Tien antwoorden op gestelde vragen

11 januari 2022

Een nieuw rapport van Gisha dat vandaag is vrijgegeven, Red Lines, Gray Lists ,biedt antwoorden op veelgestelde vragen over het beleid van Israël met betrekking tot de binnenkomst in Gaza van items die het definieert als “dual-use” – goederen die civiel van aard zijn, maar waarvan Israël vermoedt dat ze ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Jarenlang heeft Israël de toegang van duizenden artikelen geblokkeerd of vertraagd, waaronder grondstoffen voor de industrie, machines en reserveonderdelen, en apparatuur voor de bouw; items die van cruciaal belang zijn voor de economie, het gezondheidszorgsysteem en de civiele infrastructuur van Gaza. De tekorten aan deze items blijven de levensomstandigheden in Gaza verergeren, de ontwikkeling belemmeren en de wederopbouw en bouw in de Strook blokkeren.

Het rapport wijst op de willekeurige wijzigingen die in de loop der jaren zijn aangebracht in het beleid voor tweeërlei gebruik van Israël, waardoor licht wordt geworpen op de verschillende sporen voor het coördineren van de binnenkomst van goederen voor tweeërlei gebruik in Gaza via Israël en Egypte, en de wettelijke verplichtingen van verschillende actoren in de regio worden beschreven om de doorgang van goederen naar Gaza te vergemakkelijken. Een centraal deel van het rapport onderzoekt het Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), het resultaat van een overeenkomst tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit bemiddeld door de Verenigde Naties (VN) na het offensief van 2014. Het complexe en bureaucratische controle proces dat Israël van de GRM eist, evenals het gebrek aan verantwoording of transparantie over dergelijke eisen, leiden tot vertragingen in de bouw en schorsingen van aannemers van de GRM, waardoor ook een zwarte markt in Gaza wordt versterkt.

Naast de vragen die in het rapport worden beantwoord, bevat het getuigenissen van deskundigen en professionals die in hun eigen woorden beschrijven hoe beperkingen op de toegang tot producten voor tweeërlei gebruik en arbeidsomstandigheden in het kader van de GRM hun werk ondermijnen en leiden tot ernstige inbreuken op het recht op eigendom en levensonderhoud. Een senior zakenman in Gaza, geïnterviewd voor het rapport, benadrukt dat: “Mensen die onder de GRM werken, het gevoel hebben dat ze hun nek in een strop steken.”

Het rapport is het resultaat van uitgebreid onderzoek uitgevoerd door Gisha en biedt een uitgebreid overzicht van het draconische beleid van Israël voor tweeërlei gebruik ten opzichte van de Gazastrook. Gisha’s analyse van de lijst voor tweeërlei gebruik voor Gaza, die de internationaal geaccepteerde standaard ver overtreft, wijst op de vaagheid en ondoorzichtigheid ervan. Het beleid dat door Israël wordt afgedwongen, leidt tot voortdurende schendingen van zijn wettelijke verplichting om het normale leven in de Strip mogelijk te maken.

Israël moet verantwoordelijk worden gehouden voor het beschermen van de rechten van de inwoners van Gaza, die onder zijn controle leven. Het moet onmiddellijke en volledige toegang bieden tot alles wat nodig is voor hun leven en levensonderhoud.