Een coalitie van vierentwintig organisaties waaronder Stichting Groningen-Jabalya, heeft een brief gestuurd aan de politiek in Den Haag waarin het optreden van Israel op 30 maart in de Gazastrook scherp wordt veroordeeld. De politieke partijen en de regering worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen o.a door de samenwerking met het Israelische leger onmiddellijk stop te zetten en ook om een onafhankelijk onderzoek te eisen. Hieronder de tekst van de brief inclusief de lijst met ondertekende organisaties

* English text

Aan:

de voorzitter van de Ministerraad, premier Mark Rutte de Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok
de fractievoorzitters in de Tweede Kamer
de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer de fractievoorzitters in de Eerste Kamer
de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer

Datum 5 april 2018
Betreft: Het bloedbad in Gaza op Goede Vrijdag 30 maart

Geachte lezer,

Op Goede Vrijdag (30 maart) vond een bloedbad plaats in Gaza. Israëlische scherpschutters schoten op Palestijnen die demonstreerden voor het recht op terugkeer naar hun land. De demonstranten eisten ook dat er een eind komt aan hun levenslange detentie in de grootste openlucht gevangenis ter wereld: Gaza.
Er vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden, onder wie 200 kinderen. De helft van de gewonde slachtoffers werd getroffen door scherpe munitie. Ze zullen vaak nog jarenlang de gevolgen van hun verwondingen ondervinden. Ook op de Westelijke Jordaanoever raakten Palestijnen gewond.
De ondertekenaars van deze brief roepen de Nederlandse overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen. Palestijnse burgers die onder bezetting leven moeten worden beschermd tegen Israëlisch geweld. Ook moet het recht van demonstratie van de Palestijnen worden gegarandeerd. Palestijnen die voor hun vrijheid, menselijk bestaan en het recht op terugkeer naar hun land demonstreren, moeten dat kunnen doen zonder getroffen te worden door militaire repressie.
De Israëlische autoriteiten hadden van tevoren laten weten honderd scherpschutters en ook tanks te zullen inzetten tegen demonstranten die te dicht bij de grens zouden komen. Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hadden van tevoren gewaarschuwd dat het met scherp schieten op ongewapende demonstranten een schending is van het internationaal recht en doden tot gevolg zou hebben.
Desondanks werd er, met voorbedachten rade, buitenproportioneel geweld gebruikt door het Israëlische bezettingsleger. VN-secretaris-generaal António Guterres en de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU Federica Mogherini riepen op tot een ‘onafhankelijk en transparant’ onderzoek naar het Israëlische geweld, maar deze oproepen werden onmiddellijk door de Israëlische regering weggehoond.

Zeventig jaar na de verdrijving van de Palestijnen als gevolg van de stichting van de staat Israël in hun land is de situatie in Gaza uitzichtloos: de bevolking heeft geen enkel perspectief op een menswaardige toekomst. Daarom eisen de Palestijnen hun rechten op: terugkeer van de vluchtelingen naar hun land van herkomst en een einde aan de afsluiting van Gaza.
Krachtens het internationaal recht is Gaza bezet gebied. De bezettende mogendheid, Israël, voldoet niet aan de daaruit voortkomende verplichtingen ten opzichte van de burgerbevolking. Israël legt elke kritiek en buitenlands protest naast zich neer en toont zich niet gevoelig voor oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden.

Daarom dringen wij met kracht aan op de volgende maatregelen:

1. dat Nederland elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opzegt;

2. dat de Nederlandse overheid en de EU alle betrekkingen met Elbit en alle andere Israëlische wapenfabrikanten verbreekt;

3. dat Nederland in internationaal en Europees verband aandringt op een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen op Goede Vrijdag in Gaza;

4. dat Nederland alles in het werkt stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het aangerichte bloedbad worden berecht;

5. dat Nederland zich inspant en een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder Israëlische bezetting.

Namens 24 organisaties:

Algemene Palestijnse Arbeiders Vereniging

Article 1 Collective

Breed Platform Palestina Haarlem

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

Een Ander Joods Geluid

gate48

het Palestijns Huis

Internationale Socialisten

Kairos Sabeel Nederland

Nederlands Palestina Komitee

Palestina Komitee Rotterdam

Palestine Link

Palestijnse Gemeenschap Nederland

Stop Wapenhandel

Stichting Aidoun

Stichting AlGhad – Amsterdam

Stichting Hanin – Utrecht

Stichting Groningen-Jabalya

Stichting Kifaia

Stichting Palestijnse Vrouwen

Stichting Somoed – Apeldoorn

Stichting Tawasul – Den Haag

The Rights Forum

Women’s International League for Peace and Freedom (NL)