Nu de Israëlische gezondheidszorg begint met de distributie van de COVID-19-vaccins onder het Israëlische publiek, dringen wij, ondergetekende organisaties, er bij de Israëlische autoriteiten op aan hun wettelijke verplichtingen na te komen en ervoor te zorgen dat er kwaliteitsvaccins worden verstrekt aan Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen openbaar toewijzingsbeleid geformuleerd waarmee specifieke aantallen vaccins voor Palestijnen in het bezette Palestijnse gebied (OPT) worden gereserveerd, noch een tijdschema voor de overdracht van deze vaccins vastgesteld. Artikel 56 van het Vierde Verdrag van Genève bepaalt echter uitdrukkelijk dat een bezetter de plicht heeft te zorgen voor “de aanneming en toepassing van de profylactische en preventieve maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van besmettelijke ziekten en epidemieën te bestrijden”. Deze plicht omvat het verlenen van steun voor de aankoop en distributie van vaccins aan de Palestijnse bevolking die onder haar controle staat.

Wij uiten onze ernstige bezorgdheid over berichten in de media dat het door Rusland ontwikkelde vaccin zal worden geleverd aan de Palestijnse Autoriteit (PA). De PA heeft niet duidelijk aangegeven welke vaccins zij wil kopen en distribueren, hoewel zij wel duidelijk heeft gemaakt dat zij niet over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om de nodige vaccinaties aan te schaffen. Israël kan geen vaccin overdragen dat niet voor zijn eigen burgers is goedgekeurd. Een dergelijke stap zou in strijd zijn met het Protocol van Parijs inzake economische betrekkingen en het al lang bestaande beleid van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid om alleen de distributie van die geneesmiddelen in de OPT toe te staan die de nodige wetenschappelijke en regelgevende procedures hebben ondergaan. Hoewel het Protocol van Parijs in het verleden onder kritiek is gekomen omdat het de PA onder meer verplicht medicijnen te importeren die buiten haar financiële bereik liggen, zolang het bindend is, kan Israël geen vaccin invoeren dat het niet heeft goedgekeurd voor zijn eigen bevolking en het naar de bezette bevolking sturen. Israël moet ervoor zorgen dat de vaccins die in de OPT aan Palestijnen worden geleverd, ook voldoen aan de goedkeuring van het Israëlische gezondheidssysteem, en dat deze vaccins zo snel mogelijk worden gekocht en geleverd.

Wanneer begrotingstekorten als gevolg van de langdurige beperkingen die door de bezetting en blokkade worden opgelegd, het vermogen van de Palestijnse Autoriteit om vaccins aan te kopen en te distribueren beperken, moet Israël de nodige middelen ter beschikking stellen, als onderdeel van zijn wettelijke verplichtingen. Als zodanig mogen de Israëlische autoriteiten de vaccin kosten niet aftrekken van de belastinginkomsten die zij namens de PA incasseert.

Wij roepen relevante internationale belanghebbenden op om er bij Israël op aan te dringen zijn taken en morele verantwoordelijkheden na te komen om het Palestijnse gezondheidsstelsel en de Palestijnse bevolking in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever bij te staan, waaronder:

 1. Publicatie van de hoeveelheid vaccinaties die voor de Palestijnse bevolking is gereserveerd en een specifieke tijdlijn voor de overdracht ervan.

 2. Ervoor zorgen dat de vaccins voor de Palestijnse bevolking aan dezelfde norm voldoet als die welke onder de Israëlische bevolking worden verdeeld.

 3. Zorgen voor een vlotte aanlevering van vaccins en andere medische apparatuur in het oPt, met inbegrip van het behoud van een “koude keten” om vaccins gekoeld te houden tijdens het transport indien nodig.

 4. Wanneer de PA geen vaccins en distributie ervan onder de Palestijnse bevolking kan financieren, moet Israël volledige financiële steun verlenen die niet wordt afgetrokken van het belastinggeld van de PA.

 5. Het opheffen van de blokkade van de Gazastrook om het functioneren van het gezondheidssysteem in de context van de coronavirus pandemie mogelijk te maken.

Ondertekenende organisaties:

 • Adalah – Het Legal Center for Arab Minority Rights in Israël

 • Al Mezan Centrum voor mensenrechten

 • Amnesty International Israël

 • B’Tselem – Het Israëlisch Informatiecentrum voor de Mensenrechten in de bezette gebieden

 • Gisha – Legal Center for Freedom of Movement

 • Advocaten voor Palestijnse mensenrechten

 • Medisch mensenrechtennetwerk IFHHRO

 • MEDACT MEDACT

 • Artsen voor Mensenrechten Israël

 • Het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten  

 

bron: website Al Mezan