persverklaring

De Stichting Groningen-Jabalya is geschokt door het huidige geweld dat de Gazastrook treft. Ook in Jabalya zijn gisteren één dode en vier gewonden gevallen en is veel verwoest door de Israëlische aanvallen met vliegtuigen en tanks.

Wij onderschrijven de veroordeling van het onderlinge geweld tussen Fatah- en Hamasfacties door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie PCHR. Tegelijkertijd lijkt het erop dat de Israëlische politiek ten opzichte van Gaza, het maximaal bevorderen van instabiliteit, succes begint te hebben. Jarenlang is het dichtbevolkte gebied (zo groot als Texel, met 1,2 miljoen mensen) hermetisch van buitenwereld afgesloten. Basisbehoeften als voedsel en medicijnen zijn maar met mondjesmaat toegelaten, veel te weinig voor wat nodig is om de bevolking een leven op een menswaardig minimum te verschaffen. De elektriciteitsvoorziening is gebombardeerd. Voorzieningen voor schoon drinkwater werden regelmatig vernield. De uitvoer van produkten werd ernstig gehinderd. Door dit alles kwam de economie zo goed als tot stilstand met uiteindelijk als gevolg dat 80% van de Gazanen in bittere armoede leven en afhankelijk zijn van voedselhulp. Dit alles was er op gericht om de druk op de mensen in het afgesloten dichtbevolkte gebied zo op te voeren dat men elkaar in de haren zou vliegen.

Wij betreuren dat Israël hierin lijkt te slagen en wij veroordelen de aanvallen die Israël nu met vliegtuigen en tanks uitvoert waardoor het lijden van de bevolking – ook in Jabalya – nog vergroot wordt.
De Stichting Groningen-Jabalya vraagt de Nederlandse regering om bij Israël te protesteren tegen deze aanvallen, die door een aantal waarnemers worden gezien als een voorbode van een hernieuwde militaire verovering van de Gazastrook. Deze militaire benadering is geen oplossing voor het conflict en brengt ook geen veiligheid voor Israëlische burgers in Sderot en andere grensplaatsen.
Het beleg van Gaza door Israël moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Pas dan kan de stabiliteit terugkeren en kan er gewerkt worden aan een niet-militaire oplossing.

Gezien de huidige situatie heropenen wij onze geldinzamelingscampagne voor medische hulp aan de bevolking van Jabalya via de onafhankelijke medische hulporganisatie PMRS. Giften zijn weer welkom op giro 6687678 t.n.v. St. Groningen-Jabalya