Men hoeft alleen maar te kijken naar de Amerikaanse tapijtbombardementen op Cambodja.

door Moncef Khane, voormalig functionaris van de VN

“Ze moeten daar naar binnen en ik bedoel echt naar binnen gaan… Ik wil dat alles wat kan vliegen daar naar binnen gaat en ze kraakt. Er is geen beperking op het aantal kilometers en er is geen beperking op het budget. Is dat duidelijk?” Dat was het bevel dat de Amerikaanse president Richard Nixon op 9 december 1970 aan zijn nationale veiligheidsadviseur, Henry Kissinger, gaf.

Minuten later gaf Kissinger het bevel door aan zijn plaatsvervanger, generaal Alexander Haig: “Hij wil een massale bombardementscampagne in Cambodja. Hij wil niets horen. Het is een bevel, het moet worden gedaan. Alles wat vliegt, op alles wat beweegt. Heb je dat?”

Meer dan vijf decennia geleden voerde de Amerikaanse luchtmacht “Operation Menu” uit, gevolgd door “Operation Freedom Deal” om de Vietcong, het Volksleger van Vietnam, uit Cambodja uit te roeien. Het concentreerde zich op tapijtbombardementen op grote delen van het land om de Ho Chi Minh Trail te vernietigen, een enorm netwerk van paden en tunnels die door de Noord-Vietnamezen werden gebruikt door de jungle die Noord- met Zuid-Vietnam verbindt, via Cambodja en Laos.

De bombardementen op Cambodja waren al in 1965 begonnen onder de regering-Johnson; Nixon voerde het alleen maar op. Tussen 1965 en 1973 werd 2,7 miljoen ton bommen boven het land losgelaten. Ter vergelijking: de geallieerden hebben tijdens de hele Tweede Wereldoorlog naar schatting 2 miljoen ton bommen laten vallen.

Cambodja is dus misschien wel het zwaarst gebombardeerde land in de geschiedenis. Qua vierkante kilometer en thermische waarde zou het dat tragische record echter al aan Gaza kunnen hebben verloren. Op dag 25 van de oorlog pochte de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant dat er alleen al op Gaza-stad meer dan 10.000 bommen en raketten waren gevallen. Volgens de in Genève gevestigde Euro-Med Human Rights Monitor kunnen de explosieven die op 2 november op de exclave worden gebruikt, twee keer zo krachtig zijn als een kernbom, en dus het TNT-equivalent van Little Boy overtreffen, de atoombom van 15 kiloton die op 6 augustus 1945 op Hiroshima werd gedropt.

Op 5 november liet een Israëlische minister, Amichai Eliyahu, een ander type bom vallen door te suggereren dat het gebruik van kernwapens op Gaza een optie was. Hoewel hij “geschorst” was uit het kabinet, waren zijn opmerkingen misschien wel de eerste keer dat een zittende Israëlische functionaris het publieke geheim van het nucleaire arsenaal van Israël bevestigde.

Het eerste in het oog springende verschil tussen de bombardementen op Cambodja en de bombardementen op Gaza is dat de eerste geheim werd gehouden voor het Amerikaanse Congres, het Amerikaanse volk en de wereld, hoe bizar het vandaag ook mag klinken; het was duidelijk niet zo geheim voor de Cambodjanen. De onophoudelijke bombardementen op Gaza worden echter door Israëlische leiders aan de wereld opgeschept en krijgen openlijke aanmoediging en materiële steun van de VS en andere westerse mogendheden.

Het tweede verschil is dat terwijl Cambodjaanse burgers zouden kunnen proberen weg te rennen van het angstaanjagende brullende geluid van inkomende B-52 squadrons, de Palestijnen in Gaza, overwegend vluchtelingen of afstammelingen van vluchtelingen zelf, nergens heen kunnen vluchten in de hoop nog een dag te leven.

Vreemd genoeg heeft de Amerikaanse president Joe Biden vraagtekens gezet bij de juistheid van het dodental dat het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft vrijgegeven, waardoor soortgelijke Israëlische beweringen geloofwaardig worden gemaakt. Dit ondanks het feit dat zijn eigen staf in die cijfers gelooft, en zelfs schat dat ze hoger kunnen zijn, zoals adjunct-staatssecretaris voor het Nabije Oosten Barbara Leaf onlangs verklaarde.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft ook het Israëlische verhaal herhaald dat Hamas “terroristen” VN-scholen, ziekenhuizen, moskeeën en kerken gebruiken als commando- en controleposten, munitie- en wapenopslag depots, waardoor ze legitieme militaire doelen zijn. Het internationaal humanitair recht suggereert echter iets anders, want zelfs als de onbewezen Israëlische beweringen zouden worden onderbouwd, verbiedt het evenredigheidsbeginsel aanvallen op militaire doelen wanneer deze “naar verwachting incidenteel verlies van burgerlevens, letsel aan burgers, schade aan burgerobjecten of een combinatie daarvan zullen veroorzaken, wat buitensporig zou zijn in verhouding tot het verwachte concrete en directe militaire voordeel”.

Israël zou het moeilijk hebben om zijn zaak te verdedigen wanneer meer dan 11.000 Palestijnse burgers zijn gedood, waaronder meer dan 4.500 kinderen en zuigelingen, met nog eens duizenden die onder het puin ontbinden.

Erger nog, Israëlische regerings- en militaire functionarissen hebben herhaaldelijk genocidale bedoelingen getoond door te verklaren dat er “geen onschuldigen” in Gaza zijn. Voor de VN-Veiligheidsraad heeft Israël zelfs VN-ambulancechauffeurs, medisch personeel en hulpverleners ervan beschuldigd lid te zijn van Hamas, in een poging de moord op meer dan 100 van dergelijke werknemers en de directe, opzettelijke aanvallen op de ziekenhuizen van Gaza te rechtvaardigen

Met het oog op de patentcommissie van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide, zoals eminente juristen beweren, heeft de meerderheid van de regeringen over de hele wereld schandelijk gezwegen. Het is verontrustend om getuige te zijn van de waarschuwende houding van staten die bereid zijn diplomatieke betrekkingen met Israël te onderhouden in het licht van de totale bombardementen op de burgerbevolking van Gaza

Als Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko of Turkije – om nog maar te zwijgen van de westerse mogendheden, China of India – diplomatieke en economische betrekkingen met Israël blijven onderhouden, waarom zou Israël dan terugkomen op zijn decennialange beleid van apartheid, ontmenselijking en delegitimering van de Palestijnen, van onderdrukking en onderwerping van het Palestijnse volk, als er geen prijs te betalen is?

Waarom zou Israël moeten stoppen met zijn meedogenloze bombardementen op de exclave Gaza? Waarom zou het zijn illegale bezetting en kolonisatie heroverwegen? Waarom zou het überhaupt luisteren als de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Ahmed Aboul Gheit, het beschuldigt van het plegen van “genocide” en de Arabische leiders plichtmatige verklaringen afleggen, maar geen beslissende actie ondernemen op de Arabisch-islamitische top?

Oproepen tot een “humanitair staakt-het-vuren” zoals VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft gedaan, of tot een rechttoe rechtaan “staakt-het-vuren” dat hij niet eens durfde te eisen, is noodzakelijk, maar schromelijk onvoldoende. Na 37 dagen van niet-aflatende bombardementen om “Hamas uit te roeien”, is er weinig bewijs dat het doel binnen handbereik is.

Ten eerste is Hamas niet alleen aanwezig in Gaza, maar ook op de bezette Westelijke Jordaanoever en elders. En zelfs als, theoretisch, Israël effectief een einde zou maken aan Hamas in Gaza, net zoals het ooit had geprobeerd te doen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie van Yasser Arafat, wat komt er dan?

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zelf weet het niet echt, toch? Of misschien weet hij het wel, maar kan hij het niet zeggen. Zoals hij het uitdrukte, ligt er “een lange en moeilijke” oorlog in het verschiet. Vertaald betekent dit de voortzetting van de genocidale aanval op de Palestijnen, tenzij en totdat de positie van zijn westerse medestanders – en Arabische omstanders – in woorden en daden verandert.

Tot op heden heeft alleen Bolivia de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken om te protesteren tegen de voortdurende oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen. Tenzij Egypte, Jordanië, de VAE en Marokko hun diplomatieke betrekkingen met Tel Aviv verbreken, zoals hun volk eist; tenzij landen als Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië, die de oorlogsmisdaden van Israël aan de kaak hebben gesteld, hun diplomatie afstemmen op hun eigen uitspraken; tenzij deze landen de principiële diplomatieke stap van Bolivia navolgen en druk uitoefenen op hun westerse partners; tenzij Saoedi-Arabië, de VAE, Iran, Qatar, Azerbeidzjan en andere grote exporteurs van olie en aardgas hun economische invloed gebruiken op de verblinde geldschieters van Israël, zullen Gaza en zijn bevolking worden vernietigd, centimeter voor centimeter, ziel voor ziel. En niemand zou kunnen zeggen: “We wisten het niet.”

Biden, Blinken en Netanyahu moeten eraan worden herinnerd dat de gruwelijke tapijtbombardementen op Cambodja jarenlang slechts één baanbrekend politiek resultaat hebben opgeleverd: de overname van Cambodja door de beruchte Rode Khmer. Wat de geponeerde vernietiging van Hamas zou opleveren, is dus geen frivole vraag. “Alles wat vliegt, op alles wat beweegt” en bombardementen om “de hel uit hen te kraken” zaaiden dood en kraters die vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn. Het bracht schande en ellende voort, maar geen militaire overwinning.

Het bombarderen van Gaza zal Israël geen overwinning brengen | Gaza | Al Jazeera