Al Mezan feliciteert haar directeur, de heer Issam Younis, met zijn ontvangst van de prestigieuze Frans-Duitse prijs voor de Mensenrechten en de Rechtsstaat, vandaag uitgereikt door de Duitse ambassadeur de heer Christian Clages en de Franse ambassadeur de heer René Troccaz. De heer Younis ontving de prijs als erkenning voor zijn dertigjarige carrière in het beschermen en bevorderen van mensenrechten, de rechtsstaat  en het ter verantwoording roepen van autoriteiten in bezet Palestina, met name in de Gazastrook, waar hij woont. 

Sinds 2016 wordt de onderscheiding uitgereikt aan toegewijde mensenrechtenverdedigers die uitstekend werk hebben verricht om de mensenrechten en de rechtsstaat in hun  landen te handhaven. Elk jaar worden 15 personen uit de hele wereld gekozen, activisten van wie de heer  Younis zei dat hij “vereerd is om deze onderscheiding met hen te mogen delen”.

Issam Younis (midden) ontvangt de mensenrechten prijs uit handen van de Duitse en Franse ambassadeur

Ook in zijn dankwoord zei de heer Younis dat “alle Palestijnen geboren activisten zijn – geboren mensenrechtenverdedigers. Omdat wanneer de ruimte waarin je je fundamentele vrijheden beoefent en je stem verheft voor je gesloten is, je proactief moet zijn. ” Hij zei dat “Palestijnen geen vrede krijgen; we moeten het elke dag zoeken, zoals vele andere bezette volkeren hebben gedaan. ” De heer Younis verklaarde dat het eindresultaat een natie is die bestaat uit mensenrechtenactivisten, “die hun stem blijven verheffen in het licht van politieke verdeeldheid, fragmentatie en bezetting.”

Inderdaad, de humanitaire en mensenrechtenomstandigheden in Palestina blijven achteruitgaan, terwijl de ruimte om de Palestijnse rechten te verdedigen snel afneemt. Ondertussen staat Europa onder druk van Israël om de status quo te handhaven en de formele annexatie van Palestina toe te staan. Dat Frankrijk en Duitsland ervoor hebben gekozen om te reageren op de druk van Israël – inclusief de druk om effectieve mensenrechtenverdedigers het zwijgen op te leggen – door het werk van een Palestijnse mensenrechtenactivist te onderschrijven, is zeer belangrijk en dient als een bredere steun voor alle mensenrechtenverdedigers en organisaties die werken aan gerechtigheid en verantwoording namens het Palestijnse volk. Het Centrum roept Frankrijk en Duitsland op om moedig te zijn in hun voortdurende steun aan het werk van Palestijnse activisten en organisaties.

Al Mezan wordt nog steeds geconfronteerd met tal van belemmeringen bij het uitvoeren van het werk, niet in de laatste plaats de pogingen van alle autoriteiten – Israëlische en Palestijnse – om haar kritiek op hun gedrag te onderdrukken. Maar gebaseerd op de sterke toewijding van het Centrum aan professionaliteit, participatie van de gemeenschap en onafhankelijkheid, leidt de heer Younis het Centrum op een moedige en effectieve wijze.
Al Mezan is er trots op dat de onderscheiding van zijn directeur met deze belangrijke Frans-Duitse prijs  getuigt van het uitzonderlijke oeuvre van de heer Younis, maar ook van zijn karakter en geest – altijd vriendelijk, altijd genadig en onwankelbaar in zijn visie van gelijkheid en waardigheid voor iedereen.

bron: website Al Mezan

kijk hieronder naar een filmpje waarin Issam Younis de situatie in de Gazastrook uitlegt