1429180057153

Israël moet gehoor geven aan internationale oproepen om de mensenrechten van de Palestijnen in Israëlische gevangenissen te respecteren en een einde maken aan marteling van gedetineerden

Op 17 april 2015 herdenken Palestijnen over de hele wereld Prisoners Day in solidariteit met duizenden Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, inclusief minderjarigen en zij die onderworpen worden aan marteling en mishandeling.

Om deze belangrijke dag te markeren hebben de vier onderstaande mensenrechtenorganisaties een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze de internationale gemeenschap oproepen om er bij Israël op aan te dringen dat het gehoor geeft aan de internationale normen en aanbevelingen. Die aanbevelingen moeten de mensenrechten van de Palestijnse gevangenen waarborgen in een tijd waarin foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling in Israëlische gevangenissen, steeds vaker wordt gemeld.

De Verenigde Naties in het bijzonder heeft een verantwoordelijkheid om op te komen voor de belangen van het kind in conflictgebieden, met inbegrip van het voorkomen van marteling en mishandeling.

Beleid van arrestatie en detentie

Sinds 1967 heeft Israël meer dan 800.000 Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden aangehouden en opgesloten. Van ongeveer 70% van de Palestijnse gezinnen is ten minste één familielid vastgehouden, met enorme sociale en politieke gevolgen. Sinds maart 2015 worden 5820 Palestijnse politieke gevangenen, onder wie vrouwen en kinderen, vastgehouden in Israelische gevangenissen in strijd met de Vierde Conventie van Genève.

Het Israëlische beleid van hechtenis en gevangenschap is een politiek instrument met als doel de Palestijnse samenleving te onderdrukken en onder controle te houden. Deze beleidsregels zijn bedoeld om het dagelijks leven en de sociale structuur van de Palestijnse samenleving te belemmeren, en ondermijnt hun vermogen zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting door het criminaliseren van fundamentele politieke overtuigingen en activiteiten en intimideert individuen en gemeenschappen door het gebruik van foltering en mishandeling.

De arrestatie van Khalida Jarrar op 2 april en de zes maanden durende administratieve hechtenis in combinatie met een tegen haar ingediende aanklacht, weerspiegelt Israël’s ruime gebruik van administratieve detentie, ook in geval van Palestijnse verkozen vertegenwoordigers, in strijd met fundamentele mensenrechten. Verder is de arrestatie en detentie van inwoners van Gaza op grond van de Israëlische wet op de ‘onwettige strijders’ ontoelaatbaar; dergelijke praktijken voldoen niet aan de minimale juridische waarborgen volgens het internationaal recht en moeten worden afgeschaft.

Marteling en minderjarige gevangenen

Dit jaar vindt Prisoners Day plaats op een moment van verhoogde bezorgdheid over de drastische stijging van klachten over marteling ingediend tegen de Israëlische veiligheidsdienst, een stijging die het toegenomen gebruik van marteling weerspiegelt. In 2012 werden 16 klachten van marteling ingediend in 2013 30 klachten en in 2014 werden al 59 klachten gemeld. Ook de straffeloosheid van martelingen is een structureel probleem; In de periode tussen 2001-2014 werden geen onderzoeken geopend naar de 860 ingediende klachten. Tijdens de grootschalige militaire operatie in Gaza vorig jaar, werden tenminste 98 gearresteerde Palestijnen onderworpen aan folteringen en mishandeling. Tientallen andere bewoners van Gaza werden op zee gearresteerd of tijdens het passeren van de grensovergang bij Erez op weg naar het ziekenhuis; sommigen van hen werden gemarteld.

Palestijnse gedetineerde kinderen zijn het meest kwetsbaar en lopen tijdens relatief korte detenties vaak psychologische en fysieke schade op. Vanaf februari 2015 worden 182 Palestijnse kinderen vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Elk jaar worden tussen de 500 en 700 kinderen in de Israëlische militaire rechtbanken vervolgd meestal voor het gooien van stenen een veiligheidsdelict volgens het militaire bezettingsrecht. Hervormingen betreffende het gebruik van audio-video-opnamen en standaarden voor het gebruik van taal tijdens ondervragingen gelden niet voor de veiligheidsovertredingen.

De internationale gemeenschap heeft gewezen op de ernstige schendingen van de rechten van Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenissen. De voortgangsrapportage Europees nabuurschapsbeleid over Israël van maart 2015 vermeldt bezorgdheid over het gebruik van blinddoeken, pijnlijke handboeien, fysiek geweld, geen adequate kennisgeving over wettelijke rechten, verbaal geweld, naaktfouilleren en eenzame opsluiting tijdens ondervraging. De VN-commissie voor de Mensenrechten concludeerde in november 2014 dat de uitvoering van de hervormingen door de Israëlische regering nog geen effect sorteert. Minderjarigen blijven blootgesteld aan willekeurige arrestatie en detentie en hen wordt volledige procedurele rechten onthouden.

De internationale gemeenschap heeft Israël herhaaldelijk opgeroepen deze kwesties aan te pakken. Volgens de speciale VN-rapporteur over foltering meldt in maart 2015: “de uitzonderlijke kwetsbaarheid van kinderen die beroofd zijn van hun vrijheid vereist hogere normen en ruimere waarborgen ter voorkoming van foltering en mishandeling.” Echter, tot nu toe heeft Israel geen wetgeving die marteling verbiedt als een misdrijf, zoals verplicht in de VN-mensenrechten-verdragen waarbij Israël partij is.

Aanbevelingen

De vier mensenrechtenorganisaties roepen de internationale gemeenschap op om van Israël te eisen dat het de internationale aanbevelingen van de VN en de EU-organen overneemt met het oog op de verslechterende mensenrechtensituatie van de Palestijnse gevangenen en de schendingen van het internationaal recht te beëindigen. Wij eisen dat Israël ophoudt met het systematisch gebruik van administratieve detentie als een mechanisme van afschrikking en straf tegen de Palestijnse samenleving, en verstoring van politieke processen. Wij eisen dat Israël ophoudt met de praktijk van marteling en mishandeling van Palestijnse gevangenen, en wij eisen het einde van de arrestatie en detentie van Palestijnse minderjarigen, met inbegrip van misbruik die neerkomt op marteling en mishandeling. We eisen verder dat Israël alle discriminerende wetgeving herroept die gericht is op de rechten van Palestijnen in Israëlische gevangenissen, en dat Israel zorgt voor transparantie en verantwoording van de Israëlische veiligheids- en gevangenisautoriteiten.

Ondertekenende organisaties:

Adalah – Het Juridisch Centrum voor Arabische Minority Rights in Israël
Al Mezan Center for Human Rights
Physicians for Human Rights-Israël (PHR-I)
Openbare Comité tegen Marteling in Israël (PCATI)

bron: zie verklaring op site Al Mezan