door Maureen Clare Murphy

De coronavirus pandemie heeft de gewone routine verstoord. Maar COGAT, de bureaucratische tak van de militaire bezetting van Israël, gaat op de oude voet door. Zij misbruikt de pandemie voor propagandamogelijkheden door foto’s te plaatsen van medische apparatuur die geschonken is door internationale organisaties voor Palestijnen die onder Israëlisch militair bewind leven. COGAT wil blijkbaar een vals beeld van het Israëlische leger projecteren als een quasi-humanitaire dienst, een dienst die de levens van Palestijnen ten goede komt in plaats van hen rechtstreeks schade te berokkenen. Of ze willen in ieder geval met lof worden overladen omdat ze de overdracht van dringend noodzakelijke medische benodigdheden niet belemmeren – lof die sommige VN-functionarissen te snel hebben uitgedeeld.

De propaganda van COGAT onthult onbedoeld het controleniveau dat Israël uitoefent over het recht van Palestijnen op gezondheid – het controleert welke medische apparatuur en voorraden zijn toegestaan ​​op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Hoewel Israël dus veel invloed uitoefent op de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de Palestijnen, is het niet van plan de verspreiding van het coronavirus naar Gaza te voorkomen. Zoals mensenrechtenorganisaties opmerken, stond het ‘gezondheidszorgsysteem van Gaza als gevolg van het Israëlische beleid.op het punt van ineenstorting ruim vóór de pandemie van het coronavirus’
Het gaat om een ernstige blokkade die sinds 2007 aan Gaza is opgelegd, waardoor het verkeer van mensen en goederen van en naar het grondgebied wordt beperkt, de gezondheidsinfrastructuur wordt geschaad en de professionele ontwikkeling van artsen wordt belemmerd.

Israël heeft geen Gaza-plan

Dus hoewel Israël heeft gereageerd op een volksgezondheidscrisis als COVID-19 door de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem van Gaza te verminderen, heeft het geen plan bekendgemaakt om de verspreiding van het virus te voorkomen naar één van de meest dichtbevolkte en kwetsbare gebieden ter wereld. Drie mensenrechtenorganisaties – Gisha, Adalah en Al-Mezan – doen een dringend beroep op Israëlische militaire instanties, waaronder COGAT, en eisen dat ze “een actieplan opstellen en onmiddellijk publiceren” om de verspreiding van COVID-19 te bestrijden in Gaza. De groepen roepen Israël ook op “alle beperkingen op te heffen op reizen van medisch personeel en op toegang tot medische apparatuur en reserveonderdelen”, en inwoners van Gaza toe te staan ​​te reizen voor medische behandelingen die verband houden met COVID-19 . De mensenrechtenorganisaties halen een gezaghebbende studie aan waaruit blijkt dat “ten minste een kwart tot de helft van de wereldbevolking besmet kan raken met het virus als er geen maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.” Dezelfde studie “vond dat ongeveer een vijfde van de met het virus besmette personen in het ziekenhuis moet worden opgenomen.” Dat zou voor elk gezondheidszorgsysteem een uitdaging zijn, maar het zou het systeem in Gaza laten instorten, omdat het niet beschikt over persoonlijke beschermingsmiddelen, en (beademings)apparatuur die nodig is om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, en andere levensreddende medische hulpmiddelen. Bovendien kampen medische teams in Gaza “met een ernstig tekort aan arbeidskrachten, vooral deskundig Intensive Care personeel, stellen de mensenrechtengroepen. Er zijn minder dan 100 beademingsmachines in Gaza, dat een bevolking heeft van twee miljoen. Tien ervan “zijn defect en werken niet”, aldus de rechtengroepen. “Veel andere medische apparatuur in Gaza-ziekenhuizen is defect en reparaties kunnen niet plaatsvinden vanwege het door Israël opgelegde restrictiebeleid”. Israël heeft namelijk bepaalde medische apparatuur en benodigdheden gedefinieerd als ‘dual-use’, wat betekent dat ze ook een militair doel zouden kunnen hebben, waardoor hun invoer in Gaza sterk wordt beperkt of ronduit wordt verboden. Dat betekent dat reserveonderdelen de strook niet binnenkomen die nodig zijn om medische apparatuur operationeel te houden. De Verenigde Naties hebben gediend als handhaver van dit beleid dat Israël in staat heeft gesteld de controle over Gaza te verscherpen nadat het in 2005 zijn kolonisten en grondtroepen eenzijdig had teruggetrokken uit het gebied. “De geweldsuitbarstingen van de afgelopen jaren en de Israëlische militaire operaties hebben het gezondheidssysteem, de economie en de infrastructuur in de Gazastrook rechtstreeks geschaad, waardoor ze op de rand van de ondergang zijn gekomen”, zeggen de mensenrechtenorganisaties.

Verwaarloosde behandeling
Het gebrek aan proactieve actie van Israël op de dreiging van het corona virus in Gaza weerspiegelt de algemene verwaarlozing van het gebied en van de Palestijnen die er wonen. Israel is bereid geweest om die kleine strook land te verlaten om zich te concentreren op de koloniale onderneming op de Westelijke Jordaanoever. Maar het is niet bereid geweest om de Palestijnen in Gaza echte vrijheid te gunnen. Israël heeft om de blokkade van de strook te kunnen handhaven drie achtereenvolgende militaire campagnes in Gaza uitgevoerd, waar de burgerbevolking een hoge prijs voor heeft betaald. Maar het heeft zijn verplichting om de gezondheid van de inwoners van Gaza te beschermen, afgewezen.
Er zijn 15 bevestigde gevallen van COVID-19 in Gaza, een relatief laag cijfer dat mogelijk een gebrek aan beschikbare tests weerspiegelt. Negen van die gevallen zijn hersteld. De Palestijnse autoriteiten in Gaza hebben maatregelen genomen om overdracht van het virus door de gemeenschap te voorkomen.
“De autoriteiten in de Gazastrook hebben een vermindering van het verkeer in heel Gaza bevolen en hebben de drukte, met inbegrip van bruiloften of begrafenissen, het openen van markten, gebeden in moskeeën en kerken, verboden”, aldus de mensenrechtenorganisaties.
“Vertrek uit de Gazastrook is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan ​​en voorwaarde voor toegang is een verplichte quarantaineperiode.” Maar ze waarschuwen dat deze stappen, hoewel belangrijk, ‘niet volstaan’. Op de Westelijke Jordaanoever zijn meer dan 300 gevallen van COVID-19 bevestigd, waaronder twee doden. Israël heeft overigens bijna 14.000 bevestigde gevallen gemeld, waaronder meer dan 180 doden.

bron The Electronic Intifada