De Palestijnse mensenrechten organisatie Al Mezan heeft een Factsheet over de situatie van de vissers in Gaza uitgebracht. Het  behandelt de schending van de rechten van vissers in termen van de menselijke en materiële verliezen die de gemeenschap geleden heeft, hun effect op de sector, en de recente verbeteringen in het teruggavebeleid van Israël van illegaal in beslag genomen vissersboten – mogelijk gemaakt door Al Mezan’s juridische actie.

Palestijnse vissers in de Gazastrook ondervinden systematische moeilijkheden bij het uitoefenen van hun beroep als gevolg van beperkingen op hun recht om te werken en de voortdurende blootstelling aan slechte behandeling. De vissers van Gaza worden geïntimideerd, gearresteerd en opgesloten. Ze worden beschoten en hun vissersboten en uitrusting worden in beslag genomen door de Israëlische marine. Deze aanvallen zijn volledig ongerechtvaardigd, schenden de rechten van de vissers en verergeren de slechte leefomstandigheden van de vissersgemeenschap in de Gazastrook, van wie 80 procent onder de armoedegrens leeft.

Ondanks het feit dat de Oslo-akkoorden die Palestijnse vissers visgronden tot 20 zeemijl uit de kust bieden, schieten de Israëlische autoriteiten met scherp om een ​ ’toegestane viszone’ die fluctueert af te dwingen en soms de visserij volledig te verbieden. In2019 hadden de Israëlische autoriteiten tot halverwege het jaar driemaal een volledig verbod opgelegd en de afbakening van de visserijzone 15 keer gewijzigd [1]. Deze praktijken belemmeren het werk van vissers in Palestijnse territoriale wateren en beperken hun genot van de natuurlijke rijkdommen van Palestina. Hiermee voorkomt Israël dat de vissersgemeenschap veilig en vrij werkt, en onderdrukt daarmee wat anders een levensvatbare sector in de Palestijnse economie zou zijn. De vissersgemeenschap, ooit welvarend, is nu een van de armste gemeenschappen in Gaza.

Het Israëlische beleid ten aanzien van vissers weerspiegelt een continu patroon van collectieve straf. De omvang van de visserijzone wordt bepaald door de Israëlische autoriteiten en wordt vaak verkleind of volledig afgesloten bij de gratie van de bezettende macht, in strijd met het internationale humanitaire recht en de rechten van vissers.

via GIPHY

bron: site van Al Mezan