Dringende oproep

Gaza onder vuur

In de tijd dat het Palestijnse volk zich opmaakt om parlementsverkiezingen te houden, heeft de Israëlische bezetter een nieuwe agressieve aanval op bevolking in Gaza gestart. Deze aanval leidt tot het martelaarschap en de verwonding van honderden onschuldige burgers. Bovendien leidt het tot de vernietiging van tientallen civiele instellingen en woningen. Ook worden honderden gezinnen dakloos. Ondanks het staakt-het-vuren doemt de mogelijkheid van een uitbarsting op elk moment op aan de horizon, omdat de redenen die tot deze uitbarsting leiden nog steeds bestaan. De redenen zijn de barre leefomstandigheden waaronder de mensen in Gaza leven, waardoor ze worden beroofd van de humanitaire levensbehoeften die een waardig leven garanderen.

Vanwege de opeenvolgende oorlogen en voortdurende blokkade die al 13 jaar aan Gaza wordt opgelegd, vindt er een ongekende tragische humanitaire situatie plaats. Mensen lijden aan honger, extreme armoede en gebrekkige gemeentelijke-, gezondheids-en basisvoorzieningen. Ze worden omringd door bezetting, belegering, onrechtvaardigheid en opeenvolgende aanvallen van alle kanten. Dit vernietigt alle resterende aspecten van het leven.

In het licht van het voortdurende onrecht waar de bevolking van Gaza onder lijdt, doen wij namens de gemeente Jabalia AL.Nazlh een beroep op u om ons bij te staan om de gemeente in staat te stellen haar verantwoordelijkheden en haar sociale en humanitaire taken jegens haar burgers te vervullen en op die manier onze burgers bij te staan en hun veerkracht te versterken. Tenslotte komt het winterseizoen eraan en grootschalige ondersteuning is nodig in de vorm van brandstof, voedsel en verlichting.

Burgemeester van de gemeente Jabalia AL.Nazlh
Mr. Issam M. Jouda