De Israëlische bezettingstroepen (IOF) hebben recent hun aanvallen op Palestijnse vissers opgevoerd, na eerst op 3 mei een verruiming van de toegestane visserijzone te hebben afgekondigd. De voortdurende IOF-aanvallen en intimidatie van vissers hebben de vissersgemeenschap ernstig verward. Ze zijn erg kwetsbaar en leven in extreme armoede.

Op zondag 14 mei 2017  omstreeks 8:30 uur , openden Israëlische kanonneerboten het vuur op een Palestijnse vissersboot die zich op ongeveer twee zeemijl van de kust bij Al Waha bevond, ten noord-westen van Beit Lahiya. De IOF arresteerde de drie vissers: Mohammed Sa’eed Bakr, (30) , Mohammed Tareq Bakr, (22) en Abdullah Sabr i Bakr, (19) en confiskeerde hun boot. Alle drie zijn inwoners van het vluchtelingenkamp Al Shati.

In het tweede incident, omstreeks 11:00 uur op dezelfde dag, omringden Israëlische kanonneerboten een Palestijnse vissersboot in de nabijheid van door de IOF-geïnstalleerde lichtboeien die de visserijzone ongeveer drie zeemijl van de kust bij Beit Lahiya afbakenen. Het IOF arresteerde alle vissers aan boord: Mohammed Amin Abu Warda,(26), Yousif Amin Abu Warda, (22); en Hussein Amin Abu Warda, (14), en nam hun boot en vistuig in beslag. Alle drie zijn inwoners van Jabalya een stad in Noord-Gaza

De gedode visser Mohammed Majed Bakr

Op maandag 15 mei 2017, omstreeks 8:30 uur, opende een Israëlische oorlogsbodem het vuur op een Palestijnse vissersboot, gelegen aanAll Posts de kust bij Al Waha, ten noordwesten van Beit Lahiya. Het IOF omsingelde de kleine  vissersboot en opende het vuur op de vier vissers aan boord die ongeveer twee en een halve zeemijl uit de kust visten. Mohammed Majed Bakr, (23) inwoner van het Al Shati-vluch-telingenkamp in Gaza City District, werd in de borst geschoten en daarna gearresteerd, terwijl de andere drie naar de kust werden meegevoerd. Mohammed stierf om 12:30 uur op dezelfde dag.

Al Mezan veroordeelt het schieten op en het doden van de visser en eist dat de gearresteerde vissers onmiddellijk worden vrijgelaten. Hun boten en apparatuur moeten worden teruggegeven. Al Mezan veroordeelt sterk IOF’s voortdurende aanvallen op vissers uit Gaza. Het zijn opzettelijke aanvallen op kwetsbare burgers die recht hebben op bescherming volgens het internationale recht. Deze aanvallen vertegen-woordigen ernstige schendingen van de waardigheid van de vissers en van hun mensenrechten, inclusief hun recht op werk en een behoorlijke levens-standaard. Al Mezan wijst er op dat deze praktijken voor de kust van Gaza voortvloeien uit een systematisch beleid dat het recht op werk van de vissers ontkent, en bovendien ziekmakend en vernederend is.

Volgens de documentatie van mensenrechtencentrum Al Mezan heeft het IOF sinds begin 2017 in 64 gevallen op Palestijnse vissers geschoten. Twee van hen werden gedood en zes gewond en eenentwintig vissers gearresteerd en zeven boten in beslag genomen.  De dagelijkse aanvallen van de IOF tegen de vissers zijn een ernstige schending van zowel de International Human Rights Law (IHRL) als de International Humanitarian Law (IHL). De praktijken van de Israëlische marine tegen de vissers hebben de visserijsector van Gaza verwoest en de vissers en hun families ernstig schade toegebracht. Al Mezan herhaalt derhalve de oproep aan de internationale gemeenschap, met name de Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Vierde Genève Verdrag, om deze aanvallen en het doden van de vissers te veroordelen en hun wettelijke en morele verplichtingen na te komen om de vissers te beschermen en er bij Israël op aan te dringen de IHRL en IHL principes te respecteren.